Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

 Обществено обсъждане 
Проектите на карти на заплахата и карти на риска от наводнения за Черноморски район са публикувани за мнения и коментари до 07.11.2015 г. - тук.

Актуално състояние на водите 

С П И С Ъ К на:
1. недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен юрисконсулт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ , в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
2. допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен юрисконсулт в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук. 20.11.2015        

С П И С Ъ К на:
1. допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт в дирекция „Контрол“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
2. недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт в дирекция „Контрол“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук. 16.11.2015                                                                                                                           

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА  КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН  ЮРИСКОНСУЛТ, чрез решаване на тест и интервю - тук. 02.11.2015 г.

31 октомври - Международен ден на Черно море

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева  и кметът на Бургас Димитър Николов ще открият  в събота  в 11.00 часа в експозиционен център "Флора" детски пленер за деца от школата по изобразително изкуство към ОДК  и ще наградят  участниците в Националния конкурс "Морето не е за една ваканция". Двете събития са посветени на Международния ден на Черно море- 31 октомври. Те се организират от Общински детски комплекс, Регионален исторически музей, Басейнова дирекция "Черноморски район" и Община Бургас. 30.10.2015 г.

 

 

 

31 октомври - Международен ден на Черно море

 

Заключителна пресконференция за изпълнението на проект “Разработване на планове за управление на риска от наводнения“ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“

Днес 30 октомври 2015 г., в зала "Миро" на Хотел Голдън Тюлип Варна се проведе заключителна пресконференция за изпълнението на проект “Разработване на планове за управление на риска от наводнения“ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ Заложените мерки в Плана за управление на риска от наводнения ще допълнят Плана за управление на речните басейни и ще допринесат за реализацията на нови програми и стратегии на местно и регионално ниво. 

страница 1 от 102

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>