Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

 Обществено обсъждане 
Проектите на карти на заплахата и карти на риска от наводнения за Черноморски район са публикувани за мнения и коментари до 07.11.2015 г. - тук.

Актуално състояние на водите 

Днес, 9 октомври (петък), в хотел „Мадара“ – Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ се проведе среща-консултация със заинтересованите страни и обществеността по обсъждане на карти на заплахата и карти на риска от наводнения за областите Шумен и Търговище. Срещата е в рамките на изпълнение на проект “Разработване на планове за управление на риска от наводнения“ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и е не само информационна, а и възможност за идентифициране на значими проблеми в определените райони, които ще се вземат под внимание при изготвянето на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Черноморския район за басейново управление.
Проектът “Разработване на планове за управление на риска от наводнения“, на който Басейнова дирекция „Черноморски район“ е бенефициент, предвижда прилагането на законодателството при оценката и управлението на риска от наводнения, с оглед намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, стопанска дейност, културно наследство и околната среда. Заложените мерки в ПУРН ще допълнят Плана за управление на речните басейни и ще допринесат за реализацията на нови програми и стратегии на местно и регионално ниво. 09.10.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ, за кандидатите допуснати до конкурс за Старши експерт и Младши експерт, длъжност "1" в дирекция "Контрол".
   Датата на която трябва да се явят, се променя от 13.10.2015 г. /Вторник/, на 15.10.2015 г. /Четвъртък/, от 10.30 часа в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ с адрес: гр. Варна, ул. „Александър Дякович“ №33.
08.10.2015 г. Председател на конкурсната комисия : инж. Иринка Димитрова.

От 10 ч. на 8 октомври (четвъртък), в зала „Дали“ на хотел „Голдън Тюлип“ – Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще проведе среща-консултация със заинтересованите страни и обществеността по обсъждане на карти на заплахата и карти на риска от наводнения за областите Варна и Добрич. Предстоящата среща е в рамките на изпълнение на проект“Разработване на планове за управление на риска от наводнения“ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и е не само информационна, а и възможност за идентифициране на значими проблеми в определените райони, които ще се вземат под внимание при изготвянето на Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН) за Черноморския район за басейново управление.
Проектът “Разработване на планове за управление на риска от наводнения“, на който Басейнова дирекция „Черноморски район“ е бенефициент, предвижда прилагането на законодателството при оценката и управлението на риска от наводнения, с оглед намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, стопанска дейност, културно наследство и околната среда. Заложените мерки в ПУРН ще допълнят Плана за управление на речните басейни и ще допринесат за реализацията на нови програми и стратегии на местно и регионално ниво. 07.10.2015 г.С П И С Ъ К на:
1. допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт в дирекция „Контрол“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
2. допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт длъжност 1 в дирекция „Контрол“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
3. допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт длъжност 2 в дирекция „Контрол“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
4. недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт длъжност 2 в дирекция „Контрол“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук. 02.10.2015

С П И С Ъ К на:
1. допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Началник отдел „Планове“, дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
2. недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Началник отдел „Планове“, дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук. 30.09.2015

страница 1 от 99

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>