Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

 Обществено обсъждане 
Междинен преглед на установените проблеми свързани с управлението на
водите - част от актуализацията на Плана за управление на речните басейни за периода 2016-2021г. и публикуван за коментари и становища до 12.05.2015 г.

Състояние на водите

С цел осигуряване на свободен обем, на територията на Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна се изпускат язовири в общините: Шумен - ”Дибич” и „Белокопитово”; Велики Преслав - ”Златар 3” и „Драгоево”; Смядово - ”Янково”, ”Александрово”, ”Качица” и ”Кълново”; Върбица - ”Тича” и ”Станянци”; Провадия – ”Черковна” и ”Комарево-Храброво”; Долни Чифлик – ”Горни чифлик”;  и ”Долни чифлик”; Дългопол – яз. ”Елешница”; Поморие - ”Порой” и ”Ахелой”; Камено - ”Трояново” и ”Овощна градина”; Приморско - ”Ясна поляна”; Созопол - 'Голяма Круша 1', "Голяма Круша 2', 'Синята вода' и 'Факуда' и в Община Бургас -  'Мандра', ”Арнут дере 1”, ”Арнут дере 2” и язовир 'Маринка'. Преливат през преливника и се изпускат язовир “Ново Паничарево” в Общ. Приморско и язовир ”Камчия” - Общ. Карнобат. В Басейнова дирекция - Варна постъпи информация, че р. Врана при с. Надарево, Община Търговище е  излязла извън коритото си, като са залети земеделски земи. 13.30 часа, 21.11.2014 г.

Уведомяване в изпълнение на Закона за водите

"Напоителни системи" ЕАД, клон Шумен уведоми Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна, че от 20.11.2014 г. контролираното изпускане на водни маси от язовир "Тича" ще бъде до 10 куб. м/ сек. Изпусканите водни маси ще постъпват в р. Голяма Камчия. Уведомлението е в изпълнение на чл. 142 от Закона за водите.21.11.2014

... За повече информация

Състояние на водите

С цел осигуряване на свободен обем, на територията на Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна се изпускат язовири в общините: Шумен - ”Дибич” и „Белокопитово”; Велики Преслав - ”Златар 3” и „Драгоево”; Смядово - ”Янково”, ”Александрово”, ”Качица” и ”Кълново”; Върбица - ”Тича” и ”Станянци”; Провадия – ”Черковна” и ”Комарево-Храброво”; Долни Чифлик – ”Горни чифлик”;  и ”Долни чифлик”; Дългопол – яз. ”Елешница”; Поморие - ”Порой” и ”Ахелой”; Камено - ”Трояново” и ”Овощна градина”; Карнобат - язовир ”Камчия”; Приморско - ”Ясна поляна”; Созопол - 'Голяма Круша 1', "Голяма Круша 2', 'Синята вода' и 'Факуда' и в Община Бургас - ”Арнут дере 1”, ”Арнут дере 2” и яз.'Маринка' (с водно ниво около 1 м.  и се изпуска с около 25 л / с.). Значителни повишения може да се наблюдават във водосборите на реките: Провадийска, Камчия, Двойница, Хаджийска, Ахелой, Айтоска, Сънърдере, Чакърлийска, Русукастренска, Средецка, Факийска - горно течение, Ропотамо, Дяволска, Караагач, Велека, Силистар и Резовска.12.00 часа, 20.11.2014 г.

Уведомяване в изпълнение на Закона за водите

"Агрополис" ЕООД, общ. Шумен уведоми Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна, че във връзка с настъпване на есенно - зимния период са започнали контролирано изпускане на язовир "Дибич", с водно количество около 50 л/ с и считано от 19.11.2014 г.  Уведомлението е в изпълнение на чл. 142 от Закона за водите.

Уведомяване в изпълнение на Закона за водите

"Спилинг 100" ЕООД, с. Драганово, общ. Бургас уведоми Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна, че във връзка с валежната обстановка в страната и настъпване на есенно - зимния период са започнали контролирано изпускане на язовирите: "Арнут Дере 1" и "Арнут Дере 2", считано от 18.11.2014 г. Изпускането ще продължи до понижаване на водното ниво на язовирите до момента на достигане на кота 1 м. под преливниците. Уведомлението е в изпълнение на чл. 142 от Закона за водите.

Конкурс за държавен служител в Дирекция "Контрол"

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ - ГР. БУРГАС за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю. Пълна информация - тук. 12.11.2014 г.

страница 1 от 70

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>