Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

 Конкурс за изработване на лого на Басейнова дирекция за Черноморски район.

Регистрационна форма - тук

Конкурс

С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт в отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна - тук. 1.09.2014 г.

Експерти на Басейнова дирекция - Варна и Морска администрация, съвместно с Регионалната лаборатория при Изпълнителната агенция по околна среда, извършиха проверка на място във връзка с получен на 21 август сигнал за умряла риба и замърсяване на езерото пред гр. Белослав.При направения оглед не бяха открити екземпляри от мъртва риба и не се установи наличие на мазни петна от разливи на нефтопродукти или други замърсители, както по брега, така и по крайбрежието на Белославско езеро. При взетите в два пункта проби вода е измерено количество разтворен кислород:1,88 и 2,42 мг/л  -  по-малка концентрация в сравнение с регламентираните норми от 6,00 мг/л и е отчетена температура  над 26 °C. Вероятната причина за кафеникавото оцветяване на водата е явление известно като „цъфтеж на водата” или еутрофикация. Това явление е обичайно за края на лятото и се наблюдава през последните дни пред много от Черноморските плажове.22.08.2014 г.

Конкурс

1. С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ , длъжност 2 в Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна - тук.
2. С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ , длъжност 2 в Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна - тук. 21.08.2014 г.

Конкурс

1. С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ , длъжност 1 в Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна - тук.
2. С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ , длъжност 1 в Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна - тук. 21.08.2014 г.

Конкурс

1. С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурс за длъжност Младши експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна - тук.
2. С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна - тук. 21.08.2014 г.

Конкурс за държавен служител в Дирекция "Контрол"

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ – ГР. БУРГАС - чрез решаване на тест и интервю. Пълна информация - тук. 18.08.2014 г.

страница 1 от 63

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>