Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

 Обществено обсъждане 
Междинен преглед на установените проблеми свързани с управлението на
водите - част от актуализацията на Плана за управление на речните басейни за периода 2016-2021г. и публикуван за коментари и становища до 12.05.2015 г.

Състояние на водите към 15.00 часа

С цел осигуряване на свободен обем, на територията на Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна се изпускат язовири в общините: Шумен - "Шумен" и "Дибич"; Търговище – "Вардун", "Овчарово", "Фисек" и "Руец"; Смядово - "Кълново" ; ; Омуртаг – "Красноселци"; Велики Преслав - "Златар 3" и "Драгоево"; Провадия – "Черковна", "Снежина" и "Блъсково 1"; Върбица - "Станянци"; Долни Чифлик – "Пчелник", "Горен чифлик" и "Долни чифлик";  Дългопол – ”Елешница”; Камено - "Трояново", "Кокичена могила 2" и "Овощна градина"; Созопол - "Синята вода", 'Голяма Круша 1', 'Голяма Круша 2', 'Черешова градина' и "Факуда"; Айтос – "Парка", "Съдиево" и "Таушан Кайряк"; в Община Бургас - "Маринка" и "Арнут дере 1"; община Карнобат – "Церковски", "Барган", "Помпена станция", "До гробищата", "Памуклията" и язовир в имот №000013 в землището на с. Драганци; община Средец –  "Зорница 1" и Росеново (Върлата пътека). Преливат през преливника и се изпускат язовир "Ново Паничарево" в общ. Приморско и "Арнут дере 2" в общ.Бургас. 19.12.2014

Проведе се заседание на Басейнов съвет

 На 18 декември 2014 г. БДЧР – Варна проведе второто за тази година редовно заседание на Басейновия съвет. Присъстваха представители на областни и общински администрации,  регионални структури на Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, фирми водоползватели и НПО. Проведоха се дискусии по темите:  „Резултати от проведената контролна дейност по заповед на Областните управители за проверки на потенциално опасни водни обекти”, Проект на „Национален каталог от мерки и национални приоритети за определяне на риска от наводнения”, разработен по ОП „Околна среда” и „Публични възможности на „Информационната система за разрешителни и мониторинг при управлението на водите“, поддържана от Басейновите дирекции, РИОСВ, Изпълнителната агенция по околна среда и МОСВ”.19.12.2014 г.

 

Състояние на водите към 9.00 часа

С цел осигуряване на свободен обем, на територията на Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна се изпускат язовири в общините: Шумен - "Шумен" и "Дибич"; Търговище – "Вардун", "Овчарово", "Фисек" и "Руец"; Смядово - "Кълново" ; ; Омуртаг – "Красноселци"; Велики Преслав - "Златар 3" и "Драгоево"; Провадия – "Черковна", "Снежина" и "Блъсково 1"; Върбица - "Станянци"; Долни Чифлик – "Пчелник", "Горен чифлик" и "Долни чифлик";  Дългопол – ”Елешница”; Камено - "Трояново", "Кокичена могила 2" и "Овощна градина"; Созопол - "Синята вода", 'Голяма Круша 1', 'Голяма Круша 2', 'Черешова градина' и "Факуда"; Айтос – "Парка", "Съдиево" и "Таушан Кайряк"; в Община Бургас - "Маринка" и "Арнут дере 1"; община Карнобат – "Церковски", "Барган", "Помпена станция", "До гробищата", "Памуклията" и язовир в имот №000013 в землището на с. Драганци; община Средец –  "Зорница 1" и Росеново (Върлата пътека). Преливат през преливника и се изпускат язовир "Ново Паничарево" в общ. Приморско и "Арнут дере 2" в общ.Бургас. 19.12.2014

Днес и утре се очаква краткотрайно повишение на водните нива на част от реките

На база метеорологичната обстановка, днес и утре се очаква краткотрайно повишение на водните нива на част от реките в страната. В Черноморския басейнов район – водосборите на реките: Айтоска – долно течение, Средецка – цялото й течение и съответните й притоци: р. Паракойска – целия басейн,   Госпорадевска – средно и долно течение, Русокастранска – средно и долно течение, Факийска – долно течение, Изворска – долно течение, Маринка – целия басейн, Отманли – целия басейн, Ропотамо – долно течение – притока й р. Механджйска и Силистар – целия басейн. 18.12.2014 г.

Състояние на водите към 15.00 часа

С цел осигуряване на свободен обем, на територията на Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна се изпускат язовири в общините: Шумен - "Шумен", "Дибич" и "„Белокопитово"; Търговище – "Вардун", "Овчарово", "Фисек", "Руец" и "Преселец"; Смядово - "Янково", "Качица", "Кълново" и "Александрово"; Нови Пазар - "Нови Пазар" 1; Омуртаг – "Красноселци"; Лозница – "Каменна чешма" и "Трапище"; Велики Преслав - "Златар 3" и "Драгоево"; "Развигорово" в община Хитрино; Провадия – "Черковна", "Снежина" и "Блъсково 1"; Върбица - "Станянци"; Долни Чифлик – "Пчелник", "Горен чифлик" и "Долни чифлик";  Дългопол – ”Елешница”; Камено - "Трояново", "Кокичена могила 2" и "Овощна градина"; Созопол - "Синята вода", 'Голяма Круша 1', 'Голяма Круша 2', 'Черешова градина' и "Факуда"; Айтос – "Парка", "Съдиево" и "Таушан Кайряк"; в Бургаска община - "Маринка" и "Арнут дере 1"; община Карнобат – "Церковски", "Барган", "Помпена станция", "До гробищата", "Памуклията" и язовир в имот №000013 в землището на с. Драганци; община Средец –  "Зорница 1" и Росеново (Върлата пътека). Преливат през преливника и се изпускат язовир "Конево 2" в общ. Върбица, язовир "Ново Паничарево" в общ. Приморско и "Арнут дере 2" в общ.Бургас. 18.12.2014

Състояние на водите към 9.00 часа

С цел осигуряване на свободен обем, на територията на Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна се изпускат язовири в общините: Шумен - "Шумен", "Дибич" и "„Белокопитово"; Търговище – "Вардун", "Овчарово", "Фисек", "Руец" и "Преселец"; Смядово - "Янково", "Качица", "Кълново" и "Александрово"; Нови Пазар - "Нови Пазар" 1; Омуртаг – "Красноселци"; Лозница – "Каменна чешма" и "Трапище"; Велики Преслав - "Златар 3" и "Драгоево"; "Развигорово" в община Хитрино; Провадия – "Черковна", "Снежина" и "Блъсково 1"; Върбица - "Станянци"; Долни Чифлик – "Пчелник", "Горен чифлик" и "Долни чифлик";  Дългопол – ”Елешница”; Камено - "Трояново", "Кокичена могила 2" и "Овощна градина"; Созопол - "Синята вода", 'Голяма Круша 1', 'Голяма Круша 2', 'Черешова градина' и "Факуда"; Айтос – "Парка", "Съдиево" и "Таушан Кайряк"; в Община Бургас - "Маринка" и "Арнут дере 1"; община Карнобат – "Церковски", "Барган", "Помпена станция", "До гробищата", "Памуклията" и язовир в имот №000013 в землището на с. Драганци; община Средец –  "Зорница 1" и Росеново (Върлата пътека). Преливат през преливника и се изпускат язовир "Конево 2" в общ. Върбица, язовир "Ново Паничарево" в общ. Приморско и "Арнут дере 2" в общ.Бургас. 18.12.2014

страница 1 от 78

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>