Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

 Обществено обсъждане 
Междинен преглед на установените проблеми свързани с управлението на
водите - част от актуализацията на Плана за управление на речните басейни за периода 2016-2021г. и публикуван за коментари и становища до 12.05.2015 г.

Актуално състояние на водите 

Европейски ден на морето

  Официално датата 20 май е обявена от Европейския съюз като „Европейски ден на морето" през 2008 г. Басейнова дирекция ще се включи в отбелязването му с презентация, изнесена на организирания от Медицински университет – Варна фестивал „Море и здраве“.20.05.2015

МС одобри окончателния вариант на ОП „Околна среда 2014-2020“, ресурсът й възлиза на 3,5 млрд. лв.

„Ресурсът на оперативната програма възлиза на 3,5 млрд. лв., които ще бъдат насочени за подобряване на инфраструктурата във ВиК сектора, управлението и монторинга на водите, за подпомагане на политиката за управление на отпадъците чрез въвеждането на модерни системи за надграждане на системите за регионално управление на отпадъците, за управлението на екологичната мрежата „Натура 2000“ , за изпълнението на мерки за опазването на защитените зони, както и за две нови приоритетни оси, които ще бъдат насочени към подобряването на чистотата на атмосферния въздух и въвеждането на мерки за превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“, обясни Василева. 13.05.2015

... За повече информация

Ден на река Дунав

Бъдете част от тържествата, посветени на Деня на Дунав - 29 юни. Участвайте в Международния ученически конкурс и покажете, че Ви е грижа за бъдещето на реката и нейните обитатели. Подробности - тук.

Бъди активен! 13.05.2015

Двустранно споразумение за водно сътрудничество предложи на Сърбия замeстник-министър Павел Гуджеров

  Заместник-министърът на околната среда и водите Павел Гуджеров участва във втората подготвителна среща за 23-я Икономически и екологичен форум на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), която се провежда в Белград. Водещата тема е „Управление на водите в региона на ОССЕ – повишаване на сигурността и стабилността чрез сътрудничество“. Споразумението цели развитие и насърчаване на сътрудничеството в областта на интегрираното управление на водите, като основният фокус да е върху прилагането на изискванията за координация и сътрудничество на Рамковата директива за водите и Директивата за наводненията в трансграничните речни басейни.13.05.2015

... За повече информация

Министър Ивелина Василева: 205 000 000 лева са инвестирани в област Варна за по-чисто море

  Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева участва в официалната церемония по приключването на проект „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково“. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ и е с общ бюджет 13 482 600 лв. „В област Варна са инвестирани 205 млн. лв. в проекти по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ МОСВ ще продължи да инвестира в Черноморския район с надграждане и през новия програмен период“, каза министър Василева.11.05.2015

... За повече информация

Министър Василева се срещна с представители на Федералното министерство на околната среда на Германия

  Министър Ивелина Василева се срещна с Рита Шварцелюр - Зутер, парламентарен  държавен секретар на Федералното министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на Федерална Република Германия и с водената от нея делегация.

29.04.2015 г.

... За повече информация

страница 1 от 94

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>