Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Проверки чрез облитане с дрон

14 септември 2017 - река Велека

Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ извършиха проверка на участък от река Велека с дрон. Облитането беше извършено с цел да се установят дейности в нарушение на Закона за водите - незаконно водовземане, заустване, изземване на наносни отложения, както и да се проследи състоянието и проводимостта на река Велека.
На височина около 30-35 метра дронът облетя район в местност „Сухия дол“- на около 10 км. западно от с. Кости, общ. Царево, обл. Бургас. Районът от реката, от точка с географски координати 4201’46.4“N и  27044’11.2”Е е с обща дължина от 800 м.: 500 м срещу течението на реката и 300 м - по течението на Велека. Проверката констатира наличие на натрупан материал от речното корито, оформящ път в речното легло, както и наносни острови, паднали дървета и клони, които нарушават проводимостта на Велека.
Извършено бе и облитане над изкуствено създаден ~8 м. бент (с географски координати 4201’43.3“N и  27044’24.4”Е), оформен от бетонови плочи, камъни и материал от речното русло.

Басейнова дирекция е издала предписание до Областния управител на Област Бургас за почистване и възстановяване на проводимостта на река Велека.