Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Състояние на водите

 

При кодове за лошо време не поемайте излишни рискове
Във връзка с постъпващите от Националния институт по метеорология и хидрология прогнози за очаквани интензивни валежи в страната и повишение на речните нива, МОСВ съветва гражданите да спазват указанията на компетентните органи. Да следят прогнозите за времето и за състоянието на реките. При обявени кодове да не предприемат излишни рискове.
При жълт код времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание при работа на открито. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск.
Оранжев код означава, че времето е опасно. Прогнозирани са по-рядко случващи се метеорологични явления. Възможни са материални щети и има опасност от наранявания. Бъдете много внимателни и се информирайте подробно и често за метеорологичната обстановка. Съобразявайте се с неизбежните рискове и следвайте всички съвети на компетентните органи.
При червен код времето е много опасно. Прогнозирани са изключително интензивни метеорологични явления. Възможни са големи материални щети и нещастни случаи, може да възникне и опасност за живота. Следвайте нарежданията и всички съвети на компетентните органи.
Пресцентър на МОСВ


към 10.00 часа 22.03.2018

Състояние на язовирите – По данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени и водните нива по речните русла:
Преливат през преливника и се изпускат: Общ. Приморско – яз. Ясна Поляна- изпуска се с 0,7 м3/ сек., прелива с 1,3 м3; яз. Мандра – изпуска се , отворени 3 савака, не прелива; яз. „Ново Паничарево” – изпуска се с 0,3 м3/ сек. и прелива с 1,0 м3/ сек.; Общ. Сунгурларе – яз. Камчия – прелива с 39 м3/с;Общ. Карнобат: яз.Картелка– прелива, през преливника 1м3/с., изпуска се с 1м3/с през изпускателен кран; яз. Детелина – прелива през преливника с 0,7 л/с.
Община Шумен – яз. Тича – прелива през преливник с 13 м3/сек., през основен изпускател (ОИ) - 13 м3/сек. + 5м3/с през ВЕЦ; Общ. Смядово – яз. Кълново, прелива с 0,1м3/сек. и се източва през ОИ 0,4м3/с; Общ. Дългопол - яз. Елешница – контролирано изпускане през ОИ – 4,2 м3/сек, прелива с 8.8 м3/сек.

С отворени изпускатели са: Общ. Камено – До селото ,Овошна градина, Кокичена могила, Чанаджик – 2 и 3; Общ. Бургас – яз. Курбара дере, яз.Погребите и яз. Дермен дере; Общ. Средец – яз. Василева курия; Общ. Царево – яз. Порурнашка и яз. Хаджи Яне; Общ. Руен – яз. Вресово и яз. Ябълчево; Общ. Айтос – яз. Чукарка и  яз. ПС; Общ. Созопол – яз. Синята вода; Общ. Приморско – яз.Веселие, Росенец – яз. Студената вода; Общ. Карнобат:
яз.Крушево– не прелива , изпуска се с 2,2м3/с., нивото му се покачва от река Крушевска приток на р. Селска.
Област Бургас: яз. Трояново – изпуска се през ОИ с 1,5 м3/сек.; яз.Барган– изпуска се през ОИ с 0,220 м3/сек; яз. Церковски – изпуска се през ОИ с 0,400м3/сек; Общ. Долни чифлик – яз. Долни чифлик; Общ. Дългопол – яз. Георги Трайков – контролирано изпускане през ОИ – 48,9 м3/сек., включително през ВЕЦ, не прелива има свободен обем; Общ. Нови Пазар -  яз. Нови Пазар 1 - контролирано изпускане през ОИ – 1 м3/сек; Общ. Поморие – яз. Порой към момента не прелива, изпуска се с 2,8 м3/с; яз. Ахелой- водното ниво е на преливния ръб, изпуска се с 3,6 м3/с; общ. Търговище - яз. Съединение – изпуска се през ОИ с 2 м3/сек; яз. Овчарово – изпуска се през ОИ с 0,8 м3/сек; яз. Вардун – изпуска се през ОИ с 0,02 м3/сек., яз. Поляница - изпуска се през ОИ с 0,02 м3/сек; общ. Омуртаг - яз. Красноселци - изпуска се през ОИ с 0,7 м3/сек; общ. Разград – яз. Каменна чешма - изпуска се през ОИ с 0,05 м3/сек.
Не преливат и не се изпускат: Общ. Шумен – яз.,,Шумен“ – 70% запълнен, яз. „Фисек“ – 60% запълнен; Общ. Търговище – яз. Руец – 95% запълнен; яз. Лиляк – 60% запълнен.
Област Варна:Общ. Долни чифлик - Горен чифлик и Пчелник. Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта.
Област Добрич - Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта.

Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения: Към 10:00 часа на 22.03.2018 г. няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Община Средец: р. Средецка – реката има 2 скъсвания на лява дига от 2014 г., на коригирания участък. Към момента разлива намалява своя обем във времето, водата се оттегля от земеделските земи една част в реката, а друга част в отводнителна система Новоселци. Има ПС която прехвърля излишната вода от системата в яз. Мандра; р. Русокастренска – вчера следобед водно ниво е било 1,50м. под дигата. Нивото на река Камчия при местност Пода, общ. Аврен има леко покачване – 5 см. Реките Провадияйска и Ана дере на територията на обл. Варна са в речните легла. Реките в област Шумен и Търговище са в речните корита, няма преливане.
Засегнати населени места от вредното въздействие на водите: Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


към 11.00 часа 21.03.2018

Състояние на язовирите по данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени и водните нива по речните русла.
Преливат през преливника и се изпускат: Общ. Приморско: яз. Ясна Поляна - изпуска се с 0,7 м3/ сек., прелива с 1,5 м3.; яз. Мандра – изпуска се , отворени 3 савака, не прелива; яз. Ново Паничарево – изпуска се с 0,3 м3/ сек. и прелива с 1,3 м3/ сек; Общ. Сунгурларе – яз. Камчия – прелива с 52 м3/с; Общ. Карнобат: яз.Картелка – прелива през преливника 1м3/с., изпуска се с 1м3/с през изпускателен кран; яз. Детелина – прелива през преливника с 0,5 м3/с. и се изпуска през основен изпускател (ОИ) – 0,27м3/сек; Общ. Шумен: яз. Тича – прелива през преливник с 10.5 м3/сек., през ОИ - 13 м3/сек. + 5м3/с през ВЕЦ; Общ. Смядово – яз. Кълново прелива с 0,6м3/сек. и се източва през ОИ 0,4м3/с;Общ. Дългопол - яз. Елешница контролирано изпускане през ОИ – 4,2 м3/сек, прелива с 6,5 м3/сек.
С отворени изпускатели са: Общ. Камено: До селото, Овошна градина, Кокичена могила, Чанаджик – 2 и 3; Общ. Бургас – яз. Курбара дере, яз.Погребите и яз. Дермен дере; Общ. Средец – яз. Василева курия; Общ. Царево – яз. Порурнашка и яз. Хаджи Яне; Общ. Руен – яз. Вресово и яз. Ябълчево; Общ. Айтос – яз. Чукарка и  яз. ПС; Общ. Созопол – яз. Синята вода; Общ. Приморско – яз.Веселие, Росенец – яз. Студената вода; Общ. Карнобат:
яз.Крушево не прелива, изпуска се с 3м3/с.; Област Бургас: яз. Трояново – изпуска се през ОИ с 1,5 м3/сек.; яз. Барган – изпуска се през ОИ с 0,220 м3/сек; яз. Церковски – изпуска се през ОИ с 0,400м3/сек; Общ. Дългопол – яз. Георги Трайков – спаднал с 27 см. спрямо 20.03.2018г. (вчера), контролирано изпускане през ОИ – 39,4 м3/сек., включително през ВЕЦ, не прелива има свободен обем; Общ. Нови Пазар:  яз. Нови Пазар 1 – 84 % запълнен, контролирано изпускане през ОИ – 1 м3/сек; Общ. Поморие: яз. Порой- към момента не прелива, изпуска се с 1,750м3/с; яз. Ахелой към момента не прелива, изпуска се с 2,700 м3/с.
Не преливат и не се изпускат: Общ. Шумен: яз.Шумен– 70% запълнен, яз. „Фисек“ – 44% запълнен. Общ. Търговище: яз. Пресиян – 2,6 м. под кота преливен ръб и яз. Лиляк – 4,7 м. под кота преливен ръб. Област Варна:
Общ. Долни чифлик – яз. Долни чифлик, Горен чифлик и Пчелник. Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта.

Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения: Към 11:00 часа на 21.03.2018 г. няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Към 10:30 часа на дежурния телефон на БДЧР постъпи сигнал от кмета на с. Дебелт, за скъсани диги на р.Средецка, в района на с. Дебелт, общ. Средец, които създават опасност  от наводнение на населеното място и по данни на Кмета на с. Дебелт река Русокастренска е с високо водно ниво и залива земеделски земи в района на селото. Нивото на река Камчия при местност Пода, общ. Аврен няма промяна. Реките Провадияйска и Ана дере на територията на обл. Варна са в речните легла. Реките в област Шумен и Търговище са в речните корита, няма преливане.

Засегнати населени места от вредното въздействие на водите: Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


към 10.00 часа 20.03.2018

Състояние на язовирите -  По данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени.  Водните течения остават в речните легла. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.
Преливат през преливника и се изпускат: Общ. Приморско:яз. Ясна Поляна - изпуска се с 0,7 м3/ сек., прелива с 0,83 м3;яз. Мандра – изпуска се, отворени 3 савака, не прелива; яз. Ново Паничарево – изпуска се с 0,3 м3/ сек. и прелива с 2,4 м3/ сек.;Общ. Сунгурларе – яз. Камчия – прелива с 41 м3/с;Общ. Поморие:яз. Порой- към момента не прелива, изпуска се с 1.75м3/s.; яз. Ахелой- към момента не прелива, изпуска се с 1.3 м3/s.;Общ. Шумен: яз. Тича – прелива през преливник с 9.7 м3/сек., през основен изпускател (ОИ) -  13 м3/сек. + 5м3/с през ВЕЦ; Общ. Смядово – яз. Кълново, прелива с 0,5м3/сек. и се източва през ОИ 0,4м3/с;
С отворени изпускатели са: Общ. Камено – До селото,Овошна градина, Кокичена могила, Чанаджик – 2 и 3;Общ. Бургас – яз. Курбара дере, яз.Погребите и яз. Дермен дере;Общ. Средец – яз. Василева курия;Общ. Царево – яз. Порурнашка и яз. Хаджи Яне;Общ. Руен – яз. Вресово и яз. Ябълчево;Общ. Айтос – яз. Чукарка и  яз. ПС;Общ. Созопол – яз. Синята вода;Общ. Приморско – яз. Веселие, Росенец – яз. Студената вода;Общ. Дългопол – яз. Георги Трайков – спаднал с 28 см. спрямо 19.03.2018г. (вчера), контролирано изпускане през ОИ – 39,4 м3/сек., включително през ВЕЦ, не прелива има свободен обем; яз. Елешница – наблюдава се понижение на водното ниво, спаднал с 8см. спрямо 19.03.2018г. (вчера), контролирано изпускане през ОИ – 4,2 м3/сек, не прелива. Общ. Нови Пазар -  яз. Нови Пазар 1 – 82 % запълнен, контролирано изпускане през ОИ – 0,9 м3/сек.;
Не преливат и не се изпускат: Общ. Шумен – яз.Шуме – 70% запълнен, яз. „Фисек“ – 43% запълнен; Общ. Търговище – яз. Пресиян – 2,6 м. под кота преливен ръб; яз. Лиляк – 4,7 м. под кота преливен ръб.; Област Варна
Общ. Долни чифлик – яз. Долни чифлик, Горен чифлик и Пчелник. Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта
Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения: Към 10:00 часа на 20.03.2018 г. няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. На дежурния телефон не са постъпвали данни за аварийни ситуации, скъсани диги или укрепителни съоръжения.Нивото на река Камчия при местност Пода, общ. Аврен има слабо покачване. Реките Провадияйска и Ана дере на територията на обл. Варна са в речните легла. Реките в област Шумен и Търговище са в речните корита, няма преливане.Към 10:00 ч. на територията на БДЧР няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. На дежурния телефон не са постъпвали данни за аварийни ситуации, скъсани диги или укрепителни съоръжения. Деретата в с. Ливада, с. Черни връх и с. Полски извор, община Камено са препълнени. Залят е пътя Полски извор – Черни връх.
Засегнати населени места от вредното въздействие на водите:Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


към 12.00 часа 19.03.2018

Състояние на язовирите -  По данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД няма постъпили сигнали за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени.  Водните течения остават в речните легла. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им.
За осигуряване на свободен обем се изпускат: Общ. Приморско – яз. Ясна Поляна - изпуска се с 0,7 м3/ сек.,не прелива; яз.Мандра – изпуска се , отворени 3 савака, не прелива.
Преливат през преливника и се изпускат: Общ. Сунгурларе – яз. Камчия – прелива с 35.0 м3/с.;Общ. Приморско - яз. Ново Паничарево – изпуска се с 0,3 м3/ сек. и прелива с 0.85 м3/ сек.
С отворени изпускатели са: Общ. Камено – До селото,Овошна градина, Кокичена могила, Чанаджик – 2 и 3; Общ. Бургас – яз. Курбара дере, яз.Погребите и яз. Дермен дере;Общ. Средец – яз. Василева курия;Общ. Царево – яз. Порурнашка и яз. Хаджи Яне;Общ. Руен – яз. Вресово и яз.Ябълчево;Общ. Айтос – яз. Чукарка и  яз.ПС;Общ. Созопол – яз. Синята вода;Общ. Приморско – яз.Веселие, Росенец – яз. Студената вода.
Не преливат и не се изпускат: Общ. Поморие – яз.Порой – не прелива, изпуска се с 1.75м3/s.;яз.Ахелой-не прелива, изпуска се с 1.3 м3/s.

Област Шумен
яз. Тича – прелива през преливник с 7,8 м3/сек., през основен изпускател -  13 м3/сек. + 5м3/с през ВЕЦ; Общ. Шумен – яз.Шумен– 70% запълнен, яз. Фисек – 43% запълнен;Общ. Смядово – яз.Кълново, прелива с 0,5м3/сек. и се източва през основен изпускател 0,4м3/с; Общ. Нови Пазар -  яз. Нови Пазар 1 – 82 % запълнен, контролирано изпускане през основен изпускател – 0,9 м3/сек.; Общ. Търговище – яз. Пресиян – 2,6 м. под кота преливен ръб; яз. Лиляк – 4,7 м. под кота преливен ръб.
Област Варна
яз. Георги Трайков – спаднал с 28 см. спрямо петък (16.03.2018г.), контролирано изпускане през основен изпускател – 39,4 м3/сек., включително през ВЕЦ, не прелива има свободен обем.Общ. Дългопол – яз. Елешница – наблюдава се понижение на водното ниво, спаднал с 8см. спрямо петък (16.03.2018г.), контролирано изпускане през основен изпускател – 4,2 м3/сек, не прелива.Общ. Долни чифлик – яз. Долни чифлик, Горен чифлик и Пчелник не преливат. Изпускат се контролируемо. Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта

Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения: Към 12 часа на 19.03.2018 г. няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. На дежурния телефон не са постъпвали данни за аварийни ситуации, скъсани диги или укрепителни съоръжения. Нивото на река Камчия при местност Пода, общ. Аврен продължава да се понижава.
Засегнати населени места от вредното въздействие на водите: Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


към 9.00 часа 16.03.2018

За осигуряване на свободен обем се изпускат: Общ. Приморско – яз. Ясна Поляна - изпуска се с 0,7 м3/ сек, прелива с 0.2 м3/с. – вчера с 0.63 м3/с. Общ. Бургас –
яз. Мандра – изпуска се , отворени 3 савака, не прелива.
Преливат през преливника и се изпускат: Общ. Приморско
–яз. Ново Паничарево – изпуска се с 0,3 м3/ сек. и прелива с 0.850 м3/ сек. Росенец – яз. Студената вода.
С отворени изпускатели са: Общ. Камено – До селото ,Овошна градина, Кокичена могила, Чанаджик – 2 и 3. Общ. Бургас – яз. Курбара дере, яз.Погребите и яз. Дермен дере;Общ. Средец – яз. Василева курия;Общ. Царево – яз. Порурнашка и яз. Хаджи Яне;Общ. Руен – яз. Вресово и яз. Ябълчево;Общ. Айтос – яз. Чукарка и  яз. ПС;Общ. Созопол – яз. Синята вода;Общ. Приморско – яз. Веселие;Община Сунгурларе – яз.Камчия – прелива с 20,0 м3/с., има свободен обем.
Не преливат и се изпускат:
Община Поморие яз.Порой-не прелива, контролирано се изпуска с 1,75м3/сек.; яз. Ахелой- не прелива, контролирано се изпуска с 1,3 м3/сек.

Област Шумен
яз. Тича – понижение спрямо вчера (15.03.2018г. ) прелива през преливник с 3,4 м3/сек., през основен изпускател -  13 м3/сек. + 5м3/с през ВЕЦ. Общ. Шумен – яз.Шумен – 70% запълнен, яз. „Фисек“ – 40% запълнен;Общ. Смядово – яз. Кълново – понижение спрямо вчера (15.03.2018г.) завирен на 98%  до кота преливник – непрекъснато източване през основен изпускател 0,4м3/с; Общ. Нови Пазар -  яз. Нови Пазар 1 – 75 % запълнен, контролирано изпускане през основен изпускател – 1 м3/сек.; Общ. Търговище – яз. Пресиян – 2,15 м. под кота преливен ръб; яз. Лиляк – 4,40 м. под кота преливен ръб.;яз. Кралево, яз. Руец и яз. Вардун – наблюдава се понижение на водните нива, не преливат.
Област Варна
яз. Георги Трайков – спаднал с 6 см. спрямо вчера (15.03.2018г.), контролирано изпускане през основен изпускател – 39,4 м3/сек., не прелива има свободен обем; Общ. Дългопол – яз. Елешница – наблюдава се понижение на водното ниво, спаднал с 3см. спрямо вчера (15.03.2018г.),  контролирано изпускане през основен изпускател – 4,2 м3/сек, не прелива; Общ. Долни чифлик – яз. Долни чифлик, Горен чифлик и Пчелник не преливат. Изпускат се контролируемо.
Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта

Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения: Към 9:00 часа на 16.03.2018 г. няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Няма постъпила информация за повишение на нивата на реките. На дежурния телефон не са постъпвали данни за аварийни ситуации, скъсани диги или укрепителни съоръжения. Нивото на река Камчия при местност Пода, общ. Аврен е спаднало спрямо вчера (15.03.2018 г.) – Приключило е почистването на речното русло.
По информация на дежурни служители - Нивата на реките в община Малко Търново са нормални.

Засегнати населени места от вредното въздействие на водите:Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


към 17.00 часа 15.03.2018

Състояние на язовирите -  По данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД ,,ПБЗН“ и ,,Напоителни системи” ЕАД няма постъпили сигнали за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.
Област Шумен
яз. Тича – понижение спрямо сутринта с 1 см, прелива през преливник с 4,6 м3/сек., през основен изпускател-  13 м3/сек. + 5м3/с през ВЕЦ. Област Търговище:яз. Пресиян – 2,15 м. под кота преливен ръб. ( понижение спрямо сутринта)
яз. Лиляк – 4,40 м. под кота преливен ръб.
Област Варна
яз. Георги Трайков – спаднал с 2см. спрямо сутринта, контролирано изпускане през основен изпускател – 39,4 м3/сек., не прелива има свободен обем. Общ. Дългопол – яз. Елешница – наблюдава се понижение на водното ниво, спаднал с 2 см. спрямо сутринта,  контролирано изпускане през основен изпускател – 4,2 м3/сек, не прелива.
Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения: Към 17:00 ч. на територията на БДЧР няма постъпила информация за критични нива и възникнали аварийни ситуации по Черноморските реки. Няма постъпила информация за повишение на нивата на реките. На дежурния телефон не са постъпвали данни за аварийни ситуации, скъсани диги или укрепителни съоръжения.
Засегнати населени места от вредното въздействие на водите: Към настоящия момент на дежурния телефон за 24 часова връзка няма постъпила информация за засегнати населени места от вредното въздействие на водите. Наблюдава се тенденция за спадане на водните нива в реките. 


към 9.00 часа 15.03.2018

За осигуряване на свободен обем се изпускат:Общ. Приморско – яз. Ясна Поляна - изпуска се с 0,7 м3/ сек, прелива с 0.63 м3/с. – вчера с 1.0 м3/с. Общ. Бургас – яз. Мандра – изпуска се , отворени 3 савака, не прелива.
Преливат през преливника и се изпускат:Общ. Приморско –яз. Ново Паничарево – изпуска се с 0,3 м3/ сек. и прелива с 0.850 м3/ сек. Росенец – яз. Студената вода.
С отворени изпускатели са:Общ. Камено – До селото ,Овошна градина, Кокичена могила, Чанаджик – 2 и 3;Общ. Бургас – яз. Курбара дере, яз.Погребите и яз. Дермен дере; Общ. Средец – яз. Василева курия;Общ. Царево – яз. Порурнашка и яз. Хаджи Яне;Общ. Руен – яз. Вресово и яз. Ябълчево;Общ. Айтос – яз. Чукарка и  яз. ПС;Общ. Созопол – яз. Синята вода;Общ. Приморско – яз. Веселие;Общ. Сунгурларе – яз.Камчи –прелива с 20.0 м3/с., има свободен обем.
Не преливат и се изпускат:Общ. Поморие – яз.Порой-не прелива, контролирано се изпуска с 1,75м3/сек.;яз. Ахелой-не прелива, контролирано се изпуска с 1,3 м3/сек.
Област Шумен
яз. ,Тича – понижение спрямо вчера (14.03.2018г. ) прелива през преливник с 5,2 м3/сек., през основен изпускател -  13 м3/сек. + 5м3/с през ВЕЦ. Общ. Шумен – яз.,Шумен – 70% запълнен, яз. „Фисек“ – 40% запълнен;Общ. Смядово – яз. Кълново – понижение спрямо вчера (14.03.2018г.) завирен на 99%  до кота преливник – непрекъснато източване през основен изпускател 0,4м3/с;Общ. Нови Пазар -  яз. Нови Пазар 1 – 77 % запълнен, контролирано изпускане през основен изпускател – 1 м3/сек.; Общ. Търговище – яз. Пресиян – 2,10 м. под кота преливен ръб.
яз. Лиляк – 4,40 м. под кота преливен ръб.яз. Кралево, яз. Руец и яз. Вардун – наблюдава се понижение на водните нива, не преливат.
Област Варна
яз. Георги Трайков – спаднал с 6 см. спрямо вчера (14.03.2018г.), контролирано изпускане през основен изпускател – 39,4 м3/сек. Наличен обем – 283 230 000м3, не прелива има свободен обем. Общ. Дългопол – яз.Елешница – наблюдава се понижение на водното ниво, спаднал с 6 см. спрямо вчера (14.03.2018г.),  контролирано изпускане през основен изпускател – 4,2 м3/сек, не прелива. Общ. Долни чифлик – яз. Долни чифлик, Горен чифлик и Пчелник не преливат. Изпускат се контролируемо. Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта

Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации: данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения: Към 9:00 часа на 15.03.2018 г. няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Няма постъпила информация за повишение на нивата на реките. На дежурния телефон не са постъпвали данни за аварийни ситуации, скъсани диги или укрепителни съоръжения.
Нивото на река Камчия при местност Пода, общ. Аврен е спаднало спрямо вчера (14.03.2018 г.) – измерено ниво по контролна рейка – 15 см. По информация на дежурни служители - нивата на реките в община Малко Търново са нормални.
Засегнати населени места от вредното въздействие на водите: Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


към 17.00 часа 14.03.2018

За осигуряване на свободен обем се изпускат: Общ. Приморско – яз. Ясна Поляна - изпуска се с 0,7 м3/ сек, прелива с 1,0 м3/сек. Общ. Бургас – яз. Мандра – изпуска се , отворени 2 савака.Не преливат и се изпускат:Община Поморие – яз. Порой- не прелива, контролирано се изпуска с  1,75м3/сек.
яз. Ахелой- не прелива, контролирано се изпуска с 1,3 м3/s.
Област Шумен
яз. Тича – понижение с 1см спрямо сутринта, прелива през преливник с 5,8 м3/сек., през ОИ -  13 м3/сек. + 5м3/с през ВЕЦ. Общ. Шумен – яз.Шумен – 70% запълнен, яз. Фисек – 40% запълнен. Общ. Смядово – яз. Кълново – завирен на 100%  до кота преливник – непрекъснато източване през ОИ 0,5м3/с;
Общ. Нови Пазар -  яз. Нови Пазар 1 – започва изпускане до 1м3/сек;Общ. Търговище – яз. Пресиян – 2 м. под кота преливен ръб. яз. Лиляк – 4 м. под кота преливен ръб;яз. Вардун – изпуска се контролируемо, ниво - 8 см под преливен ръб, яз. Руец - изпуска се контролируемо.
Област Варна
яз.Георги Трайков– спаднал с 2 см. от сутринта (13.03.2018г.), контролирано изпускане през ОИ – 39,4 м3/сек комбинирано с ВЕЦ. Наличен обем – 282 000 000м3. Общ. Дългопол – яз. Елешница– наблюдава се понижение на водното ниво с 3см,  контролирано изпускане през ОИ – 4,2 м3/сек. Общ. Долни чифлик – яз. Долни чифлик, яз.Горен чифлик и яз.Пчелниксе изпускат контролируемо, но не преливат и към момента не е необходимо изпускането им. Общ. Провадия – няма преливащи язовири. Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта

Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации: данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:
Няма постъпили данни за аварийни ситуации. Във връзка с публикация в медиите за вдигане на нивото на р. Камчия почти до обезопасителните диги, което се наблюдава най-ясно в с. Дъбравино, общ. Аврен днес (14.03.2018 г.) се извърши незабавна проверка. Извърши се оглед на реката преминавща през селото, при който е констатирано, че нивото на реката видно е спаднало, нивото е много под обезопасителната дигата. Реката е в коритото си, не са констатирани разливи, реката е с нормална проводимост.
Извърши се проверка във връзка с публикация в медиите за разлив на р. Факийска в землището на с. Димчево, общ. Бургас и на р. Средецка при с. Дебелт, общ. Средец. При проверката на р. Факийска се констатира, че има понижение на водното ниво, реката е в коритото си и няма разливи, река Средецка към момента на проверката също е в коритото си.
Засегнати населени места от вредното въздействие на водите:Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


към 9.00 часа 14.03.2018

За осигуряване на свободен обем се изпускат: Общ. Приморско – яз. Ясна Поляна - изпуска се с 0,7 м3/ сек, прелива с 1,0 м3/сек. Общ. Бургас – яз. Мандра – изпуска се, отворени 2 савака.
Преливат през преливника и се изпускат:Общ. Приморско –яз. Ново Паничарево – изпуска се с 0,3 м3/ сек. и прелива с 0,850 м3/ сек. Росенец – яз. Студената вода - контролирано изпускане през основен изпускател.
С отворени изпускатели са:Общ. Камено – До селото ,Овощна градина, Кокичена могила, Чанаджик – 2 и 3;Общ. Бургас – яз. Курбара дере, яз.Погребите и яз. Дермен дере; Общ. Средец – яз. Василева курия;Общ. Царево – яз. Порурнашка и яз. Хаджи Яне;Общ. Руен – яз. Вресово и яз. Ябълчево; Общ. Айтос – яз. Чукарка и  яз. ПС;Общ. Созопол – яз. Синята вода;Общ. Приморско – яз. Веселие;Община Сунгурларе – яз. Камчи – прелива с 21,5 м3/сек. не се изпуска, има свободен обем.

Не преливат и не се изпускат: Община Поморие – яз. Порой- не прелива, контролирано се изпуска с  1,70м3/сек.
яз. Ахелой- не прелива, контролирано се изпуска с 1,3 м3/s.

Област Шумен
яз. Тича – понижение спрямо вчера (13.03.2018г. ) прелива през преливник с 6,3 м3/сек., през основен изпускател -  13 м3/сек. + 5м3/с през ВЕЦ. Общ. Шумен – яз.Шумен – 70% запълнен, яз. Фисек – 40% запълнен;Общ. Смядово – яз. Кълново – завирен на 100%  до кота преливник – непрекъснато източване през основен изпускател 0,5м3/с;
Общ. Нови Пазар -  яз. Нови Пазар 1 – 67 % запълнен; Общ. Търговище – яз. Пресиян – 2 м. под кота преливен ръб., яз. Лиляк – 4 м. под кота преливен ръб, яз. Вардун – изпуска се контролируемо, ниво - 8 см под преливен ръб
яз. Руец - изпуска се контролируемо.

Област Варна
яз. Георги Трайков – спаднал с 4 см. спрямо вчера (13.03.2018г.), контролирано изпускане през основен изпускател  – 39,4 м3/сек. Наличен обем – 283 000 000м3, свободен обем – 47 000 000м3. Общ. Дългопол – яз. Елешница– наблюдава се понижение на водното ниво,  контролирано изпускане през основен изпускател – 4,2 м3/сек.; Общ. Долни чифлик – яз. Долни чифлик- се изпуска контролируемо, Горен чифлик и Пчелник не преливат и към момента не е необходимо изпускането им. Общ. Провадия – няма преливащи язовири. Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта.

Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения: Към 9:00 ч. на територията на БДЧР няма постъпили данни за аварийни ситуации.
Във връзка с извършена проверка по сигнал на 08.03.2018 г. за високо ниво на река Камчия в района на моста в местност „Пода“ на главен път Варна-Бургас и дадено предписание на управителя на „Напоителни системи“ ЕАД - клон Черно море, да се почисти речното корито на река Камчия при местност „Пода“ и да се осигури проводимост на реката е постъпила информация от дружеството, че днес /14.03.2018 г./ ще се извършат довършителни дейностит по почистване, с което ще бъде осигурена проводимостта на реката. По информация от „Напоителни системи“ ЕАД  - р.Камчия е в коритото си.
Днес ще бъде извършена проверка на място на река Средецка, в землищетото на с. Дебелт, общ. Средец и р. Факийска, в землището на с. Димчево, общ. Бургас с цел установяване на състоянието на дигите на реките, както и проводимостта им в урбанизирана територия.

Засегнати населени места от вредното въздействие на водите: Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


към 16.30 часа 13.03.2018

Състояние на язовирите -  По данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД ,,ПБЗН“ и ,,Напоителни системи” ЕАД няма постъпили сигнали за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях.
Област Шумен
яз. ,,Тича“ – понижение спрямо сутринта, прелива през преливник с 7,1 м3/сек., изпуска се през основен изпускател -  13 м3/сек. + 5м3/с през ВЕЦ.

Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения:
Към 16:30 ч. на територията на БДЧР няма постъпила информация за критични нива и възникнали аварийни ситуации по Черноморските реки. Няма постъпила информация за повишение на нивата на реките. Водното ниво в корегираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията. Продължава почистването на речното корито на р. Камчия около мостовото съоръжемние при местност „Пода“.На дежурния телефон не са постъпвали данни за аварийни ситуации, скъсани диги или .укрепителни съоръжения.

Засегнати населени места от вредното въздействие на водите:Към настоящия момент на дежурния телефон за 24 часова връзка няма постъпила информация за засегнати населени места от вредното въздействие на водите. Наблюдава се тенденция за спадане на водните нива в реките. 


За осигуряване на свободен обем се изпускат: Общ. Приморско – яз. Ясна Поляна - изпуска се с 0,7 м3/ сек, прелива с 1,0 м3/сек. Общ. Бургас – яз. Мандра – изпуска се , отворени 2 савака.
Преливат през преливника и се изпускат:Общ. Приморско –яз. Ново Паничарево – изпуска се с 0,3 м3/ сек. и прелива с 0,850 м3/ сек. Росенец – яз. Студената вода - контролирано изпускане през основен изпускател.
С отворени изпускатели са:Общ. Камено – До селото ,Овощна градина, Кокичена могила, Чанаджик – 2 и 3;Общ. Бургас – яз. Курбара дере, яз.Погребите и яз. Дермен дере; Общ. Средец – яз. Василева курия;Общ. Царево – яз. Порурнашка и яз. Хаджи Яне;Общ. Руен – яз. Вресово и яз. Ябълчево; Общ. Айтос – яз. Чукарка и  яз. ПС;Общ. Созопол – яз. Синята вода;Общ. Приморско – яз. Веселие;Община Сунгурларе – яз. Камчи – прелива с 21,5 м3/сек. не се изпуска, има свободен обем.

Не преливат и не се изпускат: Община Поморие – яз. Порой- не прелива, контролирано се изпуска с  1,70м3/сек.
яз. Ахелой- не прелива, контролирано се изпуска с 1,3 м3/s.

Област Шумен
яз. Тича – понижение спрямо вчера (13.03.2018г. ) прелива през преливник с 6,3 м3/сек., през основен изпускател -  13 м3/сек. + 5м3/с през ВЕЦ. Общ. Шумен – яз.Шумен – 70% запълнен, яз. Фисек – 40% запълнен;Общ. Смядово – яз. Кълново – завирен на 100%  до кота преливник – непрекъснато източване през основен изпускател 0,5м3/с;
Общ. Нови Пазар -  яз. Нови Пазар 1 – 67 % запълнен; Общ. Търговище – яз. Пресиян – 2 м. под кота преливен ръб., яз. Лиляк – 4 м. под кота преливен ръб, яз. Вардун – изпуска се контролируемо, ниво - 8 см под преливен ръб
яз. Руец - изпуска се контролируемо.

Област Варна
яз. Георги Трайков – спаднал с 4 см. спрямо вчера (13.03.2018г.), контролирано изпускане през основен изпускател  – 39,4 м3/сек. Наличен обем – 283 000 000м3, свободен обем – 47 000 000м3. Общ. Дългопол – яз. Елешница– наблюдава се понижение на водното ниво,  контролирано изпускане през основен изпускател – 4,2 м3/сек.; Общ. Долни чифлик – яз. Долни чифлик- се изпуска контролируемо, Горен чифлик и Пчелник не преливат и към момента не е необходимо изпускането им. Общ. Провадия – няма преливащи язовири. Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта.

Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения: Към 9:00 ч. на територията на БДЧР няма постъпили данни за аварийни ситуации.
Във връзка с извършена проверка по сигнал на 08.03.2018 г. за високо ниво на река Камчия в района на моста в местност „Пода“ на главен път Варна-Бургас и дадено предписание на управителя на „Напоителни системи“ ЕАД - клон Черно море, да се почисти речното корито на река Камчия при местност „Пода“ и да се осигури проводимост на реката е постъпила информация от дружеството, че днес /14.03.2018 г./ ще се извършат довършителни дейностит по