Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Състояние на водите

 

При кодове за лошо време не поемайте излишни рискове
Във връзка с постъпващите от Националния институт по метеорология и хидрология прогнози за очаквани интензивни валежи в страната и повишение на речните нива, МОСВ съветва гражданите да спазват указанията на компетентните органи. Да следят прогнозите за времето и за състоянието на реките. При обявени кодове да не предприемат излишни рискове.
При жълт код времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание при работа на открито. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск.
Оранжев код означава, че времето е опасно. Прогнозирани са по-рядко случващи се метеорологични явления. Възможни са материални щети и има опасност от наранявания. Бъдете много внимателни и се информирайте подробно и често за метеорологичната обстановка. Съобразявайте се с неизбежните рискове и следвайте всички съвети на компетентните органи.
При червен код времето е много опасно. Прогнозирани са изключително интензивни метеорологични явления. Възможни са големи материални щети и нещастни случаи, може да възникне и опасност за живота. Следвайте нарежданията и всички съвети на компетентните органи.
Пресцентър на МОСВОперативното звено на МОСВ е деактивирано от 7.00 часа на 11 ноември.


към 15.00 часа 10.11.2016

За осигуряване на свободен обем се изпускат язовири в: Общ. Бургас-яз.„Курбара дере”, яз.„Дермен дере” яз. „Арнут дере 1“; яз. „Арнут дере 2“; яз. „Аязмото“, яз. „Мандра”; Общ. Айтос-яз. “Парка”, яз.„Джелеб кайряк”, яз.„Джелеб кайряк 1”, яз.„Джелеб кайряк 2”, яз.„Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз.„Текме тарла”, яз.„Дермен дере”, яз.„Над селото”, яз.„Под селото”, яз.„Аладъна”, яз.„Топалака”, яз.„Езерото”, яз.„Римски път”, яз.„Боаза1”, яз.„Боаза 2”, яз.„Мръсният”, яз.„Меселим 1”, яз.„Меселим 2”,  яз.„Месели 3”, яз.„Широката река”, яз.„Между реките”; Общ. Карнобат-язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.„Детелина”, яз. „Крушево“, яз. „Барган“, яз. „Памуклията”, яз. „Помпена станция”, яз. „До селото”; Общ. Камено-яз. „Трояново”, яз. „Санър дере”, яз. „Кокичена могила 1” и яз. „Овощна градина”; Общ. Созопол - яз.„Голяма Круша 1”; яз.„Голяма Круша 2”, яз. „Факуда”, яз. „Синята вода”; Общ. Шумен-яз.,,Дибич“, яз. „Фисек“, яз. „Лозево“; Общ. Върбица-яз. „Маломир“ и яз. „Станянци“; Общ. Велики Преслав-яз. „Драгоево“; Общ. Смядово - яз. „Кълново“; Общ. Търговище-яз. „Вардун“ и яз. „Руец“; Общ. Нови пазар-яз. „Нови пазар-1“, яз. „Нови пазар-2“ и яз. „Енево“; Общ. Дългопол - яз. „Георги Трайков” изпуска за оводняване на река Луда Камчия, чрез МВЕЦ Цонево; Общ. Провадия-яз. „Комарево-Храброво” изпуска през основен изпускател 0,050-0,080 м3/сек.
Няма постъпила информация за преливащи язовири и реки, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


към 07.00 часа 10.11.2016

За осигуряване на свободен обем се изпускат: Общ. Бургас - яз.„Курбара дере”, яз.„Дермен дере” яз. „Арнут дере 1“; яз. „Арнут дере 2“; яз. „Аязмото“, яз. „Мандра”; Общ. Айтос – яз. “Парка”, яз.„Джелеб кайряк”, яз.„Джелеб кайряк 1”, яз.„Джелеб кайряк 2”, яз.„Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз.„Текме тарла”, яз.„Дермен дере”, яз.„Над селото”, яз.„Под селото”, яз.„Аладъна”, яз.„Топалака”, яз.„Езерото”, яз.„Римски път”, яз.„Боаза1”, яз.„Боаза 2”, яз.„Мръсният”, яз.„Меселим 1”, яз.„Меселим 2”,  яз.„Месели 3”, яз.„Широката река”, яз.„Между реките”; Общ. Карнобат – язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.„Детелина”, яз. „Крушево“, яз. „Барган“, яз. „Памуклията”, яз. „Помпена станция”, яз. „До селото”; Общ. Камено - яз. „Трояново”, яз. „Санър дере”, яз. „Кокичена могила 1” и яз. „Овощна градина”; Общ. Созопол - яз.„Голяма Круша 1”; яз.„Голяма Круша 2”, яз. „Факуда”, яз. „Синята вода”; Общ. Шумен – яз.,,Дибич“, яз. „Фисек“, яз. „Лозево“; Общ. Върбица – яз. „Маломир“ и яз. „Станянци“; Общ. Велики Преслав - яз. „Драгоево“; Общ. Смядово – яз. „Кълново“; Общ. Търговище – яз. „Вардун“ и яз. „Руец“; Общ. Нови пазар – яз. „Нови пазар-1“, яз. „Нови пазар-2“ и яз. „Енево“; Общ. Дългопол - яз. „Георги Трайков” – изпускане за оводняване на р. Луда Камчия, чрез МВЕЦ Цонево; Общ. Провадия – яз. „Комарево-Храброво” – изпускане през основен изпускател 0,050-0,080 м3/сек.
В Басейнова дирекция "Черноморски район" няма постъпила информация за преливащи язовири и реки, данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


15.00 часа 09.11.2016

За осигуряване на свободен обем се изпускат: Общ. Бургас - яз.„Курбара дере”, яз.„Дермен дере” яз. „Арнут дере 1“; яз. „Арнут дере 2“; яз. „Аязмото“, яз. „Мандра”; Общ. Айтос – яз. “Парка”, яз.„Джелеб кайряк”, яз.„Джелеб кайряк 1”, яз.„Джелеб кайряк 2”, яз.„Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз.„Текме тарла”, яз.„Дермен дере”, яз.„Над селото”, яз.„Под селото”, яз.„Аладъна”, яз.„Топалака”, яз.„Езерото”, яз.„Римски път”, яз.„Боаза1”, яз.„Боаза 2”, яз.„Мръсният”, яз.„Меселим 1”, яз.„Меселим 2”,  яз.„Месели 3”, яз.„Широката река”, яз.„Между реките”; Общ. Карнобат – язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.„Детелина”, яз. „Крушево“, яз. „Барган“, яз. „Памуклията”, яз. „Помпена станция”, яз. „До селото”; Общ. Камено - яз. „Трояново”, яз. „Санър дере”, яз. „Кокичена могила 1” и яз. „Овощна градина”; Общ. Созопол - яз.„Голяма Круша 1”; яз.„Голяма Круша 2”, яз. „Факуда”, яз. „Синята вода”; Общ. Шумен – яз.,,Дибич“, яз. „Фисек“, яз. „Лозево“; Общ. Върбица – яз. „Маломир“ и яз. „Станянци“; Общ. Велики Преслав - яз. „Драгоево“; Общ. Смядово – яз. „Кълново“; Общ. Търговище – яз. „Вардун“ и яз. „Руец“; Общ. Нови пазар – яз. „Нови пазар-1“, яз. „Нови пазар-2“ и яз. „Енево“; Общ. Дългопол - яз. „Георги Трайков” – изпускане за оводняване на р. Луда Камчия, чрез МВЕЦ Цонево; Общ. Провадия – яз. „Комарево-Храброво” – изпускане през основен изпускател 0,050-0,080 м3/сек.
Няма постъпила информация за преливащи язовири и реки, данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


10.00 часа 09.11.2016

Днес, от 10.00 ч. е активирано Оперативното звено в МОСВ.


12.00 часа 14.05.2016

Незначителни изменения на речните нива. МОСВ деактивира оперативното звено.


8.00 часа 14.05.2016

Няма постъпила актуална информация за състоянието на язовирите и реките в Черноморски район за басейново управление.

На дежурния телефон по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


15.00 часа 13.05.2016

За осигуряване на свободен обем се изпускат:Общ. Шумен: яз.,,Шумен“, яз.,,Дибич“, яз. „Фисек“, яз. „Саламаново“, яз. „Лозево“ и яз. „Белокопитово“; Общ.Върбица: яз. „Маломир“ и яз. „Станянци“; Общ.Велики Преслав: яз. „Златар-3“ и яз. „Драгоево“; Общ.Хитрино: яз.,,Развигорово“ и яз. „Тервел“; Общ.Смядово: яз. „Янково“, яз. „Александрово“, яз. „Качица“ и яз. „Кълново“; Общ.Каспичан: яз. „Кюлевча“; Общ.Търговище: яз. „Поляница“, яз. „Вардун“, яз. „Руец“, яз. „Лиляк“ и яз. „Кралево“; Общ.Нови пазар: яз. „Нови пазар-1“, яз. „Нови пазар-2“ и яз. „Енево“; Общ.Долни чифлик: яз.,,Д.чифлик“ се изпуска с 0,5 м3/с.; Общ.Бургас: яз.„Курбара дере”, яз.„Дермен дере” яз. „Арнут дере 1“; яз. „Арнут дере 2“; яз. „Аязмото“, яз. „Мандра” – отворени 2 савака; Общ.Айтос: яз. „Парка”, яз.„Джелеб кайряк”, яз.„Джелеб кайряк 1”, яз.„Джелеб кайряк 2”, яз.„Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз.„Текме тарла”, яз.„Дермен дере”, яз.„Над селото”, яз.„Под селото”, яз.„Аладъна”, яз.„Топалака”, яз.„Езерото”, яз.„Римски път”, яз.„Боаза1”, яз.„Боаза 2”, яз.„Мръсният”, яз.„Меселим 1”, яз.„Меселим 2”,  яз.„Месели 3”, яз.„Широката река”, яз.„Между реките”; Общ. Карнобат: язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.„Детелина”, яз. „Крушево“, яз. „Барган“, яз. „Памуклията”, яз. „Помпена станция”, яз. „До селото”; Общ. Камено: яз. „Трояново”, яз. „Санър дере”, яз. „Кокичена могила 1” и яз. „Овощна градина”; Общ.Поморие: яз. „Порой“ и яз. „Ахелой“; Общ.Созопол: яз.„Голяма Круша 1”; яз.„Голяма Круша 2”, яз. „Факуда”, яз. „Синята вода". 

Преливат без опасност през преливника и се изпускат: Общ.Приморско: яз. „Ново Паничарево” се изпуска с 0,1 м3/ сек. и прелива с 0,7 м3/ сек.; Общ.Сунгурларе: яз. „Камчия“  прелива с 10,0 м3/сек., не се изпуска, кота водно ниво – 253,66м., преливното количество намалява, няма валежи, тенденция към спадане.

Няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


8.00 часа 13.05.2016

За осигуряване на свободен обем се изпускат:Общ.Бургас: яз.„Курбара дере”, яз.„Дермен дере” яз. „Арнут дере 1“; яз. „Арнут дере 2“; яз. „Аязмото“, яз. „Мандра” – отворени 2 савака; Общ.Айтос: яз. „Парка”, яз.„Джелеб кайряк”, яз.„Джелеб кайряк 1”, яз.„Джелеб кайряк 2”, яз.„Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз.„Текме тарла”, яз.„Дермен дере”, яз.„Над селото”, яз.„Под селото”, яз.„Аладъна”, яз.„Топалака”, яз.„Езерото”, яз.„Римски път”, яз.„Боаза1”, яз.„Боаза 2”, яз.„Мръсният”, яз.„Меселим 1”, яз.„Меселим 2”,  яз.„Месели 3”, яз.„Широката река”, яз.„Между реките”; Общ. Карнобат: язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.„Детелина”, яз. „Крушево“, яз. „Барган“, яз. „Памуклията”, яз. „Помпена станция”, яз. „До селото”; Община Камено: яз. „Трояново”, яз. „Санър дере”, яз. „Кокичена могила 1” и яз. „Овощна градина”; Общ.Поморие: яз. „Порой“ и яз. „Ахелой“; Общ.Созопол: яз.„Голяма Круша 1”; яз.„Голяма Круша 2”, яз. „Факуда”, яз. „Синята вода".Преливат без опасност през преливника и се изпускат:Общ.Приморско: яз. „Ново Паничарево” се изпуска с 0,1 м3/ сек. и прелива с 0,8 м3/ сек.; Общ.Сунгурларе: яз. „Камчия“  прелива с 12,5 м3/сек., не се изпуска; Общ. Шумен: яз.,,Шумен“, яз.,,Дибич“, яз. „Фисек“, яз. „Саламаново“, яз. „Лозево“ и яз. „Белокопитово“; Общ.Върбица: яз. „Маломир“ и яз. „Станянци“; Общ.Велики Преслав: яз. „Дервиша“,  яз. „Златар-3“ и яз. „Драгоево“; Общ.Хитрино: яз.,,Развигорово“ и яз. „Тервел“; Общ.Смядово: яз. „Янково“, яз. „Александрово“, яз. „Качица“ и яз. „Кълново“; Общ.Каспичан: яз. „Кюлевча“; Общ.Търговище: яз. „Поляница“, яз. „Вардун“, яз. „Руец“, яз. „Лиляк“ и яз. „Кралево“; Общ.Нови пазар: яз. „Нови пазар-1“, яз. „Нови пазар-2“ и яз. „Енево“; Общ.Долни чифлик: яз.,,Д.чифлик“ се изпуска с 0,5 м3/с , яз. ,,Горен чифлик“ – се изпуска“ и яз. ,,Пчелник“ – не се изпуска.

Няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

 


15.00 часа 12.05.2016

За осигуряване на свободен обем се изпускат:Община Бургас: яз.„Курбара дере”, яз.„Дермен дере” яз. „Арнут дере 1“; яз. „Арнут дере 2“; яз. „Аязмото“, яз. „Мандра” – отворени 2 савака; Община Айтос: яз. „Парка”, яз.„Джелеб кайряк”, яз.„Джелеб кайряк 1”, яз.„Джелеб кайряк 2”, яз.„Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз.„Текме тарла”, яз.„Дермен дере”, яз.„Над селото”, яз.„Под селото”, яз.„Аладъна”, яз.„Топалака”, яз.„Езерото”, яз.„Римски път”, яз.„Боаза1”, яз.„Боаза 2”, яз.„Мръсният”, яз.„Меселим 1”, яз.„Меселим 2”,  яз.„Месели 3”, яз.„Широката река”, яз.„Между реките”; Община Карнобат: язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.„Детелина”, яз. „Крушево“, яз. „Барган“, яз. „Памуклията”, яз. „Помпена станция”, яз. „До селото”; Община Камено: яз. „Трояново”, яз. „Санър дере”, яз. „Кокичена могила 1” и яз. „Овощна градина”; Община Поморие: яз. „Порой“ и яз. „Ахелой“; Община Созопол: яз.„Голяма Круша 1”; яз.„Голяма Круша 2”, яз. „Факуда”, яз. „Синята вода".

Преливат без опасност през преливника и се изпускат:Община Приморско: яз. „Ново Паничарево” се изпуска с 0,1 м3/ сек. и прелива с 0,8 м3/ сек.; Община Сунгурларе: яз. „Камчия“  прелива с 12,5 м3/сек., не се изпуска; Община Шумен: яз.,,Шумен“, яз.,,Дибич“, яз. „Фисек“, яз. „Саламаново“, яз. „Лозево“ и яз. „Белокопитово“; Община Върбица: яз. „Маломир“ и яз. „Станянци“; Община Велики Преслав: яз. „Дервиша“,  яз. „Златар-3“ и яз. „Драгоево“; Община Хитрино: яз.,,Развигорово“ и яз. „Тервел“; Община Смядово: яз. „Янково“, яз. „Александрово“, яз. „Качица“ и яз. „Кълново“; Община Каспичан: яз. „Кюлевча“; Община Търговище: яз. „Поляница“, яз. „Вардун“, яз. „Руец“, яз. „Лиляк“ и яз. „Кралево“; Община Нови пазар: яз. „Нови пазар-1“, яз. „Нови пазар-2“ и яз. „Енево“; Община Долни чифлик: яз.,,Д.чифлик“ се изпуска с 0,5 м3/с , яз. ,,Горен чифлик“ – се изпуска“ и яз. ,,Пчелник“ – не се изпуска.

Водните течения в корекциите р. Камчия, р. Провадийска и р. Ана дере и дерета са в коритата си. Не са констатирани проблемни участъци за провеждането на високи водни маси. Водните нива на р. Камчия, р. Врана и р. Каспичанска имат леко повишение, но са в кюнето. Няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


8.00 часа 12.05.2016

Състояние на речните легла и общинските язовири в Черноморски район: за осигуряване на свободни обеми с минимални количества контролирано се изпускат следните язовири: Обл. Варна - яз. „Генерал Киселово - кота 210,63 и обем 1 216 хм3, свободен обем 1 884 хм3, контролирано източване от основен изпускател 0,150 м3/сек.;  и яз. „Тръстиково” - кота 37,25 и обем 3 753 хм3, свободен обем 20 027 хм3.;Общ. Шумен – яз.“Шумен“, яз.“Дибич“, яз. „Фисек“, яз. „Саламаново“, яз. „Лозево“ и яз. „Белокопитово“; Общ. Смядово – яз. „Янково“, яз. „Александрово“, яз. „Качица“ и яз. „Кълново“;Общ. Каспичан – яз. „Кюлевча“; Общ. Търговище – яз. „Поляница“, яз. „Вардун“, яз. „Руец“, яз. „Лиляк“ и яз. „Кралево“; Общ. Нови пазар – яз. „Нови пазар-1“, яз. „Нови пазар-2“ и яз. „Енево“; Общ. Върбица – яз. „Маломир“ и яз. „Станянци“;Общ. Хитрино –яз. “Развигорово“ и яз. „Тервел“; Общ. Велики Преслав – яз. „Дервиша“; яз. „Златар-3“ и яз. „Драгоево“; Общ. Долни чифлик – яз.,,Д.чифлик“ се изпуска с 0,5 м3/s , яз.,,Г.чифлик“ и яз.,,Пчелник“ - не се изпускат; Общ. Дългопол – яз.,,Елешница“ кота водно ниво 54,07 и обем 4 592 хм3, свободен обем 5 874 хм3, контролирано източване от основен изпускател - 3,086м3/сек., 0,79 м над кота контролна, съответстваща на 53,28;   Яз. „Георги Трайков” – кота водно ниво 59,07 и обем 267 913 хм3, свободен обем 63 968 хм3, изпускане за оводняване на р.Луда Камчия чрез МВЕЦ Цонево; Общ. Провадия – яз. „Снежина“ – кота водно ниво 121,19 и обем 1 238 хм3, свободен обем 1 102 хм3; контролирано източване от основен изпускател 0,200 м3/сек.;и яз. „Комарево-Храброво” - кота  98,94 и обем 278 хм3, свободен обем 126 хм3; Общ. Айтос – яз. "Парка", яз. „Джелеб кайряк”, яз.„Джелеб кайряк 1”, яз.„Джелеб кайряк 2”, яз.„Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз.„Текме тарла”, яз.„Дермен дере”, яз.„Над селото”, яз.„Под селото”, яз.„Аладъна”, яз.„Топалака”, яз.„Езерото”, яз.„Римски път”, яз.„Боаза1”, яз.„Боаза 2”, яз.„Мръсният”, яз.„Меселим 1”, яз.„Меселим 2”,  яз.„Меселим 3”, яз.„Широката река” и яз.„Между реките”; Общ. Созопол - яз.„Голяма Круша 1”, яз.„Голяма Круша 2”, "Синята вода" и яз.„Факуда”; Общ. Карнобат – язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.„Детелина”, яз. „Крушево“, яз. „Барган“, яз. „Памуклията”, яз. „Помпена станция”, яз. „До селото”; Общ. Бургас - яз. „Курбара дере”, яз. „Дермен дере” яз. „Арнут дере 1“; яз. „Арнут дере 2“; яз. „Аязмото“, яз. „Мандра” – отворени 2 бр. саваци; Общ. Камено - яз. „Трояново”, яз. „Санър дере”, яз. „Кокичена могила 1” и яз. „Овощна градина”;Общ. Поморие – яз. „Порой“, яз. „Ахелой“;Общ. Приморско - яз. „ Ново Паничарево” изпуска се с 0,1 м3/ сек. и прелива с 0,7 м3/ сек. Общ. Сунгурларе – яз. „Камчия“ – прелива с 7,5 м3/сек., не се изпуска.

Реките Камчия, Провадийска и Ана дере са в коритата си. Водните нива на р. Камчия, р. Врана и р. Каспичанска имат леко повишение. Не са констатирани проблемни участъци за провеждането на високи водни маси и няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки.


16.00 часа 11.05.2016

Състояние на речните легла и общинските язовири в Черноморски район: за осигуряване на свободни обеми с минимални количества контролирано се изпускат следните язовири: Общ. Шумен – яз.“Шумен“, яз.“Дибич“, яз. „Фисек“, яз. „Саламаново“, яз. „Лозево“ и яз. „Белокопитово“; Общ. Смядово – яз. „Янково“, яз. „Александрово“, яз. „Качица“ и яз. „Кълново“;Общ. Каспичан – яз. „Кюлевча“; Общ. Търговище – яз. „Поляница“, яз. „Вардун“, яз. „Руец“, яз. „Лиляк“ и яз. „Кралево“; Общ. Нови пазар – яз. „Нови пазар-1“, яз. „Нови пазар-2“ и яз. „Енево“; Общ. Върбица – яз. „Маломир“ и яз. „Станянци“;Общ. Хитрино –яз. “Развигорово“ и яз. „Тервел“; Общ. Велики Преслав – яз. „Дервиша“; яз. „Златар-3“ и яз. „Драгоево“; Общ. Долни чифлик – яз.,,Д.чифлик“ се изпуска с 0,5 м3/s , яз.,,Г.чифлик“ и яз.,,Пчелник“ - не се изпускат; Общ. Дългопол – яз.,,Елешница“ кота водно ниво 54,07 и обем 4 592 хм3, свободен обем 5 874 хм3, контролирано източване от основен изпускател - 3,086м3/сек., 0,79 м над кота контролна, съответстваща на 53,28;   Яз. „Георги Трайков” – кота водно ниво 59,07 и обем 267 913 хм3, свободен обем 63 968 хм3, изпускане за оводняване на р.Луда Камчия чрез МВЕЦ Цонево; Общ. Провадия – яз. „Снежина“ – кота водно ниво 121,19 и обем 1 238 хм3, свободен обем 1 102 хм3; контролирано източване от основен изпускател 0,200 м3/сек.;и яз. „Комарево-Храброво” - кота  98,94 и обем 278 хм3, свободен обем 126 хм3; Обл. Варна - яз. „Генерал Киселово - кота 210,63 и обем 1 216 хм3, свободен обем 1 884 хм3, контролирано източване от основен изпускател 0,150 м3/сек.;  и яз. „Тръстиково” - кота 37,25 и обем 3 753 хм3, свободен обем 20 027 хм3.; Общ. Айтос – яз. "Парка", яз. „Джелеб кайряк”, яз.„Джелеб кайряк 1”, яз.„Джелеб кайряк 2”, яз.„Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз.„Текме тарла”, яз.„Дермен дере”, яз.„Над селото”, яз.„Под селото”, яз.„Аладъна”, яз.„Топалака”, яз.„Езерото”, яз.„Римски път”, яз.„Боаза1”, яз.„Боаза 2”, яз.„Мръсният”, яз.„Меселим 1”, яз.„Меселим 2”,  яз.„Меселим 3”, яз.„Широката река” и яз.„Между реките”; Общ. Созопол - яз.„Голяма Круша 1”, яз.„Голяма Круша 2”, "Синята вода" и яз.„Факуда”; Общ. Карнобат – язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.„Детелина”, яз. „Крушево“, яз. „Барган“, яз. „Памуклията”, яз. „Помпена станция”, яз. „До селото”; Общ. Бургас - яз. „Курбара дере”, яз. „Дермен дере” яз. „Арнут дере 1“; яз. „Арнут дере 2“; яз. „Аязмото“, яз. „Мандра” – отворени 2 бр. саваци; Общ. Камено - яз. „Трояново”, яз. „Санър дере”, яз. „Кокичена могила 1” и яз. „Овощна градина”;Общ. Поморие – яз. „Порой“, яз. „Ахелой“;Общ. Приморско - яз. „ Ново Паничарево” изпуска се с 0,1 м3/ сек. и прелива с 0,7 м3/ сек. Общ. Сунгурларе – яз. „Камчия“ – прелива с 7,5 м3/сек., не се изпуска.

Водните течения в корекциите на р.Камчия, р.Провадийска и р.Ана дере и дерета са в коритата си. Не са констатирани проблемни участъци за провеждането на високи водни маси. Водните нива на р. Камчия, р. Врана и р. Каспичанска имат леко повишение. Няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки.


14.00 часа 11.05.2016

Днес, от 15.00 ч. ще бъде активирано Оперативното звено в МОСВ.


15.00 часа 05.05.2016
От 15 ч. днес оперативното звено в МОСВ ще бъде деактивирано.
Състояние на речните легла и общинските язовири в Черноморски район: за осигуряване на свободни обеми с минимални количества контролирано се изпускат следните язовири:Общ. Бургас - яз. „Курбара дере”, яз. „Дермен дере” яз. „Арнут дере 1“; яз. „Арнут дере 2“; яз. „Аязмото“, яз. „Мандра” – отворен 1 бр. савак; Общ. Айтос – яз. ,,Парка”, яз. „Джелеб кайряк”, яз. „Джелеб кайряк 1”, яз. „Джелеб кайряк 2”, яз. „Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз. „Текме тарла”, яз. „Дермен дере”, яз. „Над селото”, яз. „Под селото”, яз. „Аладъна”, яз. „Топалака”, яз. „Езерото”, яз. „Римски път”, яз. „Боаза1”, яз. „Боаза 2”, яз. „Мръсният”, яз. „Меселим 1”, яз. „Меселим 2”,  яз. „Меселим 3”, яз. „Широката река”, яз. „Между реките”; Общ. Карнобат – язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз. „Детелина”, яз. „Крушево“, яз. „Барган“, яз. „Памуклията”, яз. „Помпена станция”, яз. „До селото”; Общ. Камено - яз. „Трояново”, яз. „Санър дере”, яз. „Кокичена могила 1” и яз. „Овощна градина”; Община Поморие – яз. „Порой“, яз. „Ахелой“; Общ. Созопол - яз. „Голяма Круша 1”; яз. „Голяма Круша 2”, яз. „Факуда”, яз. „Синята вода”; Общ. Шумен – яз. ,,Шумен“, яз. ,,Дибич“, яз. „Фисек“, яз. „Саламаново“, яз. „Лозево“ и яз. „Белокопитово“; Общ. Върбица – яз. „Маломир“ и яз. „Станянци“; Общ. Велики Преслав – яз. „Дервиша“,  яз. „Златар-3“ и яз. „Драгоево“; Общ. Хитрино – яз.,,Развигорово“ и яз. „Тервел“; Общ. Смядово – яз. „Янково“, яз. „Александрово“, яз. „Качица“ и яз. „Кълново“; Общ. Каспичан – яз. „Кюлевча“; Общ. Търговище – яз. „Поляница“, яз. „Вардун“, яз. „Руец“, яз. „Лиляк“ и яз. „Кралево“; Общ. Нови пазар – яз. „Нови пазар-1“, яз. „Нови пазар-2“ и яз. „Енево“; Общ. Долни чифлик – яз. ,,Д.чифлик“, яз. ,,Г.чифлик“ и яз. ,,Пчелник“; Общ. Дългопол – яз.,,Елешница“; Общ. Провадия – яз. „Снежина“ и яз. „Комарево-Храброво”; Обл. Варна - яз. „Генерал Киселово” и яз. „Тръстиково”. В Общ. Приморско - яз. „Ново Паничарево” – се изпуска с 0,1 м3/ сек. и прелива с 0,7 м3/ сек. В Община Сунгурларе – яз. „Камчия“ – прелива с 7,5 м3/сек., не се изпуска. Няма друга постъпила информация за преливащи язовири на територията на Басейнова дирекция "Черноморски район".
Водните нива на р. Камчия, р. Врана и р. Каспичанска имат леко повишение, но са в кюнето. Няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки.
Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


12.00 часа 05.05.2016
Aктивирано e оперативното звено в МОСВ от 13 часа на 04.05.2016г.
Състояние на речните легла и общинските язовири в Черноморски район: за осигуряване на свободни обеми с минимални количества контролирано се изпускат следните язовири:В Общ. Бургас - яз. „Курбара дере”, яз. „Дермен дере” яз. „Арнут дере 1“; яз. „Арнут дере 2“; яз. „Аязмото“, яз. „Мандра”; Общ. Айтос – яз. “Парка”, яз. „Джелеб кайряк”, яз. „Джелеб кайряк 1”, яз. „Джелеб кайряк 2”, яз. „Таушан Кайряк”, яз. „Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз. „Текме тарла”, яз. „Дермен дере”, яз. „Над селото”, яз. „Под селото”, яз. „Аладъна”, яз. „Топалака”, яз. „Езерото”, яз. „Римски път”, яз. „Боаза1”, яз. „Боаза 2”, яз. „Мръсният”, яз. „Меселим 1”, яз. „Меселим 2”,  яз. „Месели 3”, яз. „Широката река”, яз. „Между реките”; Общ. Карнобат – язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз. „Детелина”, яз. „Крушево“, яз. „Барган“, яз. „Памуклията”, яз. „Помпена станция”, яз. „До селото”; Общ. Камено - яз. „Трояново”, яз. „Санър дере”, яз. „Кокичена могила 1” и яз. „Овощна градина”; Община Поморие – яз. „Порой“, яз. „Ахелой“; Общ. Приморско - яз. „ Ново Паничарево”; Общ. Созопол - яз.„Голяма Круша 1”; яз.„Голяма Круша 2”, яз. „Факуда”, яз. „Синята вода”; Общ. Шумен – яз.“Шумен“, яз.“Дибич“; яз. „Фисек“; яз. „Саламаново“; яз. „Лозево“; яз. „Белокопитово“; Общ. Върбица – яз. „Маломир“; яз. „Станянци“; Общ. Велики Преслав – яз. „Дервиша“; яз. „Златар-3“; яз. „Драгоево“; Общ. Хитрино – яз.“Развигорово“; яз. „Тервел“; Общ. Смядово – яз. „Янково“; яз. „Александрово“; яз. „Качица“; яз. „Кълново“; Общ. Каспичан – яз. „Кюлевча“; Общ. Търговище – яз. „Поляница“; яз. „Вардун“; яз. „Руец“; яз. „Лиляк“; яз. „Кралево“; Общ. Нови пазар – яз. „Нови пазар-1“; яз. „Нови пазар-2“; яз. „Енево“; Общ. Долни чифлик – яз.“Д.чифлик“, яз.“Г.чифлик“ и яз.“Пчелник“; Общ. Дългопол – яз.“Елешница“; Общ. Провадия – яз. „Снежина“, яз. „Комарево-Храброво”; Обл. Варна - яз. „Генерал Киселово”; яз. „Тръстиково”;
Няма постъпила информация за преливащи язовири на територията на БДЧР.


15.00 часа 16.03.2016

Състояние на речните легла и общинските язовири в Черноморски район: за осигуряване на свободни обеми с минимални количества контролирано се изпускат следните язовири: Общ. Вълчи дол – яз. „Генерал Киселово” се изпуска контролирано през основен изпускател с 0,150 м3/сек.; Общ. Аврен – яз. „Тръстиково”; Общ. Шумен – яз.“Шумен“, яз.“Дибич“, яз. „Фисек“, яз. „Саламаново“, яз. „Лозево“ и яз. „Белокопитово“; Общ. Смядово – яз. „Янково“, яз. „Александрово“, яз. „Качица“ и яз. „Кълново“;Общ. Каспичан – яз. „Кюлевча“; Общ. Търговище – яз. „Поляница“, яз. „Вардун“, яз. „Руец“, яз. „Лиляк“ и яз. „Кралево“; Общ. Нови пазар – яз. „Нови пазар-1“, яз. „Нови пазар-2“ и яз. „Енево“; Общ. Върбица – яз. „Маломир“ и яз. „Станянци“;Общ. Хитрино –яз.“Развигорово“ и яз. „Тервел“; Общ. Велики Преслав – яз. „Дервиша“; яз. „Златар-3“ и яз. „Драгоево“; Общ. Провадия – яз. „Снежина“, изпуска се с 0,2 м3/сек и яз. „Комарево-Храброво”; Общ. Долни чифлик – яз. „Д.чифлик“, яз. „Г.чифлик“ и яз. „Пчелник“; Общ. Дългопол – яз. „Елешница“; Общ. Айтос – яз. „Джелеб кайряк”, яз.„Джелеб кайряк 1”, яз.„Джелеб кайряк 2”, яз.„Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз.„Текме тарла”, яз.„Дермен дере”, яз.„Над селото”, яз.„Под селото”, яз.„Суатя”, яз.„Аладъна”, яз.„Топалака”, яз.„Езерото”, яз.„Римски път”, яз.„Боаза1”, яз.„Боаза 2”, яз.„Мръсният”, яз.„Меселим 1”, яз.„Меселим 2”,  яз.„Месели 3”, яз.„Широката река” и яз.„Между реките”; Общ. Созопол - яз.„Голяма Круша 1”, яз.„Голяма Круша 2” и яз.„Гарница”; Общ. Карнобат – яз. „Голямата река”,  яз. „Детелина” и яз. „Крушево“; Общ. Приморско - яз. „ Ново Паничарево” се изпуска с 0,5 м3/сек. Няма постъпила информация за преливащи язовири и критични ситуации по Черноморските реки.


09.00 часа 16.03.2016

От 15.00 ч. днес ще бъдат деактивирани оперативните звена в Черноморския, Източнобеломорския и Западнобеломорския район.


08.00 часа 16.03.2016

Състояние на речните легла и общинските язовири в Черноморски район: за осигуряване на свободни обеми с минимални количества контролирано се изпускат следните язовири: Общ. Вълчи дол – яз. „Генерал Киселово” се изпуска контролирано през основен изпускател с 0,150 м3/сек.; Общ. Аврен – яз. „Тръстиково”; Общ. Шумен – яз.“Шумен“, яз.“Дибич“, яз. „Фисек“, яз. „Саламаново“, яз. „Лозево“ и яз. „Белокопитово“; Общ. Смядово – яз. „Янково“, яз. „Александрово“, яз. „Качица“ и яз. „Кълново“;Общ. Каспичан – яз. „Кюлевча“; Общ. Търговище – яз. „Поляница“, яз. „Вардун“, яз. „Руец“, яз. „Лиляк“ и яз. „Кралево“; Общ. Нови пазар – яз. „Нови пазар-1“, яз. „Нови пазар-2“ и яз. „Енево“; Общ. Върбица – яз. „Маломир“ и яз. „Станянци“;Общ. Хитрино –яз.“Развигорово“ и яз. „Тервел“; Общ. Велики Преслав – яз. „Дервиша“; яз. „Златар-3“ и яз. „Драгоево“; Общ. Провадия – яз. „Снежина“, изпуска се с 0,2 м3/сек и яз. „Комарево-Храброво”; Общ. Долни чифлик – яз. „Д.чифлик“, яз. „Г.чифлик“ и яз. „Пчелник“; Общ. Дългопол – яз. „Елешница“; Общ. Айтос – яз. „Джелеб кайряк”, яз.„Джелеб кайряк 1”, яз.„Джелеб кайряк 2”, яз.„Таушан Кайряк”, яз.„Съдиево”, яз. „Алана”, яз. „Главата”, яз. „Мъгленски път”, яз.„Текме тарла”, яз.„Дермен дере”, яз.„Над селото”, яз.„Под селото”, яз.„Суатя”, яз.„Аладъна”, яз.„Топалака”, яз.„Езерото”, яз.„Римски път”, яз.„Боаза1”, яз.„Боаза 2”, яз.„Мръсният”, яз.„Меселим 1”, яз.„Меселим 2”,  яз.„Месели 3”, яз.„Широката река” и яз.„Между реките”; Общ. Созопол - яз.„Голяма Круша 1”, яз.„Голяма Круша 2” и яз.„Гарница”; Общ. Карнобат – яз. „Голямата река”,  яз. „Детелина” и яз. „Крушево“; Общ. Приморско - яз. „ Ново Паничарево” се изпуска с 0,5 м3/сек. Няма постъпила информация за преливащи язовири и критични ситуации по Черноморските реки. Незначително повишение на нивата се наблюдава в южната част на реките Велека и Резовска.