Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Непотърсени писма

ДО ГОСПДИН ГЕОРГИ МАНЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "СТРАНДЖА АГРО ИНВЕСТ" ЕООД
Публикувано на 12.06.2017 г.   

ДО ГОСПОЖА КАТЯ ЕЛЕНКОВА
УПРАВИТЕЛ НА "КГДВ" ЕООД
Публикувано на 12.06.2017 г. 

04.05.2017 г.  ДО ГОСПОДИН АТАНАС ДИМОВ, ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ - тук

ДО ГОСПОДИН ЯНКО КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "НЕФТОПЛАСТ ТРЕЙДИНГ" ООД
Непотърсени писма - тук.
03.05.2017 г.

ДО ГОСПОЖА ДЕНИЦА ЦВЕТАНОВА
УПРАВИТЕЛ НА "ДЕА АГРО" ЕООД
Писмо за неоткриване на процедура за издаване на разрешително - тук.
26.04.2017 г.

ДО ГОСПОДИН АНГЕЛ ГАРГАДЖИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "БУРГАСКИ ЗАХАРЕН ЗАВОД" ЕАД
Публикувано на 24.03.2017г. 

ДО ГОСПОДИН ДИМИТЪР БЕЖАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ГАРДОВЕ" ЕООД
Публикувано на 28.02.2017г.  

ДО ГОСПОЖА ДИАНА КОЛЕВА
СИНДИК НА "С.В.ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ"ООД"
ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Публикувано на 19.01.2017г.  

ДО ГОСПОДИН МИРОСЛАВ АТАНАСОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СН "БАТОВСКА ДОЛИНА"
ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Публикувано на 19.01.2017г.  

ДО ГОСПОДИН ДОНЧО КОСТАДИНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ТАНДЕМ ТРАВЪЛ" ЕООД
ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Публикувано на 19.01.2017г. 

ДО ГОСПОДИН ПЕТКО ГРИГОРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "АРЕС - М" ЕООД
Публикувано на 22.12.2016г.

ДО ГОСПОДИН КРАСИМИР КИРИЛОВ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Публикувано на 12.12.2016г.

ДО ГОСПОЖА ЯНКА ВЕЛИКОВА
УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ЕКОПРОЕКТ - С" ЕООД
Публикувано на 02.03.2016г.

ДО ГОСПОЖА ЯНКА ВЕЛИКОВА
УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "ЕКОПРОЕКТ - С" ЕООД
Публикувано на 02.03.2016г.

ДО ГОСПОДИН ПАВЕЛ ПАВЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ГЕОТЕРМИНЖЕНЕРИНГ-БГ" ООД
Публикувано на 30.12.2015г.

ДО ГОСПОЖА ВАНЯ ЕНЕВА
ПЪЛНОМОЩНИК НА "ШИПКА ФУАТ ГЮВЕН-ВАРНА" ЕООД
Публикувано на 30.12.2015г.

ДО ГОСПОДИН ПАВЕЛ ПАВЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ГЕОТЕРМИНЖЕНЕРИНГ-БГ" ООД
Публикувано на 25.11.2015г.

ДО ГОСПОЖА ВАНЯ ЕНЕВА
ПЪЛНОМОЩНИК НА "ШИПКА ФУАТ ГЮВЕН-ВАРНА" ЕООД
Публикувано на 25.11.2015г.

ДО ГОСПОДИН ИЛИЯН СЯРОВ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Публикувано на 23.11.2015г.

ДО ГОСПОЖА КАМЕЛИЯ ПАРХОВА
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "НЕПТУН-2" ООД
Публикувано на 23.11.2015г.

ДО ГОСПОЖА КАМЕЛИЯ ПАРХОВА
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "НЕПТУН-2" ООД
Публикувано на 23.11.2015г.

ДО ГОСПОЖА КАМЕЛИЯ ПАРХОВА
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА "НЕПТУН-2" ООД
Публикувано на 23.11.2015г.