Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Обществено обсъждане
Програмата от мерки (ПоМ) за поддържане или постигане на добро състояние на морската околна среда (ДСМОС) в съответствие с чл.13 от Рамкова директива за морска стратегия 2008/56/ЕО (РДМС) е публикувана за мнения и коментари до 30.09.2016 г. - тук.

Обществено обсъждане
Проектът на актуализирания План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите е публикуван за мнения и коментари до 01.06.2016 г. - тук.

Обществено обсъждане
Проектът на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите е публикуван за мнения и коментари до 30.06.2016 г.  - тук.

Актуално състояние на водите 

 Няма замърсяване на водите на яз. „Мандра“ потвърждава и анализа на резултатите от взетите проби. На 20.06.2016 г. Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ-Бургас извършиха съвместна проверка за замърсяване водите на яз. „Мандра“. Институциите се самосезираха след публикация в новинарски сайт „Topnovini.bg“.
При извършения оглед на място от двете страни на саваците на язовир „Мандра“ и езеро „Мандра“,  не се констатира синьо оцветяване на водата и умряла риба, както и на замърсяване от друг характер или с друг цвят.  Констатира се наличие на стара синя маркировка на дъгата на преливника на язовира. Във водата, в близост до саваците, са открити струпани скални късове със същото синьо оцветяване. Регионалната лаборатория в Бургас изследва взетите проби вода по физико-химични елементи за качество на повърхностните води.  Анализът на резултатите на pH, калциево-карбонатна твърдост и 4 метала (олово, кадмий, никел и живак) сочи, че те са под границите за определяне. 24.06.2016

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ – гр. Шумен, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ – гр. Шумен, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт „Едно гише“ по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ , Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук.
Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт „Едно гише“ по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ , Басейнова дирекция „Черноморски район“ - тук. 20.06.2016 г.

Над 3200 деца в България гледаха спектакъла „Яко е да си еко“ с Рачков и Зуека

 Днес във Варна беше последното шоу от едноимената образователно-информационна кампания на МОСВ,  популяризираща Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.  Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът Иван Портних връчиха наградите на тримата отличени. Заелите призовите места при участието си в „Зелената олимпиада“ от морската столица са първокласничката от ОУ „Георги С. Раковски“ Анелия Златева, Ангела Борисова от VІ клас на ОУ „Васил Априлов“ и Ирен Парушева – ХІІ клас в МГ „Д-р Петър Берон“. 14.06.2016

... За повече информация

Министър Василева: Договорът с община Варна за финансиране на модернизацията на пречиствателната станция на Златни пясъци ще бъде подписан до месец

 Договорът с община Варна за финансиране на рехабилитация и модернизация на пречиствателната станция на Златни пясъци се очаква да бъде подписан до месец, каза пред журналисти във Варна министърът на околната  среда и водите Ивелина Василев. Това е един от т. нар. фазирани проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ , който беше започнат в първия програмен период и ще бъде довършен със средства от новия. 14.06.2016

... За повече информация

Басейнова дирекция се включи в почистването на „Аладжа манастир“

На 4 юни, експерти от Басейнова дирекция и РИОСВ-Варна събираха отпадъци в няколко района на Природен парк „Златни пясъци“. Основна част от събраните отпадъци бяха опаковки от хранителни стоки, пластмасови бутилки, чаши от кафе, найлонови торбички и други битови отпадъци.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВЕН СЛУЖИТЕЛ НА ДЛЪЖНОСТ:
- МЛАДШИ ЕКСПЕРТ „ЕДНО ГИШЕ“ по заместване на основание чл.15 от Закона за държавния служител в ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ“ и МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“, чрез решаване на тест и интервю - тук                                                                                                                  
- МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ – ГР. ШУМЕН, чрез решаване на тест и интервю - тук 02.06.2016  

страница 1 от 109

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>