Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите 

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ. В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.
Срок за подаване на документите: 05.05.2017 г.
публикувано на 25.04.2017 г.

... За повече информация

Минералната вода в три от обществените чешми във Варна е без видими отклонения

Днес, Басейновата дирекция „Черноморски район“ провери сигнал, препратен от Радио Варна за течаща жълта вода от обществените минерални чешми в града.При обхода на трите водоизточника за ползване на минерална вода: Р-1х „Аквариума“, Р-161х Варна (при басейн „Приморски“) и Р-106х „Дом Младост“, беше установено, че минералната вода от чешмите тече бистра, с характерния си мирис и температура. Не е констатирано ползване на минерална вода от четвъртата обществена чешма спомената в сигнала и намираща се в „Шишковата градинка“.Сигналът е препратен до Регионалната здравна инспекция за действия по компетентност.24.04.2017

 

Със съвместни инициативи Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ-Варна отбелязаха Световния ден на Земята - 22 април

Експерти от РИОСВ във Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ проведоха съвместни инициативи в гр. Варна по повод Световния ден на Земята - 22 април. Интерактивен открит урок с малчуганите от IVa група при ДГ „Слънчо“ се проведе днес. Децата получиха знания и споделиха опит за опазване на „общия ни дом - Земята“. С ентусиазъм и вълнение се включиха в засаждане на билки и цветя. Обещаха да ги поливат редовно и да се грижат за тях, а когато поникнат - да изпратят техни снимки. Над 120 деца от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ откриха Седмицата на Земята. С песни и танци, те изразиха отношението си към опазването на природата. В актовата зала на училището бяха представени ръчно изработени макети от природни и отпадъчни материали. Седмокласници отОУ „Йордан Йовков“ участваха в състезание на тема „Магията на природата“. Те показаха завидни знания за многообразието в природата и опазването на околната среда. 21.04.2017

Заключителна пресконференция по проект „Подобрен мониторинг на морските води“

Днес, във Варна се проведе финална пресконференция за представяне на постигнатите резултати от изпълнението на проект „Подобрен мониторинг на морските води“. Проектът осигури възможност за по-ефективен мониторинг на морските води, съгласно Рамкова директива за морска стратегия и Рамкова директива за водите. Чрез него се подпомага актуализирането на първоначалната оценка на състоянието на морската околна среда, а също така и изпълнението на препоръките на Европейската комисия към България за изготвяне и прилагане на адекватни, съгласувани и последователни мониторингови програми в българската част на Черно море.20.04.2017

... За повече информация

Съвместни инициативи за отбелязване на Световния ден на Земята

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ-Варна ще отбележат с открит урок Световния ден на Земята. Той ще се състои на 21 април (петък), от 10.30 часа, в Детска градина „Слънчо” във Варна. Децата от IV а група ще се включат в засаждането на цветна леха и кът с билки. От 13.00 часа тържествено ще се открие Седмицата на Земята в ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, гр. Варна. На 20 април (четвъртък) в ОУ „Йордан Йовков“, гр. Варна ще се проведе състезание със седмокласници на тема „Тайните на природата“.

... За повече информация

Финална пресконференция по проект „Подобрен мониторинг на морската вода“

На 20.04.2017 г. (четвъртък), от 10.00 часа, в зала “Зелена ябълка” на Хотел „Голдън Тюлип” гр. Варна, Институтът по океанология – БАН и Басейнова дирекция „Черноморския район” ще проведат финална пресконференция по проект „Подобрен мониторинг на морската вода“. Ще бъдат представени ключови резултати от изпълнението на проекта, свързани с повишаване на капацитета за провеждане на проучвания на морската околна среда. Ще бъде дадена информация и за проведените мониторингови кампании, чрез доставена и инсталирана апаратура за мониторинг в реално време. Обзаведена и оборудвана е и химична лаборатория.

... За повече информация

страница 1 от 125

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>