Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

НИМХ предупреждава за силни валежи и вятър, градушки и поледици

За 18 март 2018 г. НИМХ-БАН издава предупреждение от втора степен – оранжев код, за цялата страната. Очакват се значителни валежи, силен вятър, рязко понижение на температурите и гръмотевици. Възможни са градушки. В североизточните райони с нахлуването на студения въздух дъждът ще премине в сняг, там се очакват и поледици. 17.03.2018

... За повече информация

На 18 и 19 март се очакват валежи и повишения на речните нива

От ранните часове на 18  март и на 19 март в резултат на валежи ще има повишения на речните нива.Вероятност за поройни наводнения има за:
Черноморски басейн: В обедните часове на 18 март  в горните части от водосборите на р. Голяма Камчия и р. Луда Камчия. През последното денонощие речните нива в басейна са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са изменения от -15 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води. 16.03.2018

... За повече информация

На 16 и 17 март водните нива на реките ще се понижават

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са понижения до -17 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води. Днес ще има незначителни повишения на водните нива на реките във водосборите на: река Провадийска,  горното течение на река Камчия и притока й Луда Камчия и южночерноморските реки. 15.03.2018

... За повече информация

Няма опасност от преливане на река Камчия

След публикации в медиите за повишено ниво на река Камчия до обезопасителните диги край с. Дъбравино, община Аврен, Басейнова дирекция „Черноморски район“, съвместно с кмета на селото извършиха проверка. При обхода на реката е констатирано, че нивото на Камчия, преминаваща през село Дъбравино е спаднало. Реката е в коритото си и няма опасност от преливане. Проводимостта й не е нарушена и няма постъпили сигнали за аварийни ситуации.

Проверени са сигнали за преливане на реките Средецка и Факийска 15.03.2018

... За повече информация

Зам.-министър Николова участва в дискусия за законодателни промени по инициатива на общините

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова участва в дискусия по законодателни промени, инициирани от Националното сдружение на общините в България. Домакин и съорганизатор на форума бяха Народното събрание и Комисията по околна среда и води, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Част от дискусиите бяха по промени в Закона за водите, предложени от сдружението и свързани с управлението на общинските язовири с цел превенция срещу наводнения. 14.03.2018

... За повече информация

Речните нива се понижават, повишения се очакват само в долните части на основните реки

В Черноморският басейн речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрирани са колебания от - 13 см до + 9 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води. 14.03.2018

... За повече информация

страница 3 от 154

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>