Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ – ГР. ШУМЕН за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю. дата на публикуване: 01.11.2017

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“
за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит
превод от и на английски език и интервю.
Дата на публикуване: 30.10.2017 г.

... За повече информация

Зам.-министър Николова откри конференцията за Международния ден на Черно море

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова откри във Варна международната конференция „Перспективи за стратегическо развитие на Черноморския регион“ и приветства участниците и гостите. „Този ден е още един повод да си дадем сметка, че опазването и възстановяването на морската околна среда не са само въпрос на морален дълг пред настоящото и бъдещите поколения. В духа и на модерната концепция за синя икономика, ние трябва да осъзнаем, че поддържането на добро състояние на морската околна среда представлява значим потенциал за заетост и устойчив икономически растеж, за обществен просперитет и благосъстояние“, каза зам.-министърът. Присъстващите бяха поздравени от председателя на Парламентарната комисия по околна среда и води в 44-то НС Ивелина Василева,  зам.-министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ангел Попов, зам.-министъра на туризма Ирена Георгиева и Лъчезар Борисов, зам.-министър на икономиката.
Европейският комисар по околна среда, морски въпроси и рибарство Кармену Вела приветства участниците в специално видеопослание. „Усилията на всички трябва да бъдат насочени към преодоляване на предизвикателствата, които поставят проблемите в околната среда. Бъдещото европредседателство на България е чудесна възможност страната да подкрепи ключови приоритети и политики в опазването на природата“, посочи еврокомисарят. Матеи Криста, първи секретар в посолството на Румъния у нас прочете изказване от името на министъра на водите и горите на Румъния. В презентацията си зам.-министър Николова обяви, че националните приоритети за постигане на  стратегическо развитие на Черноморския район са обвързани в комплекс от дейности, което изисква взаимодействие и синхрон между публичните институции, научните организации и образователните институции, социалните партньори и бизнеса. „Убедена съм, че дискусиите от днешния форум ще са стъпка към разгръщането на потенциала и перспективите на района“, посочи зам.-министър Николова.В конференцията участваха представители на областни администрации и кметове на Черноморски общини, експерти от ресорни министерства, научни институти, неправителствени организации и от бизнеса. Участниците във форума посетиха ремонтирания български океанографски кораб „Академик“,  извършващ мониторинга на морските води, а за ремонта му бяха отпуснати целеви средства от държавата. В рамките на деня на Черно море беше открита и новата сграда на Басейнова дирекция „Черноморски район“. дата на публикуване: 30.10.2017

   
   

Зам.-министър Николова ще окрие обновената сграда на басейновата дирекция във Варна

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова ще открие обновената сграда на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) във Варна на 30 октомври. Откриването ще бъде от 1415 ч на ул. „Александър Дякович“ 33. Инициативата е част от програмата на организираната от МОСВ конференция  „Перспективи за стратегическо развитие на Черноморския регион“ за Международния ден на Черно море.Поканени са представители на научни и образователните институции, с които БДЧР си сътрудничи в опазването на морските екосистеми и биологичното разнообразие в крайбрежните райони.

31 октомври е Международен ден на Черно море, в който отбелязваме 21-та  годишнина от подписването на Стратегическия план за действие за възстановяване и защита от правителствата на шестте черноморски държави - България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Планът съдържа 59 конкретни мерки, насочени към ограничаване на замърсяването, ефективното управление на биоразнообразието и реализацията на екологични
проекти в Черноморския регион.29.10.2017

МОСВ отбелязва Деня на Черно море с конференция

Във Варна на 30 октомври oт 10 ч. в хотел „Черно море“ ще се проведе международна конференция „Перспективи за стратегическо развитие на Черноморския регион“.Форумът ще представи политиките на МОСВ в областта на опазването на околната среда в Черноморския регион, инструментите за провеждането им и международното сътрудничество. Сред темите ще са и перспективите пред Черно море и свързания с него Дунавски регион в контекста на Българското председателство на Съвета на ЕС. Специално внимание ще бъде отделено на инвестиционните възможности и програмите за финансиране на екопроекти.В конференцията ще участват кметове на Черноморски общини, областни управители, представители на ресорни министерства, учени, НПО и фирми. Ще присъстват дипломати от посолствата на страните по Букурещката конвенция за Черно море, както и делегация от МиниЩе присъстват дипломати от посолствата на страните по Букурещката конвенция за Черно море, както и делегация от Министерството на водите и горите на Румъния. Европейският комисар по околна среда, морски въпроси и рибарство Кармену Вела ще приветства участниците в специално видеопослание.Конференцията ще открият зам.-министърът на околната среда и водите стерството на водите и горите на Румъния. Европейският комисар по околна среда, морски въпроси и рибарство Кармену Вела ще приветства участниците в специално видеопослание.Конференцията ще открият зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова и колегите й Ирена Георгиева от Министерството на икономиката и Лъчезар Борисов от Министерството на туризма.В рамките на деня на Черно море в 14.15 ч. ще бъде открита новата сграда на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и инспектиран ремонтът на българския океанографски кораб „Академик“, за който бяха отпуснати целеви средства. Гостите ще посетят  в 15.30 ч. и Висшето военноморско училище, където ще се запознаят с действащата Интегрирана информационна система за поддръжка управлението на бреговата зона (IISSCZM), финансирана по Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство.
От 31 октомври от 1996 г., когато шестте черноморски страни подписват Стратегическия план за Черно море, последният ден на октомври се чества като Международен на Черно море.29.10.2017

Пречиствателната станция в Горно Езерово вече работи

Пречиствателната станция в Горно Езерово вече фукционира, а дейностите по почистване на площадката след 
наводнението продължават. Това констатира зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова по
време на инспекцията на съоръжението, което беше наводнено и временно спря работа до отстраняването на щетите.
Както стана ясно още в деня на проливните дъждове на 24 срещу 25 октомври, основните проблеми от бедствието в
компетенциите на МОСВ бяха установени в регионалното депо за битови отпадъци в Бургас и пречиствателната станция
в Горно Езерово. Регионалното депо за битови отпадъци на Бургас е с компрометирана част от дренажната система,
но няма изтичане на отпадъчни води извън депото. Преустановена е работата му до отстраняване на щетите.
В изпълнение на комплексното разрешително са предприети аварийни действия. Зам.-министър Николова се ангажира
с бързото определяне на подходящи площадки за временно съхранение на отпадъците от 9-те общини, които използват
затвореното регионално депо. 27.10.2017

страница 5 от 144

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>