Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите 

Уведомяване в изпълнение на Закона за водите

„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас  уведоми Басейнова дирекция "Черноморски район", че на 11.05.2017 г. е започнало преливане (до 1,05 куб.м3/сек.) на води от преливника на яз. „Ясна поляна“, вследствие на интензивните валежи през последните дни. Уведомлението е в изпълнение на чл. 142 от Закона за водите. Басейнова дирекция "Черноморски район" съобщи на Община Приморско и РД „ПБЗН“ Бургас за предприемане на мерки за уведомяване на населението и за предотвратяване на евентуални щети от наводнение. 11.05.2017 

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“.  09.05.2017 г.

... За повече информация

Проверен е сигнал за червено оцветяване на морската вода

Във връзка с получен днес сигнал за червено оцветяване на морската вода в района на Южен плаж Варна, експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ извършиха проверка на място.Направен е оглед на цялата брегова ивица на плажа, както и на морската акватория. Открити са изхвърлени по пясъка множество водорасли с интензивен червеникав цвят. Повърхността на водата в участъка с наличните водорасли е оцветена в червено. Няма мъртви екземпляри риба, по повърхността на водата не се наблюдават мазни петна от разливи на нефтопродукти. Най-вероятна причина за наблюдаваното явление са процеси на еутрофикация, съпроводена с цъфтеж на фитопланктон, предвид високите температури през изминалите дни.06.05.2017

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ. В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.
Срок за подаване на документите: 05.05.2017 г.
публикувано на 25.04.2017 г.

... За повече информация

Минералната вода в три от обществените чешми във Варна е без видими отклонения

Днес, Басейновата дирекция „Черноморски район“ провери сигнал, препратен от Радио Варна за течаща жълта вода от обществените минерални чешми в града.При обхода на трите водоизточника за ползване на минерална вода: Р-1х „Аквариума“, Р-161х Варна (при басейн „Приморски“) и Р-106х „Дом Младост“, беше установено, че минералната вода от чешмите тече бистра, с характерния си мирис и температура. Не е констатирано ползване на минерална вода от четвъртата обществена чешма спомената в сигнала и намираща се в „Шишковата градинка“.Сигналът е препратен до Регионалната здравна инспекция за действия по компетентност.24.04.2017

 

Със съвместни инициативи Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ-Варна отбелязаха Световния ден на Земята - 22 април

Експерти от РИОСВ във Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ проведоха съвместни инициативи в гр. Варна по повод Световния ден на Земята - 22 април. Интерактивен открит урок с малчуганите от IVa група при ДГ „Слънчо“ се проведе днес. Децата получиха знания и споделиха опит за опазване на „общия ни дом - Земята“. С ентусиазъм и вълнение се включиха в засаждане на билки и цветя. Обещаха да ги поливат редовно и да се грижат за тях, а когато поникнат - да изпратят техни снимки. Над 120 деца от ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ откриха Седмицата на Земята. С песни и танци, те изразиха отношението си към опазването на природата. В актовата зала на училището бяха представени ръчно изработени макети от природни и отпадъчни материали. Седмокласници отОУ „Йордан Йовков“ участваха в състезание на тема „Магията на природата“. Те показаха завидни знания за многообразието в природата и опазването на околната среда. 21.04.2017

страница 6 от 131

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>