Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Деца от български училища зад граница ще участват в Зелената олимпиада тази година

За поредна година Зелената олимпиада стимулира учениците да научат повече за опазването на околната среда.  Целта е да провокира интерес към природата и да формира екологична култура сред подрастващите. Тази година възможност за участие в онлайн  тестовете имат и ученици от българските училища зад граница. дата на публикуване: 04.10.2017

... За повече информация

МОСВ представи приоритетите в околната среда пред Американската търговска камара към ЕС

Зам.-министър Атанаска Николова се срещна днес с представители на Американската търговска камара към Европейския съюз (ЕС). Тя представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на околната среда пред главния изпълнителен директор на камарата Сюзън Дейнджър, председателя Карл Фокс, както и представители на редица водещи американски компании, които работят в Европа. дата на публикуване: 03.10.2017

... За повече информация

Проверка на река Велека с дрон

На 14 септември експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ извършиха проверка на участък от река Велека с дрон. Облитането беше извършено с цел да се установят дейности в нарушение на Закона за водите - незаконно водовземане, заустване, изземване на наносни отложения, както и да се проследи състоянието и проводимостта на река Велека. На височина около 30-35 метра дронът облетя район в местност „Сухия дол“- на около 10 км. западно от с. Кости, общ. Царево, обл. Бургас. Районът от реката, от точка с географски координати 42 o01’46.4“N и  27 o44’11.2”Е е с обща дължина от 800 м.: 500 м срещу течението на реката и 300 м - по течението на Велека. Проверката констатира наличие на натрупан материал от речното корито, оформящ път в речното легло, както и наносни острови, паднали дървета и клони, които нарушават проводимостта на Велека.
Извършено бе и облитане над изкуствено създаден ~8 м. бент (с географски координати 42 o01’43.3“N и  27 o44’24.4”Е), оформен от бетонови плочи, камъни и материал от речното русло. Басейнова дирекция е издала предписание до Областния управител на Област Бургас за почистване и възстановяване на проводимостта на река Велека.
Видеоматериалът, заснет по време на проверката е публикуван в секция „Контролна дейност“, Проверки чрез облитане с дрон - http://www.bsbd.org/bg/index_bg_2167456.html. дата на публикуване: 29.09.2017

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит превод от и на английски език и интервю. дата на публикуване: 28.09.2017

... За повече информация

Проверен е сигнал за замърсяване водите на р. Караагач

След публикация във Facebook от 25.09.2017 г. в група „Да запазим Корал“ за замърсяване от битово-фекален характер в района на устието на река Караагач, Китен, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към ИАОС в Бургас извършиха незабавна проверка. Присъстваха и представители на „ВиК“ Бургас.
След извършения обход от моста над река Караагач на главен път Бургас-Царево до вливането на реката в морето не се наблюдават характерните оцветяване и неприятен мирис на водата, липсва запенване и няма умряла риба. Тръбопроводът, който отвежда отпадъчни води от хотелски комплекс „Каприз“, минава под моста и се влива в шахта на около 8 м надолу по течението на реката, която от своя страна се влива в ПСОВ Китен-Приморско. Шахтата и тръбопроводът са сухи и от тях не се наблюдават течове. За установяване на евентуално замърсяване са взети водни проби от три точки: от реката под мост на главен път Бургас-Царево, при устието на река Караагач и от Черно море срещу устието на реката. Получените на място резултати за активна реакция (pH), електропроводимост, температура на водата, разтворен кислород и наситеност с кислород са в нормите за сезона и характера на заустването. Резултатите за всички изследвани показатели ще бъдат представени от регионалната лаборатория в Бургас до седмица и ще се анализират по Наредбата за характеризиране на повърхностните води. дата на публикуване: 26.09.2017

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а“, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.  дата на публикуване: 21.09.2017

... За повече информация

страница 8 от 145

<<< по-нови    3 4 5 6 7 8 9 10 11    По-стари >>>