Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите 

Световен ден на Земята

За повече информация

Взети са водни проби след инцидента в Кораборемонтния завод

Днес Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Дирекция „Морска администрация“-Варна извършиха проверка с катер в района на „Терем-КРЗ Флотски арсенал-Варна“ ЕООД, след вчерашния инцидент с руски танкер, пристигнал за ремонт в дружеството.След извършения обход в акваторията в близост до инцидента, не беше наблюдавана опалисценция от нефтопродукти по повърхността на водата и промяна в цвета и мириса й. Около танкера е поставено боново заграждение. Взети са проби от повърхностните води, а резултатите се очакват до два-три дни, след приключване на анализите от Регионалните лаборатории във Варна и Плевен към Изпълнителната агенция по околна среда. 04.04.2017

Вземат проби от водите на Варненско-Белославско езеро след инцидента в Кораборемонтния завод

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Дирекция „Морска администрация“-Варна ще извършат проверка и пробонабиране на повърхностни води в района на „Терем-КРЗ Флотски арсенал-Варна“ ЕООД, след вчерашния инцидент на руски танкер, пристигнал в дружеството за ремонт. Регионалната лаборатория във Варна ще изследва взетите проби вода за наличието  на летливи органични съединения и други показатели, предвид възпламенилото се изтекло от кораба гориво. 04.03.2017

Учени обследваха 7200 язовири и езера и 31 хил. речни участъка по проект

Експерти от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към Българската академия на науките са обследвали и изобразили на карти реките, езерата и язовирите у нас и ползите им за обществото. Дейностите са по проект „Картиране и оценка на сладководни и морски екосистемни услуги в България“ (FEMA). Той се финансира по програма БГ 03 от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, управлявана от МОСВ. 31.03.2017

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт в дирекция „Контрол“, гр. Бургас в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

В курорта „Свети Константин и Елена“ провериха за замърсяване на дере

Басейновата дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ – Варна провериха сигнал за течаща черна вода в дерето, преминаващо през курорта „Свети Константин и Елена“ и вливащо се в Черно море. Сигналът бе подаден от Управителя на комплекса, който присъства на проверката. При огледа на дерето експертите констатираха, че кална вода започва да тече в корекцията му до хотел „Света Елена“. В хода на проверката бе установено, че служители на хотела са предприели действия за почистване от клони и тиня на този участък от дерето, който след зимния сезон е бил с намалена пропускателна способност. 28.03.2017

страница 8 от 131

<<< по-нови    3 4 5 6 7 8 9 10 11    По-стари >>>