Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите 

За шеста година МОСВ е партньор на „Да изчистим България заедно“

Министерството на околната среда и водите е традиционен участник и  важен партньор в организирането и провеждането на екологичната инициатива на bTV Media Group „Да изчистим България заeдно“.  МОСВ чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) осигури 40 000 чувала и 80 000 бр. ръкавици, както и ваучери за гориво за транспортирането на събраните отпадъци. Общата стойност на закупените материали и ваучери е близо 53 000 лв.  дата на публикуване: 05.09.2017

... За повече информация

Проверен е сигнал за замърсяване на морските води в района на Ахтопол По сигнал от сдружение „Граждански блок“ за изливане на фекално води в морето, РИОСВ-Бургас и Басейнова дирекция „Черноморски район“ извършиха съвместна проверка с Община Царево. Към настоящият момент водите от канализационната мрежа на Ахтопол се заустват без пречистване  посредством  колектор в Черно море на 1 км югоизточно от града. За канализационната система на Ахтопол няма издадено разрешително за  ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води  в повърхностни води, изискващо се съгласно чл.46, ал.1 , т.3 буква „б“ от  Закона за водите. При последната извършена проверка от РИОСВ-Бургас на 9 май 2017 год. отново е констатирано  нерегламентирано  заустване на непречистени отпадъчни води. В момента на проверката е извършен оглед на бетоновия колектор описан в сигнала. От него изтичат битово-фекални води, които заустват в Черно море с дебит около 70 л/сек. В периметър  от около 300-400 м.  водата в морето е мътна със специфичен битово-фекален мирис. За заустване на отпадъчни води  без  пречистване и  без издадено разрешително  за  ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води  в повърхностни води, изискващо се съгласно чл.46, ал.1 , т.3  буква „б“ от  Закона за водите  на Община  Царево  през 2015 г., 2016 г., 2017 г.  са съставени  АУАН  и издадени наказателни постановления.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ-Бургас провериха сигнал за изтичане на битово-фекални води в морето на около 1 км южно от Ахтопол. Сигналът е постъпил от Сдружение „Граждански блок“. Експертите обходиха днес района и достигнаха до мястото на заустване на тръба от канализация - на около 10 м навътре от брега. Циментовата тръба е с диаметър 50-60 см и в момента на проверката от нея са изтичали отпадъчни води в морето. На проверката не са присъствали упълномощени лица от Община Царево и „ВиК“ ЕАД-Бургас. Няма издадено разрешително за установеното заустване от канализационната мрежа на Ахтопол по изискванията на Закона за водите. дата на публикуване: 01.09.2017

Проверен е сигнал за измряла риба в река Караагач

Експерти на РИОСВ – Бургас, Басейнова дирекция "Черноморски район" и Регионална лаборатория към ИАОС в Бургас извършиха незабавна проверка при получен сигнал на 13.08.2017 г. в 9,46 часа за измряла риба в р. Караагач. При проверката беше установено, че има единични екземпляри умряла риба. Реката не се влива в Черно море заради образувалата се по естествен път пясъчна коса в района на устието на реката. Взети са проби от крайбрежните морски води от три пункта. На място са измерени pH и съдържанието на разтворен кислород. Няма отклонение от нормите. Взети са и водни проби за физико-химичен анализ. дата на публикуване:14.08.2017


... За повече информация

Мерките за по-чисто Черно море ще продължат и през следващия сезон

Водата по Българското Черноморие е много по-чиста през този летен сезон заради изградените пречиствателни станции. Мерките ще продължат да действат и за следващия сезон. Това обяви министърът на околната среда и водите Нено Димов по време на дискусия „За по-чист морски туризъм“ във Варна, която се организира от kmeta.bg, КРИБ, министъра на туризма Николина Ангелкова и кмета на Варна Иван Портних. дата на публикуване: 14.08.2017

... За повече информация

Министър Димов ще участва в дискусия за по-чист морски туризъм

Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще вземе участие в дискусията „За по-чист морски туризъм“, която ще се проведе на 14 август (понеделник) във Варна. Събитието е насрочено за 11 часа в конферентната зала „Варна“ на общината. дата на публикуване: 11.08.2017

страница 8 от 143

<<< по-нови    3 4 5 6 7 8 9 10 11    По-стари >>>