Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите 

На 22 май отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

Международният ден на биологичното разнообразие – 22 май е иницииран и обявен с цел подобряване на информираността и разбирането за проблемите пред биоразнообразието. През декември 2000 г. Генералната асамблея на ООН възприема 22 май като Международен ден на биоразнообразието, с което се отбелязва датата, на която в Найроби е приет окончателният текст на Конвенцията за биологичното разнообразие – 22 май 1992 г. дата на публикуване 22.05.2017

... За повече информация

Министър Димов се срещна с представители на Световната банка

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и екип на МОСВ се срещнаха с представители на Световната банка. Основни теми на срещата бяха сътрудничеството в областта на водите, изменението на климата и качеството на въздуха. дата на публикуване 19.05.2017

... За повече информация

Басейнова дирекция с открит урок за Европейския ден на морето

Басейнова дирекция „Черноморски район“ отбеляза Европейския ден на морето – 20 май с открит урок  пред учениците от занималня „Патиланци“. Експертите  разказаха  за уникалността на нашето море за ниската му соленост, специфичните течения и разпределението в дълбочина на наличния сероводород. Малчуганите бяха впечатлени  от  биоразнообразието, видовете "нашественици" и от тюлена-Монах, който се смята за изчезнал в края на миналия век. Сравняваха дължината и теглото на трите вида делфини, които се срещат в Черно море и какво трябва да се прави, когато на плажа има  изхвърлен делфин. Проведена бе и забавна ситуационната игра, която провери получените знания. Целта на открития урок бе децата да опознаят морето и неговото биоразнообразие.18.05.2017

СЪОБЩЕНИЕ

Относно провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“. Поради отсъствие по обективни причини на членове на конкурсната комисия, назначена със Заповед №97/18.04.2017 г., за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност Главен експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“, конкурса ще се проведе на 23.05.2017 г. /Вторник/ от 10.00 ч. в сградата на Басейнова дирекция „Черноморски район“ на адрес: гр. Варна, ул. „Панагюрище“ №17. 18.05.2017

Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще отбележи Европейския ден на морето

Басейнова дирекция „Черноморски район“ ще отбележи Европейския ден на морето – 20 май с учениците от занималня „Патиланци“.  Децата ще гостуват в дирекцията на 18 май .  Експертите ще им разкажат  за уникалността на нашето  море, за действията на институциите по опазване на чистотата и биоразнообразието му и ще проведат ситуационна игра.17.07.2017

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

С П И С Ъ К  на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт в дирекция „Контрол“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“. 15.05.2017 г.

... За повече информация

страница 9 от 135

<<< по-нови    4 5 6 7 8 9 10 11 12    По-стари >>>