Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите 

Проверен е сигнал за замърсяване на квартално дере

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ – Варна провериха сигнал за течаща черна вода в дерето между ж.к. "Възраждане" 1 и 2 във  Варна.
При проверката е установено, че от дъждовната канализация, преминаваща успоредно на бул. „Трети март“ от бл. 20 към дерето изтича вода с тъмен цвят. Установено е, че фирма „Никман канал сервиз“ работи по възстановяване на нормалната проводимост на дъждовната канализация. Община Варна е възложила почистването на дъждовната канализация, която е била запушена с гуми, камъни и ламарина, а шахтите са преливали и са били затлачени.

Конкурс за държавен служител

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител в отдел „Планове“, Дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“. 27.03.2017

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Главен експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция „Черноморски район“. 27.03.2017


... За повече информация

Проверен е сигнал за нерегламентирано запръстяване на р. Поройна

Eксперти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ – Шумен извършиха съвместна проверка по сигнал за насипване на земни маси в р. Поройна.  След извършения оглед на имот в непосредствена близост до завод „Мипа“, Шумен се установи, че са насипани около 40 м3 земна маса по брега и в коритото по течението на р. Поройна.  Засегнатата площ е около 10 линейни метра от речния бряг и приблизително 1,5 метра от същинското водно течение.На нарушителя „Си Ди Макс“ ЕООД – Шумен е съставен акт за водоползване без издадено разрешително по Закона за водите. Дадено е предписание в срок до 1 май да бъде отстранено запръстяването и възстановено естественото състояние на р. Поройна.22.03.2017

Отбелязахме Световния ден на водата

Басейнова дирекция „Черноморски район“ отбеляза Световния ден на водата с Ден на отворените врати на 22 март. Ученици от Детска занималня Патиланци посетиха дирекцията и получиха практически съвети как да пестят водата. В дирекцията дойдоха и представители от бизнеса, с цел запознаване с функциите и дейността на Басейновата дирекция. Децата от III-та и IV-та група на Детска градина „Дружба“ във Варна празнуваха с Басейнова дирекция и РИОСВ. Проведоха се занимателни игри и опити под ръководството на театрална група "Тик-Так". "Водата - извор на  на живота" е темата, която впечатли над 1000 ученици от цялата страна. Всички те са участници в Националния конкурс за мултимедийна презентация, литературно творчество, фотография, рисунка и приложно изкуство. Конкурсът се организира от Центъра за подкрепа на личностното развитие -Бургас, Обшина Бургас, РУО-Бургас, МОН, с подкрепата на Басейнова дирекция "Черноморски район".

Съвместни инициативи на БДЧР и РИОСВ за Световния ден на водата

Басейнова дирекция „Черноморски район“ отбелязва Световния ден на водата с Ден на отворените врати на 22 март. Всеки желаещ ще може да се запознае с функциите и дейността на Басейновата дирекция. Адресът е Варна, ул. „Панагюрище“ 17. От 10 часа възпитаниците на Детска градина „Дружба“ ще празнуват с Басейновата дирекция и РИОСВ – Варна.  Очакват ги занимателни игри, свързани с мотото на кампанията „Защо хабим водата“. Ученици от Детската занималня „Патиланци“ ще посетят Басейновата дирекция, за да научат как се пести водата.Открити уроци ще се проведат с  учениците от ОУ „Йордан Йовков“ на 21 март, с ОУ „Христо Ботев“ на 22 март и със седмокласници от НГХНИ „Константин Преславски“ – на 23 март. В партньорство с Центъра за подкрепа на личностното развитие се проведе Национален ученически конкурс „Водата – извор на живот”.  Награждаването на изявилите се участници ще е на 22 март от 16.30 часа в Културен център „Морско казино“ в Бургас. 21.03.2017

страница 9 от 131

<<< по-нови    4 5 6 7 8 9 10 11 12    По-стари >>>