Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите 

Провериха за замърсяване на река Батова от мина Оброчище

Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ – Варна и Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда в града провериха сигнал за замърсяване на р. Батова с непречистени отпадъчни води от мина Оброчище. Извършен  бе оглед на всички потоци руднични води. В рудника има 5 утаителни басейна. Проверката установи, че съоръженията работят и са в добро състояние. Битово-фекалните води преминават през ПСОВ, след което се заустват в р. Батова.

... За повече информация

Мазутът от плажната ивица на Обзор е почистен

В срок са изпълнени предписанията за почистване на остатъците от мазут по плажната ивица на Обзор. След извършената проверка по протежението на морския бряг бяха констатираха мазутни частици с приблизителни размери 1-5 см. Не беше установен източникът на замърсяване. На концесионерите на Южния, Централния плаж и на община Несебър, стопанисваща Северния плаж, Басейнова дирекция „Черноморски район“ издаде предписания за почистване в срок до 7 юни. За предприемане на действия по компетентност, резултатите от проверката бяха изпратени на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ в Бургас и Варна. дата на публикуване 08.06.2017

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН ОБЯВЯВА ПОЗИЦИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТ МЛАДШИ ЕКСПЕРТ по заместване на основание чл. 15 от Закона за държавния служител В ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРССКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“
ЗА СРОК ДО 30.11.2017 г. дата на публикуване 07.06.2017

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю. дата на публикуване 07.06.2017

... За повече информация

БД „Черноморски район“ и РИОСВ – Варна отбелязаха Световния ден на околната среда съвместно

Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна проведоха съвместни инициативи в по повод Световния ден на околната среда. На 5 юни над 50 ученици от V и VI клас при ОУ „Христо Ботев“ се включиха в открит урок на тема „Зелените системи в градска среда“ в парка на кв. „Аспарухово“, комплекс „Детски свят“. Децата получиха подробна информация за животинския и растителен свят и се срещнаха с характерни негови представители. С ентусиазъм раздадоха на посетителите в парка брошура и предоставени от двете институции тениски. Почистването на плажната ивица завърши със събирането на седем чувала отпадъци и природни материали, които ще бъдат включени в бъдещите им еко-проекти. Следобед доброволци от двете институции почистиха градски плаж до Вълнолома във Варна. С организираната акция, те дадоха пример как всеки желаещ може да се свърже с природата и да допринесе за опазването й. Седмокласници от ОУ „Йордан Йовков“ участваха днес в състезание на тема „Аз обичам природата“ и показаха завидни знания за многообразието в природата и опазването на околната среда. дата на публикуване 06.06.2017

... За повече информация

Почистват до утре мазута от плажната ивица на Обзор

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда, провериха  сигнал за  остатъци от мазут по плажната ивица на Обзор.  Той бе подаден от ИА „Морска администрация“.  На проверката присъстваха представители на община Несебър и концесионерите на Южен и Централен плаж.Експертите обходиха цялата плажна ивица в района на Обзор и констатираха мазутни частици по морския бряг с приблизителни размери 1-5 см. Морската вода е видимо чиста, без опалесценция и без наличие на нефтопродукти на повърхността й. Не е констатирано  изтичане и заустване на отпадъчни или замърсени води в крайбрежните морски води. Вероятната причина е старо замърсяване от плавателен съд. На наемателите на плажната ивица са издадени предписания за почистване в срок до 7 юни. Взетата е проба морска вода от акваторията в района на хотел „Мирамар“ и ще се изследва по физико-химични показатели, приоритетни вещества и специфични замърсители. дата на публикуване 06.06.2017

страница 2 от 131

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>