Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Празник на водата в детска градина „Звездичка“

Децата от IV група от детска градина  „Звездичка”  танцуваха, пяха и правиха опити с вода. Празникът “Водата около нас” е част от инициативите на Басейнова дирекция и РИОСВ - Варна  за  Световния ден на водата-22 март. Децата показаха знания за кръговрата на водата, нейните свойства и живителна сила. Пред своите гости малчуганите споделиха как пестят водата у дома и начините да я опазват чиста. 21.03.2018

В резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ: Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се повишили, вследствие на валежи. Регистрирани са изменения от -11 см до +78 см. По-значителни повишения са регистрирани на р. Факийска при с. Зидарово - +78 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води. 20.03.2018

... За повече информация

Басейнова дирекция и РИОСВ- Шумен ще наградят участниците в конкурс „Природата за водата“

Конкурсът за мултимедиен проект, посветен на темата на Световния ден на водата беше проведен сред ученици  от V до VIII клас в периода 19 февруари – 19 март.  Идеята на организаторите беше да провокират интереса на учениците към опазването на околната среда и любовта им към природата, както и опазването и съхранението на водите. В него се включиха  31 участници с 22 мултимедийни проекта. 21.03.2018

... За повече информация

В резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

За 20 март 2018 г. НИМХ – БАН обявява първа степен (жълт код) за виелици в областите Русе, Силистра, Разград, Търговище и Шумен. Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ. 19.03.2018

... За повече информация

Ученици от ОУ „Йордан Йовков“ във Варна отбелязаха Световния ден на водата

Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ участваха в тържество по повод Световния ден на водата – 22 март в ОУ „Йордан Йовков“. Ученици от VІ клас, организирани в пет отбора се състезаваха на тема „Водата прекрасна и опасна“. Второкласниците взеха участие в урок-игра на тема „Защо трябва да пестим водата?“. Малките природолюбители научиха интересни факти за водата, влиянието на човека върху нея и мерките за опазването й. Участниците в инициативата бяха наградени с грамоти и подаръци за активно участие в отбелязването на Световния ден на водата.19.03.2018

Съвместни инициативи за Световния ден на водата

Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), РИОСВ – Варна и РИОСВ – Шумен ще отбележат Световният ден на водата с едноседмична инициатива с деца и ученици. Световният ден на водата е обявен от Общото събрание на ООН през 1993 г. Оттогава тази дата се отбелязва с инициативи по целия свят. Мотото на кампанията тази година „Природата за водата“ има за цел да представи потенциала на различни естествени природни решения за пречистване и/или повторна употреба на водата (напр. естествени или изкуствено създадени влажни зони), които могат да намерят приложение в политиките и добрите практики за управление на водния сектор. 19.03.2018

... За повече информация

страница 2 от 154

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>