Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

 Конкурс за изработване на лого на Басейнова дирекция за Черноморски район.

Регистрационна форма - тук

Конкурс

1. С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ , длъжност 2 в Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна - тук.
2. С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ , длъжност 2 в Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна - тук. 21.08.2014 г.

Конкурс

1. С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ , длъжност 1 в Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна - тук.
2. С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ , длъжност 1 в Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна - тук. 21.08.2014 г.

Конкурс

1. С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурс за длъжност Младши експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна - тук.
2. С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в отдел „Опазване на морските води и мониторинг“, Дирекция „Планове и разрешителни“ в Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна - тук. 21.08.2014 г.

Конкурс за държавен служител в Дирекция "Контрол"

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ – ГР. БУРГАС - чрез решаване на тест и интервю. Пълна информация - тук. 18.08.2014 г.

Конкурс за държавен служител в Отдел "Планове"

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ - чрез решаване на тест и интервю. Пълна информация - тук. 14.08.2014 г.

Конкурс за лого

Конкурсът за изработване на лого на Басейнова дирекция за Черноморски район продължава. Предложенията ще се приемат до 1 септември, а официалното награждаване на победителите ще се проведе на 31 октомври – Международен ден на Черно море. Очакваме идеите на всички, които проявиха желание да се включат в конкурса, но не успяха в първоначално обявения му срок.

страница 1 от 63

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>