Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

 Обществено обсъждане 
Междинен преглед на установените проблеми свързани с управлението на
водите - част от актуализацията на Плана за управление на речните басейни за периода 2016-2021г. и публикуван за коментари и становища до 12.05.2015 г.

Актуално състояние на водите 

Конкурс за държавен служител в дирекция „Контрол“ офис Бургас

1. С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ офис Бургас - тук.
2. С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ офис Бургас - тук.
3. С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжност Старши експерт в дирекция „Контрол“ офис Бургас - тук. 01.07.2015 г.  

„Да изчистим България заедно”

Eксперти от Басейнова дирекция се присъединиха в кампанията и почистиха плажа до вълнолома на Морска гара - последната акция от „Да изчистим България заедно”, която е приоритетна за водните басейни и реките - тук. 29.06.2015        

Министър Василева открива днес модернизираната пречиствателна станция на Варна

Днес в 13 часа, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие модернизираната пречиствателна станция във Варна. Проектът на стойност 41,5 млн. лв., ще обслужва 322 000, а в туристическия сезон - 383 030 души. Обектът е реализиран с финансовата помощ на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ по проект „Реконструкция и модернизация на ПСОВ – Варна - втори етап и изграждане на канализационна помпена станция „Акациите“ и тласкател“. С изграждането му се намалява замърсяването на морето и се подобряват условията за туристическа индустрия по Черноморието край Варна.  19.06.2015

Ивелина Василева ще открие обекти в Поморие и Варна на стойност 138,2 млн. лв.

На 18 и 19 юни министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие  поредните обекти, финансирани по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, които ще допринесат за по-чисти води на Черно море.  Това са пречиствателните станции в Поморие и Варна на обща стойност 138,2 млн. лв.
В 12 ч. в четвъртък, 18 юни, Василева ще пререже лентата на новия воден цикъл на Поморие, изграден за 96,7 млн. лв. По проекта е модернизирана пречиствателната станция, подменена е 28 км водоснабдителна и 25 км канализационна мрежа, изградени са нови 5 км канализация и дълбоководно заустване на отпадъчните води. На 19 юни, петък, министър Василева ще открие модернизираната пречиствателна станция във Варна. Проектът на стойност 41,5 млн. лв., ще обслужва 322 000 души, а в туристическия сезон - 383 030 души. На церемониите е поканен да присъства премиерът Бойко Борисов. Пресцентър МОСВ, 18.06.2015

Европейската комисия приe програмите „Околна среда“ и „Региони в растеж“ за периода 2014—2020 г.

Европейската комисия прие останалите 2 оперативни програми за България — „Околна среда“ и „Региони в растеж“. С това решение и 7-те оперативни програми на България за периода 2014—2020 г., чиято обща стойност за финансиране по политиката на сближаване на ЕС възлиза на 7,6 милиарда евро, вече са приети. По време на посещението си в София, където се запознава на място с проектите и участва в срещи на високо равнище по въпросите на политиката на сближаване в България, еврокомисарят по регионалната политика Корина Крецу заяви: „Радвам се, че с приемането на последните две от програмите България е поела в правилната посока за извличането на максимална полза от реалните възможности, които политиката на сближаване на ЕС може да предложи на страната и нейните граждани. Инвестициите за периода 2014—2020 г. са насочени към ключови области, в които има най-голяма вероятност да се създадат работни места и да се повлияе максимално върху подобряването на живота на обикновените хора: подкрепа за малкия бизнес, създаване на система за научни изследвания и иновации в България; подпомагане на младите хора да изградят бъдещето си, както и подкрепа за основната инфраструктура и жизненоважните транспортни връзки". 16.06.2015 г.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител в дирекция „Контрол“

1. С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“, гр. Бургас - тук.
2. С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“, гр. Бургас - тук. 15.06.2015 г.

страница 1 от 96

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>