Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

 Обществено обсъждане 
Междинен преглед на установените проблеми свързани с управлението на
водите - част от актуализацията на Плана за управление на речните басейни за периода 2016-2021г. и публикуван за коментари и становища до 12.05.2015 г.

Актуално състояние на водите 

Конкурс за държавен служител в Дирекция

1. С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ - гр. Бургас - тук.
2. С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ - гр. Бургас - тук. 25.02.2015 г.

Конкурс за държавен служител в Дирекция "Контрол"

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ - ГР. БУРГАС за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю. Пълна информация - тук. 09.02.2015 г.
 

Министър Ивелина Василева ще участва в първата работна среща между институции и неправителствени организации за управление на речните басейни

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще участва в първата работна среща между Басейновите дирекции към МОСВ и природозащитни неправителствени организации (НПО) за актуализацията на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ). Събитието ще се състои днес, 12 февруари от 10:00 часа в Бета Хаус София. Целта на работната среща е подобряване на взаимодействието между Басейновите дирекции и неправителствените организации в постигането на общи подходи при разработването на плановете за управление на речните басейни. Срещата обединява за първи път институции и организации в сътрудничество за качествено управление на речните басейни. В нея ще вземат участие представители на четирите басейнови дирекции (БД) към МОСВ - БД Пловдив, БД Варна, БД Плевен и БД Благоевград и на различни НПО с екологична насоченост.

Ивелина Василева: Подготвени са промени в Закона за водите, които предвиждат да се въведе единен национален контролен орган, който да следи за техническото състояние на водоемите и язовирите

„Контролиращата институция, която ще следи за състоянието на водните басейн и ще издава предписания на техните собственици ще е Държавната агенция по метрологичен и технически надзор“. Това обяви в предаването Полиграф на телевизия България он ер, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. „Целта е повече отговорност от страна на собствениците на язовири, ясно разграничаване на функциите, и постоянно следене на техническото състояние на съоръженията“, допълни министър Василева. Цялото участие на министър Ивелина Василева вижте тук: http://www.bgonair.bg/polygraph/2015-02-07/dokoga-balgariya-shte-se-davi-pri-vseki-po-silen-dazhd-shte-se-razshiryava-li-ski-zonata-v-bansko-

Световeн ден на влажните зони

Отбелязване на Световния ден на влажните зони - 2 февруари - тук.

Състояние на водите към 13.00 часа

С цел осигуряване на свободен обем, на територията на Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна се изпускат язовири в общините: Община Шумен - "Шумен", "Лозево” и "Дибич”; Община Търговище – "Черковна”, "Овчарово“, ”Фисек”, ”Руец -1” и ”Кралево”; Община Омуртаг - яз. ”Красноселци”; Община Велики Преслав - ”Златар 3”, ”Дервиша” и ”Драгоево”; Община Нови Пазар - "Енево", ”Нови Пазар -1” и ”Нови Пазар -2”; Дългопол – яз.”Елешница”; Община Лозница - ”Трапище”, ”Тръбач” и "Каменна чешма”; Община Хитрино - яз.”Развигорово”; в Долни чифлик - "Пчелник”, "Горен Чифлик" и “Юнец“; в Провадия – ”Черковна”, ”Снежина” и ”Блъсково 1”; в Бургаска община - ”Курбара дере”, ”Арнут дере 1”, "Маринка" и "Дермендере”; Община Камено - ”Трояново”, "Санър дере”, "Кокичена могила 1” и  'Кокичена могила 2'; Община Созопол - 'Синята вода', 'Факуда', 'Голяма Круша 1', 'Голяма Круша 2' и "Гарница"; Общ. Айтос – “Джелеб кайряк“, “Джелеб кайряк 1“, “Джелеб кайряк 2“, ”Таушан Кайряк”, ”Парка”, ”Съдиево”, "Алана“, "Главата“, "Мъгленски път“, “Текме тарла“, “Дермен дере“, “Над селото“, “Под селото“, “Суатя“, “Аладъна“, “Топалака“, “Езерото“, “Римски път“, “Боаза 1“, “Боаза 2“, “Мръсният“, “Меселим 1“, “Меселим 2“,  “Месели 3“, “Широката река“ и “Между реките“; Общ. Карнобат – "Помпена станция”, "До гробищата”,  "Памуклията”, язовир в имот № 000013, землище на с. Драганци, яз.'Детелина', "Крушево" и "Барган".  Преливат през преливника и се изпускат язовири в общините: Смядово – ”Кълново”; Търговище - ”Вардун -1”; Долни Чифлик - ”Долни Чифлик”;  в Бургас - "Арнут дере 2”; в Средец – "Зорница 1' и  'Росеново' (Върлата пътека) и в община Приморско - язовир „Ново Паничарево”.  13.02.2015

страница 1 от 90

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>