Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

 Обществено обсъждане 
Програмите за мониторинг по чл. 11 от Рамкова директива за морска стратегия (РДМС) са публикувани за коментари и становища в периода  3 септември  - 3 ноември 2014 г. Информацията може да намерите в раздел: Морска околна среда, Координирани програми за мониторинг по РДМС.

Пробонабиране от морски води

Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна извърши демонстрационно пробонабиране от морските води. Пробата беше взета от Вълнолома на „Морска гара” Варна. Експересният анализ отчете стойности в нормите за сезона: за разтворен кислород – 7,4 мг/л, соленост – 17 промила, pH - 8,3 и 14,7 С0 температура. Тези физико - химични показатели са част от общо 58 елемента за качество на морските води, сред които приоритетни и специфични вещества, биология и морфология. Пълният анализ на водата и определяне на екологичното състояние на Черно море може да се извърши след редовно пробонабиране 4 пъти в годината в 20 крайбрежни пункта. За периода 2006 - 2013 г. резултатите сочат известно подобрение на морските води – от лошо към умерено. Поводът за демонстрационното пробонабиране е отбелязването на Международния ден на Черно море.

Конкурс за лого

Днес на официална церемония бяха връчени наградите на Елена Литова от Варна, Марина Стоянова от София и Кристияна Илиева от град Силистра, победителки в конкурса за лого на Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна. 

Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна ще извърши пробонабиране от морски води

Басейнова дирекция за Черноморски район - Варна ще извърши демонстрационно пробонабиране от морските води по повод Международния ден на Черно море. Съвместно с Регионалната лаборатория при Изпълнителна агенция по околна среда ще бъдат взети проби от крайбрежни морски води, които ще се анализират по четири физико - химични елементи за качество: разтворен кислород, соленост, pH и температура. Резултатите от пробонабирането ще научим днес, 31 октомври, петък от 11.00 часа при Вълнолом – Морска гара Варна, от където ще бъдат взети пробите.

Проведе се заседание на Басейнов съвет

Днес, 30 октомври се проведе  първото за тази година редовно заседание на Басейновия съвет -  обществена консултативна комисия към Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна. На заседанието присъстваха 26 от членовете на Басейновия съвет, сред които представители на областни и общински администрации,  регионални структури на Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, ВиК - дружества, Българска академия на науките и висши учебни заведения, фирми водоползватели и неправителствени организации. В третият мандат на съвета 2 / 3 от участниците са нови членове. Басейнова дирекция – Варна изказва благодарност към членовете взели участие във втория мандат на Басейновия съвет за техния професионализъм и отговорност през годините при решаване на въпроси, свързани с управлението на водите в Черноморския басейнов район. 30.10.2014

Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна ще проведе заседание на Басейнов съвет

Басейнова дирекция за Черноморски район – Варна ще проведе първото за тази година редовно заседание на Басейновия съвет на 30 октомври  2014 г. Заседанието ще започне от 10.30 часа в зала „Дали” на хотел „Голдън Тюлип Варна”. На заседанието ще бъде направен преглед на значимите проблеми в управлението на водите в Черноморски басейнов район. Ще бъдат представени  дейностите във връзка с разработването на Плана за управление на риска от наводнения.  Ще бъдат дискутирани и програмите за мониторинг в изпълнение на Рамковата директива за морска стратегия, които са публикувани за обществено обсъждане. 29.10.2014

Ден на Черно море

  • Днес, 29  октомври, децата при  четвъртите групи на ЦДГ 21 „Калина Малина”, гр. Варна изнесоха музикална програма по повод Международния ден на Черно море - тук.
  • Ден на отворени врати е обявен за 31 октомври, петък, гражданите ще могат да се запознаят с основните дейности и оперативната работа на експертите от дирекцията за опазване на Черно море, както и да научат повече за чистотата на морските води, в сградата на Басейнова дирекция във Варна, 10.00 ч. и 16.00 ч.
  • По повод тържественото отбелязване на празника и в неговото навечерие на 30 октомври, петък, БДЧР - Варна и Института по Океанология са поканили студенти от Технически Университет, Висшето военоморско училище „Никола Й. Вапцаров", представители на местната власт, неправителствени организации и съмишленици за опазването на Черно море. Пред гостите ще бъде изнесена презентация за състоянието на морето и ще бъде представен филм от изследователската дейност на Института по океанология. Събитието е от 16.00 ч., в зала „Дали" на хотел «Голдън Тюлип Варна».

страница 1 от 67

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>