Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

 Обществено обсъждане 
Междинен преглед на установените проблеми свързани с управлението на
водите - част от актуализацията на Плана за управление на речните басейни за периода 2016-2021г. и публикуван за коментари и становища до 12.05.2015 г.

Актуално състояние на водите 

Конкурс за държавен служител в Дирекция "Контрол"

1. С П И С Ъ К на допуснатите кандидати до конкурс за длъжност Старши експерт в дирекция „Контрол“ - гр. Бургас - тук.
2. С П И С Ъ К на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Старши експерт в дирекция „Контрол“ - гр. Бургас - тук. 14.04.2015 г.

Заради снеготопенето е активирано Оперативното звено в МОСВ

  Заради очакваните повишения на речните нива след обилното снеготопене, от 13:00 чaса днес Оперативното звено в Министерството на околната среда и водите е активирано в 24 часов режим на работа, включително в почивни и празнични дни. Съгласно компетенциите на министерството се следи състоянието на реките и язовирите и се изпраща информация до всички ведомства, които е необходимо да се мобилизират и в случай на нужда да предприемат действия: МВР, Министерството на земеделието и храните, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на енергетиката, Министерството на здравеопазването и областните управители.
„Има изключително добра координация между отговорните институции, при нужда ще бъдат предприемани конкретни действия, за да няма никакъв риск за хората и имуществото им“, категорична е министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. 26.03.2015

Конкурс за държавен служител в Дирекция

  БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН - ВАРНА на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ - ГР. БУРГАС за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю. Пълна информация - тук. 25.03.2015 г.

Заседание за изпълнението на мерките за предотвратяване на потенциалния риск от наводнения

  По инициатива на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева на 25 март, от 14 ч. в Гранитна зала на Министерския съвет ще се проведе заседание на Междуведомствената работна група по състоянието на язовирите, в което ще участват и областните управители.

... За повече информация

Работна среща с членовете от Младежкия воден парламент за Черноморски район

   Днес, 23 март ще се проведе работна среща с членовете от  Младежкия воден парламент за Черноморски район. Участие ще вземат ученици от Търговската гимназия и Общински детски център в Бургас, Природо - математическата гимназия и СОУ „Димчо Дебелянов”  във Варна, Варненската търговска гимназия, ОУ „Йордан Йовков” от Каварна и СОУ „Йордан Йовков” в гр. Тервел. Същият ден ще бъдат наградени победителите в Регионалното ученическо състезание за проекти.

Провеждане на кръгла маса – дискусия

  

   Във връзка с традиционното честване на Деня на водата в БДЧР - Варна се проведе кръгла маса – дискусия съвместно със студенти от Техническия университет. 21.03.2015

страница 1 от 92

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>