Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Ден на Черно море - 31 октомври

   Международният ден на Черно море свързваме с подписването през 1996 година на Стратегическия план за действие за възстановяване и защита от правителствата на шестте черноморски държави - България, Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна.  Планът съдържа 59 мерки, насочени към ограничаване на замърсяването, по-ефективно управление на биоразнообразието и реализацията на екологични проекти в Черноморския регион.
   В навечерието сме на деветнадесетата годишнина от отбелязването на 31 октомври, превърнал се в символ на загрижеността ни за опазване чистотата на морето и плажовете и за съхраняване на биоразнообразието.     
 
Програма за провеждане на инициативите - тук

На 30 октомври, петък, от 10.30 часа в зала „Миро“ на хотел „Голдън Тюлип“ , гр.Варна ще се проведе събитие,  на което ще бъдат представени резултати от проекти, свързани с прилагането на Рамковата директива за морска стратегия, научното гмуркане и „Съкровища на дъното на морето“ - филм за извършване на проучвателна дейност в Черно море. Проявата е инициатива на Басейнова дирекция „Черноморски район“, Регионална инспекция по околна среда и води - Варна, Института по океанология към Българската академия на науките. Поканени за участие са представители на Областна администрация във Варна, Бургас, Добрич и Шумен, черноморските общини, неправителствени организации, институти и студенти от Технически университет и Висшето военоморско училище „Н. Й. Вапцаров“.
По-късно, от 13.30 часа, Министър Василева ще бъде почетен гост във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

На 30 октомври, петък, всички, които искат да се запознаят с дейностите по опазването на Черно море, както и да научат повече относно чистотата на морските води, могат да посетят между 10.00 ч. и 16.00 ч. сградата на Басейнова дирекция на ул. „Александър Дякович” 33 във Варна.

На 31 октомври, събота, от 11.00 часа Деня на Черно море ще се чества в Експо Център „Флора“ в Бургас. Празникът ще бъде отбелязан съвместно с Община Бургас и Регионална инспекция по околна среда и води в града.
Инициативите включват открит пленер по изобразително изкуство за деца от детските градини, представяне на експерименти от ученици, изрисуване с графити на бетонната стена на плажа.
Министър Василева ще награди изявилите се участници в Националния конкурс за ученици „Морето не е за една ваканция”.

Брошура - тук

Дейности по опазване на морската околна среда  - тук

Снимки - тукТози ден свързваме с подписването на  Стратегическия план за действие за възстановяване и защита на Черно море от правителствата на шестте черноморски държави.  В навечерието сме на четиринадесетгодишнината от отбелязването на 31 октомври, превърнал се в символ на нашата загриженост за чистотата на морето и плажовете, за спасяването на морското биоразнообразие.     
Събирайки индустриалните и битови отпадъци от многократно по - големия си водосборен басейн, включващ почти цяла Европа и Руската равнина, Черно море е силно натоварено с азотни и фосфорни съединения, нефтопродукти, тежки метали и някои химически отпадъци. В резултат на силното натоварване с биогенни елементи след 70-те години на 20 век, най-сериозния и дългосрочен проблем на Черно море е еутрофикацията, която е най-силно изразена в крайбрежните райони на северозападната и западната му част.
Допълнителна тежест е присъствието на сероводород в целия долен слой на Черно море, така то представлява най-големият безкислороден басейн в света. В следствие на това 87 % от обема му е лишен от живот (с изключение на анаеробните бактерии).
Основната посока на доминиращите течения в нашия сектор на Черно море е Север – Юг. Това обуславя силното влияние на водите вливащи се от устието на река Дунав върху качеството на морските води в Българския сектор на Черно море.

Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район има за цел да управлява интегрирано водите на басейново ниво. Географския й обхват включва и 8 500 кв.км. акватория на 12-милната зона от Черно море. Дължината на морската брегова ивица е 378 км.

Брошура

Програма за провеждане на инициативите31 октомври 2009 – Международен ден на Черно море

Открит урок с ученици на  тема „Черно море - Специфични му особености  и  уникалност”

По повод празника днес, експерти на Басейнова Дирекция - Варна, проведоха открит урок с ученици от 8 – ми клас от училище „Димчо Дебелянов”, гр. Варна.

По време на урока учениците се запознаха с уникалната специфика на Черноморската екосистемата, солеността, водните течения, периода на трансформация на Черно море от безотточно езеро до наши дни, биоразнообразието и  инвазивните видове от други морета и други любопитни факти, поднесени от атрактивен и достъпен за децата начин.

Проведена бе викторина и дискусия по темата.
На децата бе поставена задача да напишат есе на тема „Черно море е уникално! Всяка загуба на частица от него е загуба за планетата!

Презентация от срещата  по повод празника >>