Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Контакти

Басейнова дирекция "Черноморски район"

          Административно обслужване с граждани и фирми, информация отностно необходими документи за представяне, проверка и получаване на готови документи се извършва всеки делничен ден от  9.00 до 17.30ч.

Зa контакти с Басейнова Дирекция "Черноморски район":

  гр. Варна, 9000
  ул. “ Александър Дякович”  № 33

Местоположение

ДИРЕКТОР :
инж. Десислава Консулова
тел: +359 52 631 447

Технически сътрудник
тел: +359 52 687 431
тел/факс: +359 52 631 448

Главен счетоводител
тел: +359 52 687 454

Едно гише
тел: +359 52 687 455

Директор дирекция „Административни, финансови и правни дейности"
тел: +359 52 687 450

Директор дирекция „Планове и разрешителни"
тел: +359 52 687 439

Н-к отдел „Планове за управление”
тел: +359 52 687 461

Н-к отдел „Опазване на морските води и мониторинг”
тел: +359 52 687 456

Директор дирекция „Контрол"
тел: +359 52 687 445

Изнесени работни места в Бургас - тел.: +359 56 841 958; факс: +359 56 841 946; ул. "Филип Кутев" № 13

Изнесени работни места в Шумен - тел./факс: +359 54 800 907; ул. "Кирил и Методий" № 34

e-mail: bdvarna@bsbd.org

ВСИЧКИ ТАКСИ, ГЛОБИ И ДРУГИ ПОСТЪПЛЕНИЯ ПО ЧЛ.194, АЛ. 1, Т. 1-3 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ СЕ ПРЕВЕЖДАТ:
  • по банков път на сметка: IBAN : BG02 TTBB 9400 3124 3173 88, BIC TTBB BG 22,„SG ЕКСПРЕСБАНК”, гр. Варна
  • чрез ПОС-терминално устройство в касата на БДЧР, ул. "Александър Дякович" №33, гр. Варна
СИГНАЛИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ ДЕНОНОЩНО НА ТЕЛЕФОН: 0886 406 816

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ ПО ТЕЛЕФОН, ФАКС, ЧРЕЗ ПИСМО,  ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА И ДР.

Вътрешни правила за приемане и отчитане сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица

 Oт:                            

 Електронна поща: 

 Относно:                   Писмо        Жалба

                                    

  Моля въведете желаната информация: