Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Финанси

Утвърден бюджет на "Басейнова дирекция "Черноморски район"" за 2019 г. - тук.

Утвърден бюджет на "Басейнова дирекция "Черноморски район"" за 2018 г. - тук.

Утвърден бюджет на "Басейнова дирекция "Черноморски район"" за 2017 г. - тук.