Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Младежки воден парламент

   През 2012г. Българският Младежки воден парламент отбеляза първата година от своето съществуване. В рамките на тази година беше създадена мрежа от младежки екологични формирования, които активно работиха за повишаване на своята екологична култура и образовение, за разпространяване на своите знания, опит и постижения в областта на екологията и се включиха като достоен партньор на екологичните институции в кампаниите за популяризиране и изпълнение на мерките за опазване на водите и водните екосистеми.
Младежкият воден парламент е израз на интереса и желанието на младите хора в България активно да участват в процеса на опазване и управление на водите и водните екосистеми:
  • Да се информират за проблемите, свързани с водите и водните екосистеми;
  • Да се заявят своята гражданска активност чрез участие в дебати и форуми, както и чрез участие в инициативи свързани опазване и управление на водите и водните екосистеми, организирани в рамките на инициативата Младежки воден парламент;
  • Да се изгради ефективно партньорство между учебните заведения и институциите, ангажирани с управлението на водите, както и
  • Да се създадат успешни контакти между учебните заведения в България и други страни.

ПРОГРАМА за подкрепа на комуникационната стратегия на МОСВ през 2013 г. КАМПАНИЯ  „МЛАДЕЖТА - В ДЕЙСТВИЕ” - тук.