Басейнова дирекция Черноморски район

Архив

Контролна дейност за месец декември 2013 г.
Контролна дейност за месец ноември 2013 г.
Контролна дейност за месец октомври 2013 г.
Контролна дейност за месец септември 2013 г.
Контролна дейност за месец август 2013 г.
Контролна дейност за месец юли 2013 г.
Контролна дейност за месец юни 2013 г.
Контролна дейност за месец май 2013 г.
Контролна дейност за месец април 2013 г.
Контролна дейност за месец март 2013 г.
Контролна дейност за месец февруари 2013 г.
Контролна дейност за месец януари 2013 г.

 


 

Контролна дейност през 2012 г.


Контролна дейност за месец декември 2011 г.
Контролна дейност за месец ноември 2011 г.
Контролна дейност за месец октомври 2011 г.
Контролна дейност за месец септември 2011 г.
Контролна дейност за месец август 2011 г.
Контролна дейност за месец юли 2011 г.
Контролна дейност за месец юни 2011 г.
Контролна дейност за месец май 2011 г.
Контролна дейност за месец април 2011 г.
Контролна дейност за месец март 2011 г.
Контролна дейност за месец февруари 2011 г.
Контролна дейност за месец януари 2011 г.

ДОКЛАД от Комисия назначена със заповед на Областния управител на област Добрич за извършена проверка на състоянието на речните корита, водосборни дерета извън населени места и проблемни участъци по тях и потенциално опасните водни обекти на територията на областта - пролет 2011 год.

ДОКЛАД от Комисия назначена със заповед на Областния управител на област Добрич за извършена проверка на състоянието на речните корита, водосборни дерета извън населени места и проблемни участъци по тях и потенциално опасните водни обекти на територията на областта - есен 2011 год.

Контролна дейност за месец декември 2010 г.

Контролна дейност за месец ноември 2010 г.

Контролна дейност за месец октомври 2010 г.

Контролна дейност за месец септември 2010 г.