Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Мониторинг

Изпълнение на програмите за мониторинг на повърхностни и подземни води

Заповед на Министъра на околната среда и водите- тук
Приложения към Заповедта - тук