Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Закон за предотвратяване конфликт на интереси

Декларации по чл.12, т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от БДЧР - тук.

Декларации по чл.12, т.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от БДЧР - тук.

Декларации по чл.12, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от БДЧР - тук.