Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Ръководства

Ръководство за доклади по РДМС за 2012 год. - Doc 1c 

  

   РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 1 септември 2010 година относно критериите и методологичните стандарти за добро екологично състояние на морските води

  

   Насоки / Инициатива OURCOAST Работен пакет “Е”

  

   Мониторинг по Рамковата директива за морска стратегия: изисквания и опции, 2012 г.

 

   ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН АНАЛИЗ за пръвоначална оценка за РДМС, насоки

 

   РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА, Връзка между първоначалната оценка на морските води и критериите за добро екологично състояние

  

   Преглед на методологичните стандарти, свързани с критериите за добро екологично състояние, обхванати от РДМС - JRC и DG ENV

  

   ОТПАДЪЦИ В МОРСКИТЕ ВОДИ, технически препоръки за прилагане на изискванията на РДМС

  

   Концептуален документ за представяне на доклади по РДМС за 2012 г.-Doc 1a

   

   Ръководства за електронно докладване по РДМС за 2012 г.