Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Актуални новини

 Проект BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“, финансиран

по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.“

 

24 април 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА МЕДИИТЕ

Във Варна представиха проект на актуализиран план за управление на риска от наводнения в Черноморски район за периода 2022-2027 г.


Басейнова дирекция „Черноморски район“ обсъди със заинтересовани страни проекта на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление за периода 2022-2027 г. (ПУРН). Това е първото информационно събитие, проведено от Басейнова дирекция във Варна, след публикуването на плановия документ на 15 декември 2022 г.

Предстоят 3 онлайн дискусионни срещи за обсъждане на мерките в определените 34 района със значителен потенциален риск от наводнения.

Актуализацията на ПУРН за Черноморски район се извършва по Проект №BG16M1OP002-4.005-0001-C01: „ПУРН – втори цикъл 2022-2027 г.“ и се финансира от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 „Управление на риска от наводнения и свлачища“.

Размерът на финансовата помощ за актуализацията на ПУРН за четирите района за басейново управление е 13 190 867,55 лева, от които 85% от Кохезионния фонд на ЕС и 15% национално съфинансиране.

Бенефициент по проекта е дирекция „Управление на водите“ в МОСВ в партньорство с четирите басейнови дирекции за управление на водите.

Основната и съществена част от дейностите по актуализацията на ПУРН за Черноморски район се изпълнява от Международна банка за възстановяване и развитие в рамките на Споразумение за предоставяне на помощни услуги в подкрепа на разработването на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и ПУРН за България.

Освен преразглеждане и актуализиране на предварителната оценка на риска от наводнения, преразглеждане и актуализиране на картите на заплахата и на риска от наводнения, актуализирането на ПУРН включва и подобряване на методическата основа, използвана през първия цикъл на планиране, както и отчитането на изменението на климата за опасността от наводнения.

Преглед, заимстване и прилагане на добри европейски практики и международен опит са в основата на актуализацията на плановия документ.

На срещата във Варна беше представен и подходът за оценка и приоритизиране на мерките в ПУРН, видовете мерки, както и начинът за изпълнение и мониторинг на плановите документи.

Събитието беше посрещнато с голям обществен интерес, като на него бяха дискутирани и конкретни мерки, предложени от участниците в срещата.


 

 

РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи за Световния ден на Земята

През изминалата седмица РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“  проведоха съвместни инициативи по повод 22 април - Световен ден на Земята.

РИОСВ-Варна и БДЧР журираха състезание между ученици от СУ „Димчо Дебелянов“, гр. Варна. То се проведе под надслов „Тайните на природата“ и е част от инициативите посветени на Световния ден на Земята. Участниците демонстрираха завидни знания по биология и химия и получиха поименни грамоти и други награди.

Експерти от двете институции посетиха и Университетска ботаническа градина-Варна заедно с ученици от ПГИ „Д-р Иван Богоров“ по проект „Всички заедно: по-безопасно и по-добре“ към програма „Еразъм+“. На обзорната разходка в Екопарка беше представено многообразието от дървесна и храстова растителност. Най-голям интерес от дървесните видове предизвикаха Pinus maritima с внушителните си размери, хартиеното дърво Broussonetia papyrifera (L.) L Her. ex Vent.), корковия дъб Quercus suber, както и Кентъкското кафено дърво Gymnocladus dioica (L.) K.Koch), чиито аромат на плодовете усетиха.

 Световният ден на Земята се отбелязва официално от 22 април 1970 г. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като Р България се включва в отбелязването му през 1993 г. Темата и тази година е „Инвестираме в нашата планета“, което подчертава важността на посвещаването на нашето време, ресурси и енергия за справяне с проблемите на околната среда и изменението на климата.


 


 

Приключи конкурсът за детска картичка „Морето – моето вдъхновение“

Kонкурса за картичка на тема “Морето – моето вдъхновение“, организиран от БДЧР, успешно приключи.В надпреварата се включиха 261 участници от 7 до 14 години от цялата страна. konkurs

08.12.2022 г.

... За повече информация

Басейнова дирекция „Черноморски район” и РИО Шумен обявяват победителите в традиционния конкурс „Мисли зелено – пази природата“

Тридесет и осем мултимедийни проекта участваха в традиционния конкурс „Мисли зелено-пази природата“. В него се включиха групи от ученици и деца от школи и екологични кръжоци, които представиха свои еко инициативи, осъществени  през изминалата учебна година.

17.07.2022 г.

... За повече информация

Басейнова дирекция чества Международния ден на Черно море

Във връзка с Международния ден на Черно море по традиция Басейнова Дирекция „Черноморски район“(БДЧР) ще отвори врати за обществеността.

 На 1 ноември/вторник/ от 10.00 часа до 14.00 часа, гражданите ще имат възможност да разговарят с експерти по въпроси свързани с чистотата и качеството на морските води, както и да се запознаят с мерките по опазване на акваторията, залегнали в Плана за управление на речните басейни.

27.10.2022 г.

... За повече информация

ДЕТСКИ КОНКУРС ЗА КАРТИЧКА ПО ПОВОД ДЕНЯ НА ЧЕРНО МОРЕ

den na cherno more

По повод отбелязването на Международния ден на Черно море – 31 октомври, Басейнова дирекция “Черноморски район“ обявява конкурс за картичка, на тема “Морето – моето вдъхновение”. В конкурса могат да вземат участие деца от 7 до 14 години.      Отправя се послание до всички малки и големи деца, които желаят да участват- да пазят, обичат и ценят морето. Победителите ще бъдат отличени с награди и грамоти, а най-добрите ще бъдат качени  на интернет страницата на БДЧР.

Картичките може да изпращате до 30 ноември включително на адреса на БДЧР: гр. Варна-9000,  ул. „Александър Дякович“, № 33). 

27.10.2022 г.

... За повече информация

Заместник-министър Петър Димитров: Черно море е сред най-уязвимите морски екосистеми, човешките дейности трябва да бъдат внимателно преценени

31.10.2022

“Със своята специфика Черно море е една от най-уязвимите морски екосистеми в света. За да бъдат запазени неговата жизненост и ресурси, все по-неотложна става нуждата интензивните човешки дейности в морето да бъдат много внимателно преценени и по-щадящо прилагани”, това заяви заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров във Варна по време на дискусия посветена на празника.

„Преди 30 години, заедно с Грузия, Румъния, Русия, Турция и Украйна поставихме началото, като подписахме Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване. Чрез Стратегическия план за действие към нея начертахме рамката на сътрудничество за по-доброто бъдеще за морето и региона. Днес отбелязваме деня на Черно море в безпрецедентна обстановка. Геополитическата ситуация дава своето отражение  върху околната среда не само на Украйна, но и на големи части от Източна Европа“, добави зам.-министър Димитров.

Честването на „Деня на Черно море“ (31 октомври) цели да обърне общественото внимание към проблемите на морето и начините за неговото опазване. По този повод зам.-министър Димитров заедно с експерти от Басейнова дирекция – Черноморски район (БДЧР), Регионалната инспекция по околна среда и води - Варна (РИОСВ), Регионална лаборатория – Варна и Института по Океанология (ИО-БАН) се включиха в почистването на плаж „Аспарухово“.

31.10.2022 г.

... За повече информация

БДЧР организира онлайн приемна за граждани по въпроси за регистрацията на кладенците

В Деня на отворените врати на 1 ноември, от 10.00 до 14.00 часа , Басейнова дирекция „Черноморски район“(БДЧР)  организира онлайн приемна за гражданите и широката общественост по въпроси, свързани с регистрацията на водовземни съоръжения за собствени потребности.

Онлайн срещата се осъществява чрез платформата Zoom и е  достъпна на следния адрес:
https://us06web.zoom.us/j/86807734616?pwd=R0RLQW1DSGdrZ3NiS21WSHVGeFhBdz09.

Всички желаещи могат да се присъединят и да зададат своите въпроси на  заместник-министъра на околната среда и водите Петър Димитров и директора на БДЧР Явор Димитров.

31.10.2022 г.

Двадесет и седем проекта от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

Двадесет и седем проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.

Конкурсът се организира в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г., по инициатива на Министерството на здравеопазването и в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерството на околната среда и водите, Офиса на СЗО в България и Българския младежки Червен кръст.

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето“ обхваща три възрастови групи за участие – 1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас и включва две

28.11.2022 г.

 

... За повече информация

Срокът за регистрация на кладенци е удължен до 28 ноември 2025 г.

В брой 96 на „Държавен вестник“ от 2 декември 2022 г. е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, приет от 48-ото Народно събрание на 24 ноември 2022 г. С тези промени се удължава срокът за регистрация на кладенците за собствени потребности и водовземни съоръжения за подземни води, които ще бъдат използвани за стопански и нестопански цели. Новият срок за регистрация е 28 ноември 2025 г. 

05.12.2022 г.

... За повече информация

Басейнова Дирекция и РИОСВ – Варна проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността

    mobilnost 

Басейнова Дирекция „Черноморски район” и РИОСВ – Варна отбелязаха със съвместни инициативи Европейската седмица на мобилността – 16-22 септември, която тази година се провежда под мотото „По-добри връзки“. Темата е избрана, за да отрази желанието на хората от цяла Европа отново да осъществят връзка помежду си след месеци на изолация, забрани и ограничения. Хората могат да осъществяват връзка при среща на площада в градска среда и да останат свързани помежду си чрез обществения транспорт.

23.09.2022 г.

... За повече информация

Заместник-министър Петър Димитров се включи в почистване на „Болата“

 

bolata

 Над 60 доброволци участваха в почистването на местността „Болата“ край каварненското село Българево.
„Хабитатът на Черно море е уникален в световен мащаб и трябва да се опазва, тъй като всяко изменение в околната среда му влияе негативно. Всички ние трябва да допринасяме за грижата към този воден басейн“.

16.01.2023 г.

... За повече информация

страница 1 от 113

    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>