Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Контролна дейност

2021 година

Регистър "Контролна дейност 2021 г."

Карта с информация за извършен текущ контрол за проводимост на речните русла през 2021 г.

Отчет за контролната дейност, месец септември 2021 г. 
Отчет за контролната дейност, месец август 2021 г.
Отчет за контролната дейност, месец юли 2021 г.
Отчет за контролната дейност, месец юни 2021 г.
Отчет за контролната дейност, месец май 2021 г.
Отчет за контролната дейност, месец април 2021 г.
Отчет за контролната дейност, месец март 2021 г.
Отчет за контролната дейност, месец февруари 2021 г.
Отчет за контролната дейност, месец януари 2021 г.

 

2020 година 

Регистър "Контролна дейност 2020 г."

Отчет "Зелен телефон" за 2020 г.

Карта с информация за извършен текущ контрол за проводимост на речните русла през 2020 г.
Карта с информация за извършен последващ контрол за проводимост на речните русла през 2020 г.

Отчет за контролната дейност, месец декември 2020 г.
Отчет за контролната дейност, месец ноември 2020 г.
Отчет за контролната дейност, месец октомври 2020 г.
Отчет за контролната дейност, месец септември 2020 г.
Отчет за контролната дейност, месец август 2020 г.
Отчет за контролната дейност, месец юли 2020 г.
Отчет за контролната дейност, месец юни 2020 г.
Отчет за контролната дейност, месец май 2020 г.
Отчет за контролната дейност, месец април 2020 г.
Отчет за контролната дейност, месец март 2020 г.
Отчет за контролната дейност, месец февруари 2020 г.
Отчет за контролната дейност, месец януари 2020 г.

2019 година

Регистър "Контролна дейност 2019 г."

Отчет "Зелен телефон" за 2019 г.

Карта с информация за извършен текущ контрол за проводимост на речните русла през 2019 г.
Карта с информация за извършен последващ контрол за проводимост на речните русла през 2019 г.

Отчет за контролната дейност, месец декември 2019 г.
Отчет за контролната дейност, месец ноември 2019 г.
Отчет за контролната дейност, месец октомври 2019 г.
Отчет за контролната дейност, месец септември 2019 г.
Отчет за контролната дейност, месец август 2019 г.
Отчет за контролната дейност, месец юли 2019 г.
Отчет за контролната дейност, месец юни 2019 г.
Отчет за контролната дейност, месец май 2019 г.
Отчет за контролната дейност, месец април 2019 г.
Отчет за контролната дейност, месец март 2019 г.
Отчет за контролната дейност, месец февруари 2019 г.
Отчет за контролната дейност, месец януари 2019 г.

2018 година

Регистър "Контролна дейност 2018 г."

Отчет "Зелен телефон" за 2018 г.

Карта с информация за извършен текущ контрол за проводимост на речните русла през 2018 г.
Карта с информация за извършен последващ контрол за проводимост на речните русла през 2018 г.

Отчет за контролната дейност, месец декември 2018 г.
Отчет за контролната дейност, месец ноември 2018 г.
Отчет за контролната дейност, месец октомври 2018 г.
Отчет за контролната дейност, месец септември 2018 г.
Отчет за контролната дейност, месец август 2018 г.
Отчет за контролната дейност, месец юли 2018 г.
Отчет за контролната дейност, месец юни 2018 г.
Отчет за контролната дейност, месец май 2018 г.
Отчет за контролната дейност, месец април 2018 г.
Отчет за контролната дейност, месец март 2018 г.
Отчет за контролната дейност, месец февруари 2018 г.
Отчет за контролната дейност, месец януари 2018 г.

2017 година

Регистър "Контролна дейност 2017 г."

Отчет "Зелен телефон" за 2017 г.

Карта с информация за извършен текущ контрол за проводимост на речните русла през 2017 г.
Карта с информация за извършен последващ контрол за проводимост на речните русла през 2017 г.

Отчет за контролната дейност, месец декември 2017 г.
Отчет за контролната дейност, месец ноември 2017 г.
Отчет за контролната дейност, месец октомври 2017 г.
Отчет за контролната дейност, месец септември 2017 г.
Отчет за контролната дейност, месец август 2017 г.
Отчет за контролната дейност, месец юли 2017 г.
Отчет за контролната дейност, месец юни 2017 г.
Отчет за контролната дейност, месец май 2017 г.
Отчет за контролната дейност, месец април 2017 г.
Отчет за контролната дейност, месец март 2017 г.
Отчет за контролната дейност, месец февруари 2017 г.
Отчет за контролната дейност, месец януари 2017 г.

2016 година

Регистър "Контролна дейност 2016 г."

Карта с информация за извършен текущ контрол за проводимост на речните русла през 2016 г.
Карта с информация за извършен последващ контрол за проводимост на речните русла през 2016 г.

Отчет за контролната дейност, месец декември 2016 г.
Отчет за контролната дейност, месец ноември 2016 г.
Отчет за контролната дейност, месец октомври 2016 г.
Отчет за контролната дейност, месец септември 2016 г.
Отчет за контролната дейност, месец август 2016 г.
Отчет за контролната дейност, месец юли 2016 г.
Отчет за контролната дейност, месец юни 2016 г.
Отчет за контролната дейност, месец май 2016 г.
Отчет за контролната дейност, месец април 2016 г.
Отчет за контролната дейност, месец март 2016 г.
Отчет за контролната дейност, месец февруари 2016 г.
Отчет за контролната дейност, месец януари 2016 г.

2015 година

Контролна дейност за месец декември 2015 г.
Контролна дейност за месец ноември 2015 г.
Контролна дейност за месец октомври 2015 г.
Контролна дейност за месец септември 2015 г.
Контролна дейност за месец август 2015 г.
Контролна дейност за месец юли 2015 г.
Контролна дейност за месец юни 2015 г.
Контролна дейност за месец май 2015 г.
Контролна дейност за месец април 2015 г.
Контролна дейност за месец март 2015 г.
Контролна дейност за месец февруари 2015 г.
Контролна дейност за месец януари 2015 г.

2014 година

Контролна дейност за месец декември 2014 г.
Контролна дейност за месец ноември 2014 г.
Контролна дейност за месец октомври 2014 г.
Контролна дейност за месец септември 201