Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Състояние на водите

 

При кодове за лошо време не поемайте излишни рискове
Във връзка с постъпващите от Националния институт по метеорология и хидрология прогнози за очаквани интензивни валежи в страната и повишение на речните нива, МОСВ съветва гражданите да спазват указанията на компетентните органи. Да следят прогнозите за времето и за състоянието на реките. При обявени кодове да не предприемат излишни рискове.
При жълт код времето може да бъде потенциално опасно. Явленията, които са прогнозирани, не са необичайни, но изискват внимание при работа на открито. Следете прогнозите за времето и не поемайте излишен риск.
Оранжев код означава, че времето е опасно. Прогнозирани са по-рядко случващи се метеорологични явления. Възможни са материални щети и има опасност от наранявания. Бъдете много внимателни и се информирайте подробно и често за метеорологичната обстановка. Съобразявайте се с неизбежните рискове и следвайте всички съвети на компетентните органи.
При червен код времето е много опасно. Прогнозирани са изключително интензивни метеорологични явления. Възможни са големи материални щети и нещастни случаи, може да възникне и опасност за живота. Следвайте нарежданията и всички съвети на компетентните органи.
Пресцентър на МОСВ


Речните нива остават без съществени изменения
17 април 2018
Черноморски басейн: речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без изменение. Регистрираните понижения са до -10 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води, само водните количества на река Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води.  Днес и през следващите два дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през нощта на 19 срещу 20 април водните нива на реките от басейна краткотрайно ще се повишат, по-значителни ще са повишенията във водосборите на южночерноморските реки. Водните нива на реките ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Речните нива ще се понижават
16 април 2018
Черноморски басейн: речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили или са останали без изменение. Регистрираните понижения са до -15 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води, само водните количества на река Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води. Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 17 и 18 април са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива на реките. Водните нива на реките ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Нивата на реките ще се понижават
12 април 2018
Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижавали или са останали без изменение, само водните нива във водосбора на р. Провадийска река са се повишили незначително с до +10 см. Регистрираните изменения в басейна са от -10 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните нива на реките в басейна ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.Водните нива на реките ще се задържат високи
11 април 2018
Черноморски басейн: речните нива в басейна са се понижавали или са останали без изменение през последното денонощие. Регистрираните изменения в басейна са от - 25 см до + 6 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните нива на реките в басейна ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Речните нива се понижават
10.04.2018
Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ- БАН: Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива  са се понижавали или са останали без изменение. Регистрираните понижения  са до -17 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните нива на реките в басейна ще се задържат високи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.


Понижението на речните нива продължава
05 април 2018

Анализът на НИМХ – БАН е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ: Черноморски басейн: през последното денонощие речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от - 20 см до + 10 см. Водните количества на реките са над праговете за високи води, само на р. Ропотамо при с. Веселие водното количество е под прага за средни води.
Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през нощта на 6 срещу 7 април са възможни краткотрайни повишения на речните нива във водосбора на р. Камчия над яз. „Тича“. Водните нива на реките в басейна ще се задържат високи и през следващите дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
На 6 април 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.
Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:
Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 5 април 2018 г. е 5314,2 млн. м3 и представлява 81,9% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
•питейно-битово водоснабдяване – 90,8% от общия им обем
•напояване – 69,4% от общия им обем
•енергетика – 89,6% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:
Със запълване над 90% са следните комплексни и значими язовири: „Голям Беглик“, „Широка поляна“, „Кърджали“, „Студен кладенец“, „Ивайловград“, „Доспат“, „Цанков камък“, „Въча“, „Среченска бара“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Ахелой“, „Асеновец“ и „Йовковци“.

Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.

Съгласно налична към 5 април 2018 г. информация, през преливните съоръжения преливат язовирите: „Тича“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“ и „Пчелина“, както следва:
-          яз. „Тича“ прелива с 4,1 м3/сек, през ОИ – 13,0 м3/сек.
-          яз. „Камчия“ – с 14,5 м3/сек.
-          яз. „Ясна поляна“ – с 0,3 м3/ сек, изпуска се през ОИ - 0,7 м3/сек.
-          яз. „Пчелина“ – с 5,4 м3/сек.
-          яз. „Боровица“ – с 2,5 м3/сек.

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.


Речните нива ще продължат да се понижават
04 април 2018

Черноморски басейн: речните нива са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -30 см до +10 см. Водните количества на реките са над праговете за високи води, само водното количество на река Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води. Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 7 април са ще има краткотрайни повишения на речните нива в южночерноморските реки (Средецка и Факийска). Водните нива на реките ще се задържат високи и през следващите дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
На 5 април 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.
Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:
Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.
Сумата от наличните в тях завирени обеми към 04.04.2018 г. е 5 322,5 млн. м3 и представлява 82,0% от сумата на общите им обеми.
Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
•питейно-битово водоснабдяване – 90,8% от общия им обем;
•напояване – 69,5% от общия им обем;
•енергетика – 89,8% от общия им обем.
Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:
Със запълване над 90% са следните комплексни и значими язовири: „Голям Беглик“, „Кърджали“, „Доспат“, „Цанков камък“, „Въча“, „Студен кладенец“, „Среченска бара“, „Кричим“, „Розов кладенец“, „Ахелой“, „Малко Шарково“, „Асеновец“ и „Йовковци“.
Съответните експлоатационни дружества са предприели мерки за изпълнение на условията, поставени в графика, като намаляването на обема се извършва чрез увеличена работа на ВЕЦ и/или контролирано изпускане през основен изпускател, като същевременно предвид предстоящия летен сезон и нуждите на населението от питейна вода, ще бъде гарантирано водоснабдяването.
Съгласно налична към 4 април 2018 г. информация, през преливните съоръжения преливат язовирите: „Тича“, „Камчия“, „Ясна поляна“, „Боровица“ и „Пчелина“, както следва:
-          яз. „Тича“ - прелива с 5,7 м3/сек, през ОИ – 13,0 м3/сек.
-          яз. „Камчия“ прелива с 14,5 м3/сек,
-          яз. „Ясна поляна“ прелива с 0,3 м3/ сек, изпуска се през ОИ - 0,7 м3/сек;
-          яз. „Пчелина“ – прелива с 5,5 м3/сек;
-          яз. „Боровица“ прелива с 2,5 м3/сек,

Изпусканите през основните изпускатели количества, както и тези, преливащи през преливните съоръжения, не създават потенциално опасни ситуации за населението. Коритата на реките след язовирните стени са в добро състояние и проводимостта им е осигурена.


 към 10.00 часа 28.03.2018

Състояние на язовирите – по данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД ,,ПБЗН“ и ,,Напоителни системи” ЕАД за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени и водните нива по речните русла:
Преливат през преливника и се изпускат: Общ. Приморско: яз. Ясна Поляна, в землището на с. Ясна Поляна, общ. Приморско - изпуска се с 0,7 м3/ сек., прелива с 12.5 м3; яз. Мандра – изпуска се , отворени 3 савака, не прелива; яз. Ново Паничарево, с. Ново Паничарево, общ. Приморско – изпуска се с 0,3 м3/ сек. и прелива с 3.5 м3/ сек; яз. Камчия, в землището на с. Камчия, общ. Сунгурларе – прелива с 55 м3/с; Общ. Поморие: яз. Порой-  изпуска се с 2,8 м3/с., не прелива; яз. Ахелой- прелива с 1.87 м3/с, изпуска се с 3,6 м3/с; яз. Трояново – в землището на с. Трояново, общ. Камено – изпуска се 2,1 м3/с, прелива с 1,18м3.
С отворени изпускатели са: Общ. Камено: До селото,Овошна градина, Кокичена могила, Чанаджик – 2 и 3; Общ. Бургас: яз. Курбара дере, яз.Погребите и яз. Дермен дере; Общ. Средец: яз.Василева курия; Общ. Царево: яз. Порурнашка и яз. Хаджи Яне; Общ. Руен: яз. Вресово и яз. Ябълчево; Общ. Айтос: яз. Чукарка и  яз. ПС; Общ. Созопол: яз. Синята вода; Общ. Приморско: яз. Веселие, Росенец – яз. Студената вода.

Община Бургас: Езеро Вая е с ниво почти на предела,  към момента не прелива, под наблюдение е.
Община Карнобат: яз. Крушево –изпуска се с 2,2м3/с., има достатъчно свободен обем, яз.Картелка – прелива, през преливника 0.6м3/с., изпуска се с 1м3/с през изпускателен кран, яз. Детелина – прелива през преливника с 1.4 м3/с., изпуска се с 0,27 м3, яз.Барган- изпуска се с 0,3 м3/с,  не прелива. В село Сърнево реката е в коритото си, нивото спада.
Община Средец: р. Средецка – към момента реката е в коритото си. Има ОПС която прехвърля излишната вода от системата в яз. Мандра.
Община Шумен: яз. Тича – прелива през преливник с 29,6 м3/сек., през ОИ - 13 м3/сек. + 5м3/с през ВЕЦ; Общ. Смядово: яз.Кълново, прелива с 0,6м3/сек. и се източва през ОИ 0,4м3/с; Общ. Долни чифлик: яз. Долни чифлик и Горен чифлик изпускат се през ОИ; Общ. Дългопол: яз. Елешница – контролирано изпускане през ОИ – 4,4 м3/сек, прелива с 5,5 м3/сек; Общ. Дългопол: яз. Георги Трайков – контролирано изпускане през двата ОИ – 49 м3/сек., включително през ВЕЦ – увеличено количество,  89,7% завирен; Общ. Провадия: яз. Снежина завирен обем 1550000 м3, контролирано изпускане с 0,4м3/с, с цел достигане на обем 1400000м3,  66%  завирен; Общ. Нови Пазар: яз. Нови Пазар 1 - контролирано изпускане през ОИ, 75% завирен; Общ. Търговище: яз. Съединение – изпуска се през ОИ с 2 м3/сек., яз. Овчарово – изпуска се през ОИ с 0,8 м3/сек, яз. Вардун – изпуска се през ОИ, яз. Поляница - изпуска се през ОИ с 0,04 м3/сек. яз. Руец – преливане с 0,03 m3/сек и се изпуска през ОИ; Общ. Омуртаг: яз. Красноселци - изпуска се през ОИ с 0,8 м3/сек.; Общ. Лозница – яз. Каменна чешма - изпуска се през ОИ с 0,1 м3/сек.

Не преливат и не се изпускат: Общ. Шумен: яз. Шумен – 75% запълнен, яз. Фисек – 60% запълнен; Общ. Търговище: яз. Лиляк – 60% запълнен, яз. Кралево – 95% запълнен.
Общ. Провадия - няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на общината.
Област Добрич - Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта.

Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения: към 10:00 часа на 28.03.2018 г. няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки.
Община Средец: р. Средецка – реката има 2 скъсвания на лява дига от 2014 г., коригиран участък. Към момента разлива намаля своя обем във времето, водата се оттегля от земеделските земи една част в реката, а др. час в отводнителна система Новоселци. Има ПС която прехвърля излишната вода от системата в яз. Мандра.
Река Русокастренска – вчера следобед запаса между водно ниво и дига е било 1,40м.
Нивото на река Камчия при местност Пода, общ. Аврен е с 1м.  свободен отвор под моста, няма критични ситуации, осигурено е свободно течение, водата е в коритото, с тенденция за понижение.
Реките Провадийска и Ана дере на територията на обл. Варна са били вчера с леко повишение на нивото, но в момента са в речните легла, с тенденция за понижение.
Реките в област Шумен и Търговище са в речните корита, няма преливане. Р. Камчия и р. Врана са в кюнето.
Вчера след 13ч. река Велека е излязла от коритото си и за извесно време пътя Ахтопол-Синеморец е бил затворен, днес реката се е прибрала в коритото си, пътя е проходим.

Засегнати населени места от вредното въздействие на водите: към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


към 10.00 часа 27.03.2018

Състояние на язовирите – по данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД ,,ПБЗН“ и ,,Напоителни системи” ЕАД за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени и водните нива по речните русла:
Преливат през преливника и се изпускат: Общ. Приморско: яз. Ясна Поляна, в землището на с. Ясна Поляна, общ. Приморско-изпуска се с 0,7 м3/ сек., прелива с 23.5 м3; яз. Мандра – изпуска се , отворени 3 савака, не прелива; яз. Ново Паничарево, с. Ново Паничарево, общ. Приморско – изпуска се с 0,3 м3/ сек. и прелива с 10.4 м3/ сек; яз. Камчия, в землището на с. Камчия, общ. Сунгурларе – прелива с 74 м3/с; Общ. Поморие: яз. Порой-  изпуска се с 2,8 м3/s., прелива с 6.52м3; яз. Ахелой- прелива с 8 м3/с, изпуска се с 3,6 м3/с; яз. Трояново – в землището на с. Трояново , общ. Камено – изпуска се 2,1 м3/с, прелива с 2.0м3.
Вчера валя проливен дъжд в целия бургаски регион: Трояново-30 л/м2., Ахелой-28л/м2, Порой-16л/м2.

С отворени изпускатели са: Общ. Камено: До селото,Овошна градина, Кокичена могила, Чанаджик – 2 и 3; Общ. Бургас: яз. Курбара дере, яз.Погребите и яз. Дермен дере; Общ. Средец: яз. Василева курия; Общ. Царево: яз. Порурнашка и яз. Хаджи Яне; Общ. Руен: яз. Вресово и яз. Ябълчево; Общ. Айтос: яз. Чукарка и  яз. ПС; Общ. Созопол: яз. Синята вода; Общ. Приморско: яз. Веселие, Росенец – яз. Студената вода.

Община Бургас: Наблюдава се сериозно повишение на нивото на езеро Вая,  към момента няма данни за  преливане.
Община Карнобат:  яз. Крушево –изпуска се с 2,2м3/с., има достатъчно свободен обем; яз.Картелка– прелива, през преливника 1м3/с., изпуска се с 1м3/с през изпускателен кран; яз.Детелина – прелива през преливника с 2.5 м3/с., изпуска се с 0,27 м3; яз.Барган- изпуска се с 0,3 м3/с,  не прелива.
Следствие проливния дъжд в късните часове на изминалото денонощие, нивото на р. Русокастрнска се е повишило значително при село Сърнево. Няма данни за преливане през изградените диги. Няма наводнени къщи, наблюдава се спадане на нивото на реката.

Община Средец: р. Средецка – Към момента разлива при с. Дебелт е намалял, водата се оттегля от земеделските земи в реката и в отводнителна система Новоселци. ОПС прехвърля излишната вода от системата в яз. Мандра.

Община Шумен: яз. Тича – прелива през преливник с 27,46 м3/сек., през ОИ - 13 м3/сек. + 5м3/с през ВЕЦ; Общ. Смядово: яз. Кълново прелива с 0,6м3/сек. и се източва през ОИ 0,4м3/с; Общ. Долни чифлик: яз. Долни чифлик и Горен чифлик изпускат се през ОИ; Общ. Дългопол: яз. Елешница – контролирано изпускане през ОИ – 4,4 м3/сек, прелива с 14,9 м3/сек; Общ. Дългопол: яз. Георги Трайков – контролирано изпускане през двата ОИ – 49 м3/сек., включително през ВЕЦ, не прелива има свободен обем; Общ. Провадия: яз. Снежина завирен обем 1470000м3, контролирано изпуска с 0,2м3/с, с цел достигане на обем 1400000м3; Общ. Нови Пазар: яз. Нови Пазар 1 - контролирано изпускане през ОИ, 75% завирен; Общ. Търговище: яз. Съединение – изпуска се през ОИ с 2 м3/сек; яз. Овчарово – изпуска се през ОИ с 0,8 м3/сек, яз. Вардун – 95% завирен - изпуска се през ОИ, яз. Поляница - изпуска се през ОИ с 0,02 м3/сек., яз. Руец – преливане с 0,03 m3/сек и се изпуска през ОИ; Общ. Омуртаг: яз. Красноселци - изпуска се през ОИ с 0,8 м3/сек; Общ. Лозница – яз. Каменна чешма - изпуска се през ОИ с 0,1 м3/сек.

Не преливат и не се изпускат: Общ. Шумен: яз.Шумен – 75% запълнен, яз. Фисек – 60% запълнен; Общ. Търговище: яз. Лиляк – 60% запълнен, яз. Кралево – 95% запълнен; общ. Провадия: няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на общината.

Област Добрич - Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта.

Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения: Към 10:00 часа на 27.03.2018 г. няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки.
Следствие проливния дъжд в късните часове на изминалото денонощие, нивото на р. Русокастрнска се е повишило значително при село Сърнево. Няма данни за преливане през изградените диги. Няма наводнени къщи, наблюдава се спадане на нивото на реката.
Река Средецка – към момента разлива при с. Дебелт е намалял, водата се оттегля от земеделските земи в реката и в отводнителна система Новоселци. ОПС прехвърля излишната вода от системата в яз. Мандра.
Нивото на река Камчия при местност Пода, общ. Аврен е с покачване 20 см. (от петата на моста), няма критични ситуации, водата е в коритото. Установени са частични разливи по бермите около Комунаре, наблюдава се понижение на нивото.
Реките Провадийска и Ана дере на територията на обл. Варна са в речните легла.
Реките в област Шумен и Търговище са в речните корита, няма преливане. Р. Камчия и р. Врана са в кюнето.

Засегнати населени места от вредното въздействие на водите: Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


към 11.00 часа 26.03.2018

Състояние на язовирите – по данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД ,,ПБЗН“ и ,,Напоителни системи” ЕАД за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени и водните нива по речните русла:
Преливат през преливника и се изпускат: Общ. Приморско: яз. Ясна Поляна , в землището на с. Ясна Поляна, общ. Приморско - изпуска се с 0,7 м3/с, прелива с 2,072 м3/с; яз. Мандра – изпуска се , отворени 3 савака, не прелива; яз. Ново Паничарево, с. Ново Паничарево, общ. Приморско – изпуска се с 0,3 м3/сек. и прелива с 1,999 м3/ сек; яз. Камчия, в землището на с. Камчия, общ. Сунгурларе – прелива с 22,5 м3/с; Общ. Поморие: яз. Порой се  изпуска с 2,8 м3/s., до преливен ръб остават 6,85 м; яз. Ахелой- прелива с 0,5 м3/с, изпуска се с 3,6 м3/с; яз. Трояново – в землището на с. Трояново, общ. Камено – изпуска се 2,1 м3/с, на преливния ръб, няма свободен обем.

С отворени изпускатели са: Общ. Камено: До селото,Овошна градина, Кокичена могила, Чанаджик – 2 и 3; Общ. Бургас: яз. Курбара дере, яз.Погребите и яз.Дермен дере; Общ. Средец: яз. Василева курия; Общ. Царево: яз. Порурнашка и яз. Хаджи Яне; Общ. Руен: яз. Вресово и яз. Ябълчево; Общ. Айтос: яз. Чукарка и  яз. ПС; Общ. Созопол: яз. Синята вода; Общ. Приморско: яз.Веселие, Росенец – яз. Студената вода; Общ. Бургас: езеро Вая е с повишено ниво, до преливния ръб, към момента не прелива, под наблюдение е; Общ. Карнобат: яз. Крушево –изпуска се с 2,2м3/с., до преливен ръб 3,70 м; яз.Картелка – прелива, през преливника 1м3/с., изпуска се с 1м3/с през изпускателен кран; яз. Детелина – прелива през преливника с 0,7 м3/с., изпуска се с 0,27 м3; яз.Барган- изпуска се с 0,3 м3/с, пълен е, но не прелива.

Община Средец: р. Средецка – реката има 2 скъсвания на лява дига от 2014 г., коригиран участък. Към момента разлива намаля своя обем във времето, водата се оттегля от земеделските земи една част в реката , а др. час в отводнителна система Новоселци. Има ПС която прехвърля излишната вода от системата в яз. Мандра.

Община Шумен: яз. Тича – прелива през преливник с 12,15 м3/сек., през ОИ - 13 м3/сек. + 5м3/с през ВЕЦ; Общ. Смядово: яз. Кълново, прелива с 0,3м3/сек. и се източва през ОИ 0,4м3/с; Общ. Долни чифлик: яз. Долни чифлик и Горен чифлик изпускат се през ОИ; Общ. Дългопол: яз. Елешница – контролирано изпускане през ОИ – 4,4 м3/сек, прелива с 2,7 м3/сек; Общ. Дългопол: яз. Георги Трайков – контролирано изпускане през ОИ – 48,6 м3/сек., включително през ВЕЦ, не прелива има свободен обем; Общ. Провадия: яз. Снежина завирен обем 1470000м3, предстои контролирано изпускане с 200л/с с цел достигане на обем 1400000м3; Общ. Нови Пазар:  яз. Нови Пазар 1 - контролирано изпускане през ОИ, 80% завирен; Общ. Търговище: яз. Съединение – изпуска се през ОИ с 2 м3/сек, яз. Овчарово – изпуска се през ОИ с 0,8 м3/сек, яз. Вардун – изпуска се през ОИ, яз. Поляница - изпуска се през ОИ с 0,02 м3/сек. яз. Руец – преливане с 0,03 m3/сек и се изпуска през ОИ; Общ. Омуртаг: яз. Красноселци - изпуска се през ОИ с 0,8 м3/сек; Общ. Лозница – яз. Каменна чешма - изпуска се през ОИ с 0,1 м3/сек.

Не преливат и не се изпускат: Общ. Шумен: яз.Шумен– 75% запълнен, яз. „Фисек“ – 60% запълнен; Общ. Търговище: яз. Лиляк – 60% запълнен, яз. Кралево – 95% запълнен; Общ. Провадия: няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на общината.
Област Добрич - няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта.

Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения: Към 10:00 часа на 26.03.2018 г. няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки.
Община Средец: р. Средецка – реката има 2 скъсвания на лява дига от 2014 г., коригиран участък. Към момента разлива намаля своя обем във времето, водата се оттегля от земеделските земи една част в реката , а др. час в отводнителна система Новоселци. Има ПС която прехвърля излишната вода от системата в яз. Мандра; р. Русокастренска – вчера следобед запаса между водно ниво и дига е било 1,40м.
Нивото на река Камчия при местност Пода, общ. Аврен е с понижение 10 см.  (в кюнето до петата на моста), няма критични ситуации, водата е в коритото.
Реките Провадийска и Ана дере на територията на обл. Варна са в речните легла.
Реките в област Шумен и Търговище са в речните корита, няма преливане. Р. Камчия и р. Врана са в кюнето.

Засегнати населени места от вредното въздействие на водите: Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.

Продължава денонощното дежурство на експерти от БДЧР, които да получават и анализират необходимата информация.


към 11.00 часа 25.03.2018

Състояние на язовирите – По данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени и водните нива по речните русла.
Преливат през преливника и се изпускат:Общ. Приморско –яз. Ясна Поляна , в землището на с. Ясна Поляна, общ. Приморско - изпуска се с 0,7 м3/ сек., прелива с 3,5 м3;яз. Ново Паничарево, с. Ново Паничарево, общ. Приморско – изпуска се с 0,3 м3/ сек. и прелива с 2 м3/ сек; Община Сунгурларе – яз. Камчия, в землището на с. Камчия, общ. Сунгурларе – прелива с 25 м3/с; Община Карнобат:яз.Картелка – прелива, през преливника 1м3/с., изпуска се с 1м3/с през изпускателен кран; яз. Детелина – прелива през преливника с 1,3 м3/с., изпуска се с 0,27 м3; Община Шумен – яз. Тича – прелива през преливник с 15,4 м3/сек., през ОИ - 13 м3/сек. + 5м3/с през ВЕЦ; Общ. Търговище - яз. Руец – преливана с 0,04 m3/сек и се изпуска през ОИ; Общ. Смядово – яз. Кълново, прелива с 0,2м3/сек. и се източва през ОИ; Общ. Дългопол - яз. Елешница – контролирано изпускане през ОИ – 4,2 м3/сек, прелива с 6,2 м3/сек; Общ. Поморие - яз. Ахелой- прелива с 2 м3/с, изпуска се през ОИ с 3,6 м3/s.
С отворени изпускатели са:Община Поморие – яз. Порой-  изпуска се с 2,8 м3/s., до преливен ръб остават 7 м;общ. Камено – яз. Трояново – в землището на с. Трояново , общ. Камено – изпуска се 2,1 м3/с, на преливния ръб, няма свободен обем, До селото,Овошна градина, Кокичена могила, Чанаджик – 2 и 3; Общ. Бургас – яз. Курбара дере, яз.Погребите и яз. Дермен дере; Общ. Средец – яз. Василева курия; Общ. Царево – яз. Порурнашка и яз. Хаджи Яне; Общ. Руен – яз. Вресово и яз. Ябълчево; Общ. Айтос – яз. Чукарка и  яз. ПС; Общ. Созопол – яз. Синята вода; Общ. Приморско – яз. Веселие, Росенец – яз. Студената вода, яз. Мандра – изпуска се , отворени 3 савака, не прелива; Община Карнобат: яз. Крушево –изпуска се с 2,2м3/с., до преливен ръб 3,60 м; яз.Барган- изпуска се с 0,3 м3/с, не прелива. Област Бургас: Яз. Трояново – изпуска се през ОИ с 1,5 м3/сек; Яз. Барган – изпуска се през ОИ с 0,220 м3/сек; Яз. Церковски– изпуска се през ОИ с 0,400м3/сек; Общ. Долни чифлик – яз. Пчелник, яз.Долни чифлик и Горен чифлик изпускат се през ОИ; Общ. Дългопол – яз. Георги Трайков – контролирано изпускане през ОИ – 48,6 м3/сек., включително през ВЕЦ, не прелива има свободен обем; Общ. Нови Пазар -  яз. Нови Пазар 1 - контролирано изпускане през ОИ;общ. Търговище - яз. Съединение – изпуска се през ОИ с 3 м3/сек, яз. Овчарово – изпуска се през ОИ с 1,5 м3/сек, яз. Вардун – изпуска се през ОИ, яз. Поляница - изпуска се през ОИ с 0,02 м3/сек., яз. Тръбач - изпуска се през ОИ с 0,250 м3/сек., яз. Трапище - изпуска се през ОИ с 0,250 м3/сек; общ. Омуртаг - яз. Красноселци - изпуска се през ОИ с 1,5 м3/сек; общ. Лозница – яз. Каменна чешма - изпуска се през ОИ с 0,350 м3/сек
Не преливат и не се изпускат: Община Бургас:Ез. Вая е с повишено ниво, до преливния ръб остават – 20 см; Общ. Шумен – яз.Шумен – 75% запълнен, яз. Фисек – 60% запълнен; Общ. Търговище – яз. Лиляк – 60% запълнен, яз. Кралево – 95% запълнен; общ. Провадия - Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на общината. Област Добрич - Няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта.
Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения: Към 11:00 часа на 25.03.2018 г. няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки. Община Средец: р. Средецка – реката има 2 скъсвания на лява дига от 2014 г., на коригирания участък. Към момента разлива намалява своя обем във времето, водата се оттегля от земеделските земи една част в реката, а друга част в отводнителна система Новоселци. Има ПС която прехвърля излишната вода от системата в яз. Мандра;

р. Русокастренска – няма критични ситуации, водата е в коритото.

Нивото на река Камчия при местност Пода, общ. Аврен няма промяна спрямо вчера (24.03.2018г.), няма критични ситуации, водата е в коритото.
Реките Провадийска и Ана дере на територията на обл. Варна са в речните легла.
Реките в област Шумен и Търговище са в речните корита, няма преливане.

Засегнати населени места от вредното въздействие на водите: Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите.


към 10.00 часа 24.03.2018

На територията на БДЧР преливат през преливника и/или се изпускат 37 язовира, без да създават опасност: Ново Паничаревo, Кълново, Картелка, До селото, Овошна градина, Кокичена могила, Чанаджик – 2 и 3, Курбара дере, яз. Погребите и яз. Дермен дере, Василева курия, Порурнашка, Хаджи Яне, Вресово, Ябълчево, Чукарка, ПС, Синята вода, Веселие, Студената вода, Елешница, Нови Пазар 1, Детелина, Крушево, Трояново, Барган, Церковски, Долни чифлик, Овчарово, Вардун, Поляница, Красноселци, Каменна чешма, Трояново, Горен чифлик и Руец.
Няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки, само при река Средецка – реката има 2 скъсвания на лява дига от 2014 г., на коригирания участък. Към момента разлива намалява своя обем във времето, водата се оттегля от земеделските земи една част в реката, а друга част в отводнителна система Новоселци. Има ПС която прехвърля излишната вода от системата в яз. Мандра.


към 10.00 часа 23.03.2018

Състояние на язовирите – по данни на оперативните дежурни в областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД за критични ситуации, свързани с язовирите и язовирните стени и водните нива по речните русла.
Преливат през преливника и се изпускат: Общ. Приморско: яз. Ясна Поляна , в землището на с. Ясна Поляна, общ. Приморско - изпуска се с 0,7 м3/ сек., прелива с 3,5 м3; яз. Ново Паничарево, с. Ново Паничарево, общ. Приморско – изпуска се с 0,3 м3/ сек. и прелива с 6,2 м3/ сек.;Общ. Сунгурларе: яз. Камчия, в землището на с. Камчия – прелива с 34 м3/с.; Общ. Карнобат: яз.Картелка – прелива, през преливника 1м3/с., изпуска се с 1м3/с през изпускателен кран; яз. Детелина – прелива през преливника с 0,98 м3/с., изпуска се с 0,27 м3; Общ. Шумен: яз. Тича – прелива през преливник с 15,4 м3/сек., през основен изпускател (ОИ) - 13 м3/сек. + 5м3/с през ВЕЦ; Общ. Смядово: яз. Кълново, прелива с 0,2м3/сек. и се източва през ОИ 0,4м3/с; Общ. Дългопол: яз. Елешница – контролирано изпускане през ОИ – 4,2 м3/сек, прелива с 4,8 м3/сек; Общ. Поморие: яз. Ахелой- прелива с 2,3 м3/с, изпуска се с 3,6 м3/с.

С отворени изпускатели са: Общ. Поморие: яз. Порой-  изпуска се с 2,8 м3/с., до преливен ръб остават 7,30 м; общ. Камено – яз. Трояново в землището на с. Трояново - изпуска се 2,1 м3/с, до преливния ръб остават 8 см, До селото,Овошна градина, Кокичена могила, Чанаджик – 2 и 3; Общ. Бургас – яз. Курбара дере, яз.Погребите и яз. Дермен дере; Общ. Средец: яз. Василева курия; Общ. Царево – яз. Порурнашка и яз. Хаджи Яне; Общ. Руен: яз. Вресово и яз. Ябълчево; Общ. Айтос: яз. Чукарка и  яз. ПС; Общ. Созопол: яз. Синята вода; Общ. Приморско: яз. Веселие, Росенец – яз. Студената вода, яз.Мандра – изпуска се, отворени 3 савака, не прелива. Общ. Карнобат:
яз.Крушево –изпуска се с 2,2м3/с., до преливен ръб 3,7 м; яз.Барган- изпуска се с 0,3 м3/с, общия му обем е 560 м3, към момента е запълнен до 540м3; Област Бургас: яз. Трояново – изпуска се през ОИ с 1,5 м3/сек; яз. Церковски – изпуска се през ОИ с 0,400м3/сек; Общ. Долни чифлик: яз. Долни чифлик и Горен чифлик изпускат се през ОИ; Общ. Дългопол: яз. Георги Трайков – контролирано изпускане през ОИ – 48,6 м3/сек., включително през ВЕЦ, не прелива има свободен обем; Общ. Нови Пазар:  яз. Нови Пазар 1 - контролирано изпускане през ОИ; общ. Търговище: яз. Съединение – изпуска се през ОИ с 2 м3/сек; яз. Овчарово – изпуска се през ОИ с 0,8 м3/сек, яз. Вардун – изпуска се през ОИ, яз. Поляница - изпуска се през ОИ с 0,02 м3/сек. яз. Руец – преливана с 0,02 m3/сек и се изпуска през ОИ; Общ. Омуртаг: яз. Красноселци - изпуска се през ОИ с 0,7 м3/сек; Общ. Лозница – яз. Каменна чешма - изпуска се през ОИ с 0,05 м3/сек.
Не преливат и не се изпускат: Общ. Шумен: яз.Шумен – 75% запълнен, яз.Фисек – 60% запълнен; Общ. Търговище: яз. Лиляк – 60% запълнен, яз. Кралево – 95% запълнен; общ. Провадия: няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на общината. Област Добрич - няма данни за възникнали аварийни ситуации на територията на областта.

Състояние на реките – данни за критични нива и аварийни ситуации; данни за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения: Към 10:00 часа на 23.03.2018 г. няма постъпила информация за критични ситуации по Черноморските реки.