Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Сигнали за корупция

Басейнова дирекция "Черноморски район"

          Административно обслужване с граждани и фирми, информация отностно необходими документи за представяне, проверка и получаване на готови документи се извършва всеки делничен ден от  9.00 до 17.30ч.

Зa контакти с Басейнова Дирекция "Черноморски район":

  гр. Варна, 9000
  ул. “ Александър Дякович”  № 33

Местоположение

ДИРЕКТОР :
инж. Десислава Консулова
тел: +359 52 631 447

Технически сътрудник
тел: +359 52 687 431
тел/факс: +359 52 631 448

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ ПО ТЕЛЕФОН, ФАКС, ЧРЕЗ ПИСМО,  ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА И ДР.

Вътрешни правила за приемане и отчитане сигнали за корупция и жалби на граждани и юридически лица

 Oт:                            

 Електронна поща: 

 Относно:                   Писмо        Жалба

                                    

  Моля въведете желаната информация: