Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Екоинформация

На 28 март 2016 министърът на околната среда и водите Ивелина Василева даде начало на националната образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“, насочена към  популяризиране на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Част от инициативата е провеждането на Зелена олимпиада, в която деца от  цялата страна ще решават тестове на екологични теми. 

Тя се организира за четвърта година от образователния портал Академика БГ.  На този линк: http://zelenaolimpiada.bg, младите еколози могат да се регистрират и да решават тестовете от 28 март до 10 май 2016 г. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Зелената олимпиада  на 20 май 2016 г.
Наред с удовлетворението от споделените знания,  18 участника от начален, среден и горен курс ще бъдат наградени с таблет, mp3 и смартфон.
В заключителните събития по награждаването на най-добрите участници ще се включат и актьорите Димитър Рачков и Васил Василев - Зуека със спектакъла „Яко е да си еко“. 30.03.2016

 


Заповед РД-369/ 06.06.2011 год. на Министъра на околната среда и водите Нона Караджова - Заповедта  утвърждава Указания за прилагане на чл.4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС.

 
Заповед; Указания: стр.1, стр.2, стр.3, стр.4

24.06.2011 г.

 


 

18 октомври - Световен ден за мониторинг на водата

    Световният ден за мониторинг на водата се отбелязва от 2002 г., която беше обявена за Световна година на чистата вода. Оттогава през септември - октомври в цял свят се провежда мониторинг върху качеството на водата, като се наблюдават ключови показатели за здравето на хората и жизнеспособността на екосистемите.
14.10.2011г. ... За повече информация

Наближава крайният срок за конкурса на тема: "Обичам природата - и аз участвам"

Министерство на околната среда и водите и Фондация „Димитър Бербатов” обявяват  конкурс за деца и юноши на тема: „Обичам природата и аз участвам”.
Всички произведения трябва да бъдат изпратени по местоживеене на участниците, най-късно до 24 октомври, в регионалните структури на министерството – регионалните инспекции по околната среда и водите, басейновите дирекции и дирекциите на националните паркове. Те ще номинират по десет произведения за общонационално оценяване.
13.10.2011г.
... За повече информация

Среща на Министрите на околната среда на България и Румъния

   На 12 октомври беше проведена среща на Министрите на околната среда на България и Румъния в Букурещ. Те подписаха съвместна декларация между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на околната среда и горите на Румъния за сътрудничество в областта на околната среда и устойчивото развитие.
13.10.2011 г.
... За повече информация

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "МОРЕТО – ЕДИН РАЗЛИЧЕН СВЯТ"

  ОБЩИНА КАВАРНА, МЛАДЕЖКИ ВОДЕН ПАРЛАМЕНТ- КАВАРНА, КЛУБ „ЕКОПУЛС”, ОУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ” - КАВАРНА - О Б Я В Я В А Т ПЪРВИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МОРЕТО – ЕДИН РАЗЛИЧЕН СВЯТ“ ЗА ЛИТЕРАТУРА – ПРОЗА, РИСУНКА И КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

    ЦЕЛИ: Конкурсът цели:да провокира творческите търсения на децата и младите хора и да се насочи вниманието им към екологичните особености, проблеми, биоразнообразие, предания и легенди и красотата на Черно море;да провокира активно екологично поведение за намаляване на отпадъците по плажната ивица и в морето;да съдейства за формиране на ново гражданско поведение и чувство за отговорност за опазване на околната среда.
10.10.2011 год.
... За повече информация

Басейнова дирекция проведе 16-то си редовно заседание на Басейновия съвет

   На 06 октомври т.г. , от 13.30 ч. в заседателна зала “Миро” на Голдън Тюлип – Варна, се проведе 16-то редовно заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция за Черноморски район.

Присъстваха 21 членове на съвета, както от титулярния състав, така и от резервния.
07.10.2011 год.
... За повече информация

ПРЕССЪОБщЕНИЕ

На 06 октомври т.г. ще се проведе 16-то редовно заседание на Басейновия съвет към Басейнова дирекция за Черноморски район.

Темите, които ще бъдат дискутирани са: подготовка за докладване пред Европейската комисия на изпълнението на Програмата от мерки, която е заложена в Плана за управление на Черноморски район; разработване на План за управление на риска от наводнения, както и ще бъде отделено особено внимание на състоянието на канализационните системи и европейските изисквания за изграждането им в населени места.
05.10.2011 год.
... За повече информация

Международния ден на правото да знам

  МОСВ обявява Ден на отворените врати за централната администрация, Изпълнителната агенция по околна среда и регионалните структури на министерството на територията на цялата страна по повод Международния ден на правото да знам.
12 от общо 24 регионални структури на МОСВ са номинирани от Фондация „Програма Достъп до информация” в категорията „Институция, най-добре организирала предоставянето на информация за граждани” – 11 регионални инспекции по околната среда и водите /РИОСВ/ и Басейнова дирекция за управление на водите в Източнобеломорски район - Пловдив.
28.09.2011 год.
... За повече информация

МОСВ публикува отчет

    В съответствие с приоритетите и целите на правителството в сектор „Околна среда” МОСВ проведе няколко основни реформи: 1. концентрира целия финансов ресурс от международни и национални финансови източници за реализиране на национални приоритетни проекти;
2. ускори многократно изграждането на стратегическата екологична инфраструктура на градовете, в резултат на което нарасна многократно и усвояването на средства за околна среда.
01 август 2011 г.
... За повече информация

Първа национална конференция на общините

    Провежда се първата национална конференция на общините, на територията на които има находища на минерални води. Към форума се присъединява и госпожа Нона Караджова, Министър на околната среда и водите.
Конференцията се провежда на 30 юни и 1 юли 2011 г. в село Баня, община Разлог, в хотел Римска баня.

01.07.2011 год.

... За повече информация

Заповед на Министъра на околната среда и водите

    Заповед РД-369/ 06.06.2011 год. на Министъра на околната среда и водите Нона Караджова
   
    Заповедта  утвърждава Указания за прилагане на чл.4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС.

 
Заповед; Указания: стр.1, стр.2, стр.3, стр.4
24.06.2011 г.

страница 2 от 4

<<< по-нови    1 2 3 4    По-стари >>>