Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Екоинформация

На 28 март 2016 министърът на околната среда и водите Ивелина Василева даде начало на националната образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“, насочена към  популяризиране на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Част от инициативата е провеждането на Зелена олимпиада, в която деца от  цялата страна ще решават тестове на екологични теми. 

Тя се организира за четвърта година от образователния портал Академика БГ.  На този линк: http://zelenaolimpiada.bg, младите еколози могат да се регистрират и да решават тестовете от 28 март до 10 май 2016 г. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Зелената олимпиада  на 20 май 2016 г.
Наред с удовлетворението от споделените знания,  18 участника от начален, среден и горен курс ще бъдат наградени с таблет, mp3 и смартфон.
В заключителните събития по награждаването на най-добрите участници ще се включат и актьорите Димитър Рачков и Васил Василев - Зуека със спектакъла „Яко е да си еко“. 30.03.2016

 


Заповед РД-369/ 06.06.2011 год. на Министъра на околната среда и водите Нона Караджова - Заповедта  утвърждава Указания за прилагане на чл.4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС.

 
Заповед; Указания: стр.1, стр.2, стр.3, стр.4

24.06.2011 г.

 


 

Министър Нона Караджова

    „Няма нито едно констатирано нарушение, което да води до проблеми за качеството на водите на язовирите, които са предназначени за питейно-битово водоснабдяване” – това каза министър Нона Караджова на съвместна пресконференция с министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, на която двамата огласиха окончателните резултати от проверките на комплексните и значими язовири в страната. Регионалните структури на МОСВ и структурите на ДНСК извършиха комплексни проверки на обектите, намиращи се в прилежащите територии на 52 язовира.

08.06.2011 г.

... За повече информация

Министър Нона Караджова

    Министър Нона Караджова ще участва в заседанието на Съвета на министрите по околна среда на страните членки на Европейския съюз, което се провежда на 21 юни 2011 г. в Люксембург. На това заседание ще бъдат приети заключения по три основни теми:
1.Опазване на водните ресурси и интегрирано устойчиво управление на водите в ЕС и извън него;
2. Стратегията на ЕС за биоразнообразието до 2020 г.;
3. Изменение на климата и по-точно Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност.

20.06.2011 год.

... За повече информация

Конкурс на Програмата за малки проекти и МОСВ

    Съвместен Конкурс на Програмата за малки проекти и Министерство на околната среда и водите за иновативни младежки идеи: "Зелена България през моите очи"

    Представяне: Светът оставя природата на твоето поколение в трудно положение. Хората никога не са били толкова много, а земята и околната ни среда - толкова изтощени от нас - хората. Има ли решение? Какво означава развитие? Можеш ли  да си представиш развитие, което има грижата естествените потребности на човечеството от чиста вода, земя, храна и въздух да са задоволени и то за всичките 7милиарда човешки същества на планетата?

   Потърси около себе си малките решения на сериозните глобални проблеми . Потърси някой или нещо, чиито действия са адекватен отговор на проблемите, които се изострят: променящия се климат, загубата на земя, ерозията, загубата на биоразнообразие,  замърсяването на водите, свръх-консумацията или друг проблем по твой избор.

   Отприщи фантазията си! Търсим оригинални, креативни, иновативни пътешествия към отговорите на въпросите по-горе. Основен критерий е проследяването на това как глобални проблеми могат да се решават локално и идеи, които могат реално да бъдат приложени.

06.06.2011 г.

... За повече информация

Европейския ден на морето

  20 май е обявен за Европейски ден на морето през 2007 г. в рамките на Интегрираната морска политика на Европейския съюз.
    Морето винаги е било от ключово значение за Европа. Дължината на крайбрежието на нашия континент е почти 70 000 км.  22-ве държави-членки имат излаз на море или са островни държави. Крайбрежните региони са дом на 40 % от населението на ЕС, създават 40 % от икономиката ни и дават работа на около 5 млн. души. 

... За повече информация

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

    МОСВ награждава бизнеса, общините и градове в кампанията „Зелена България”
    25.05.2011г.

    Министерство на околната среда и водите учредява благодарствени призове към бизнеса, общините и награда за най-зелен град в рамките на Национална кампания „Зелена България”, финансирана  от Оперативна програма „Околна среда”. Най-добрите предложения ще бъдат определени от независима комисия, в която са поканени за участие известни личности  с ярко изразено присъствие в обществото.

... За повече информация

Доклади

   МОСВ докладва напредъка в усвояването на евросредствата за околна среда  - МОСВ успешно приключи коригиращите мерки за реформиране на Оперативна програма „Околна среда”, предприети от средата на 2009 г. с цел да се гарантира доброто финансово управление на програмата и икономическата ефективност на разходваните публични средства. Това докладва министър Нона Караджова пред парламентарната комисия по околната среда и водите на вчерашното редовно заседание на комисията. Тя информира депутатите, че е получено официално писмо на генералния директор на Генерална дирекция „Регионална политика” на ЕК Дирк Анер, с което се отчита отличната работа на МОСВ и се подчертава, че допуснатите в миналото грешки са преодолени, в резултат на което ще бъде освободено разплащането по входираните сертификати за плащания от 2009 г. и няма да бъдат блокирани национални средства.

27.05.2011г.

... За повече информация

ДОКЛАД

   ДОКЛАДЪТ  за състоянието на водите за естествено обитаване от рибни видове и за развъждане на черупкови организми в Черноморски басейнов район се изготвя на основание чл. 21, ал.1 от Наредба 4 от 2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми. 
    Събрани, обработени и анализирани са резултатите от проведения мониторинг в периода 2007-2010 г.
    Доклада можете да видите в секция Екоинформация - Бюлетини.

    20.05.2011 г.
 

Световни дни на мигриращите птици

    14 - 15 май - Световни дни на мигриращите птици - Мотото на тазгодишната кампания е: “Използването на земята се променя от птичи поглед”. Световнитe дни на мигриращите птици са обявени през 2006 г. като глобална инициатива за опазване на мигриращите птици и техните местообитания по света. Кампанията се провежда всяка година в първата половина на месец май.

... За повече информация

Благодарствени призове към бизнеса, общините и награда за най-зелен град

   Да си зелен не е само отговорност – това е поглед в утрешния свят
МОСВ учредява благодарствени призове към бизнеса, общините и награда за най-зелен град в рамките на Национална кампания „Зелена България”.

... За повече информация

Новини

    Министър Нона Караджова ще открие международна конференция „Интегрирано управление на водите на Балканите и в Източна Европа”

    Министър Нона Караджова ще открие международна конференция „Интегрирано управление на водите на Балканите и в Източна Европа”, организирана от Басейнова дирекция «Източнобеломорски район» с център Пловдив, съвместно с френската Агенция по водите «Артоа-Пикарди» и Международния офис по водите, Франция.
    Събитието е на 21 март 2011 г., понеделник, от 10,00 часа, в Новотел „Пловдив”, зала „Пловдив”, ул. „Златю Бояджиев” №2.
    Брифингът е предвиден за 11,00 часа в същата зала, веднага след официалното откриване.

... За повече информация

страница 3 от 4

<<< по-нови    1 2 3 4    По-стари >>>