Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Екоинформация

На 28 март 2016 министърът на околната среда и водите Ивелина Василева даде начало на националната образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“, насочена към  популяризиране на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Част от инициативата е провеждането на Зелена олимпиада, в която деца от  цялата страна ще решават тестове на екологични теми. 

Тя се организира за четвърта година от образователния портал Академика БГ.  На този линк: http://zelenaolimpiada.bg, младите еколози могат да се регистрират и да решават тестовете от 28 март до 10 май 2016 г. Резултатите ще бъдат обявени на сайта на Зелената олимпиада  на 20 май 2016 г.
Наред с удовлетворението от споделените знания,  18 участника от начален, среден и горен курс ще бъдат наградени с таблет, mp3 и смартфон.
В заключителните събития по награждаването на най-добрите участници ще се включат и актьорите Димитър Рачков и Васил Василев - Зуека със спектакъла „Яко е да си еко“. 30.03.2016

 


Заповед РД-369/ 06.06.2011 год. на Министъра на околната среда и водите Нона Караджова - Заповедта  утвърждава Указания за прилагане на чл.4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС.

 
Заповед; Указания: стр.1, стр.2, стр.3, стр.4

24.06.2011 г.

 


 

Доклади

     ГОДИШЕН ДОКЛАД по наблюдение и контрол при прилагането на Плана за управление на речните басейни в Черноморски район   

     Басейнова Дирекция за управление на водите в Черноморски район изготви Годишен доклад  по наблюдение и контрол при прилагането на Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) на нейната територия.
    Докладът е в изпълнение на Решение по Екологична оценка № 4-2/2009 г. на ПУРБ. Можете да го видите тук,  както и приложенията  към него.

Информация - водни тела

Водни тела / кодове / на територията на Черноморски Басейнов район за управление на водите

     ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗТЕГЛЕНА ОТ ТУК

... За повече информация

Актуално

     Ниво на водните басейни във Варненска област след поройните дъждове.

     Покачване на нивото на реките и водните басейни във Варненска област е регистрирано след поройните дъждове през последното денонощие. 

... За повече информация

Предупреждение за обилни валежи до 10.07.2010 г.

     Във връзка с данни от оперативното звено към МОСВ, за очаквани обилни валежи до 10.07.2010 г., Басейнова дирекция - Варна  предупреди кметовете на общините Бургас, Варна, Каварна и Шабла да предприемат мерки за осигуряване на нормалното функциониране на отводнителната инфраструктура в населените места.

... За повече информация

Медиен конкурс

     Медиен конкурс „Нашето общо Черно море 2010” организира Черноморската мрежа на неправителствените организации, заедно с НПО и медийни партньори.

... За повече информация

Прессъобщение

     Открит урок „Семенцето, Рибката и Аз” ще проведе Басейнова дирекция – Варна,  съвместно с  колектива на ЦДГ № 3 „Детско градче” и с подкрепата на ГЕРБ - Предприемачи, район  Младост.
     Поводът е включване в националната кампания за отбелязване на Международната година на  биологичното разнообразие.

... За повече информация

Световния ден на околната среда

     5 юни 2010 г.

     Под егидата на Програмата на Обединените нации за околна среда.

     С обединителния призив: „Една Планета, едно бъдеще – да съхраним биоразнообразието” Програмата на Обединените нации за околна среда Ви кани да станете съпричастни към отбелязването на най-големия световен ден за позитивни действия, свързани с околната среда!

... За повече информация

WISЕ 2010

WISE documents

страница 4 от 4

<<< по-нови    1 2 3 4