Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Непотърсени писма

ДО ГОСПОЖА ВАСИЛКА МАРИНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "ПРИМА МАГНАГРУП" АД
Относно: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ  ... - ТУК.
Публикувано на 19.07.2021 г.

ДО ГОСПОДИН АЛИ ХАМЗОВ
УПРАВИТЕЛ НА "БИЛДИНГ- ЗАХ" ЕООД
Относно: Договор за покупко-продажба на инертни материали свързани с концесия ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2020 г.

ДО ГОСПОЖА ДИАНА БАНКОВА
СИНДИК НА „С.В. ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ" ООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН ИВАНОВ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН ИВАНОВ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ
ГР. КАБЛЕШКОВО, П.К. 8210
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОЖА ШЕРБАН
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОЖА МАРИЯ ГЕОРГИЕВА
УПРАВИТЕЛ НА „ЮРОЛИНК ПАРТНЕРС" ООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН БОХОС КЕВОРКЯН
СИНДИК НА „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС" АД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОЖА ДОБРИНКА КУРТЕВА
УПРАВИТЕЛ НА „РОСИКА" ООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН КОСТАДИН ЧОЛАКОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ" АД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН ЖИВКО КРЪСТЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЕНЕРЖИ КОНСУЛТ - 2001" ООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОЖА МАРИЯ ПАВЛОВА
УПРАВИТЕЛ НА „ДРУЖБА-4" ООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН КИРИЛ КИРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ВАЛЕКС 3" ЕООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „АКАДЕМИКА ГРУП ИНВЕСТ" АД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН ТОДОР ТОДОРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ТОПФА" ЕООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН ХАСАН ДЕЛИАХМЕДОВ
УПРАВИТЕЛ НА „НОВИНВЕСТ" ЕООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОЖА ЕКАТЕРИНА АПОСТОЛОВА
УПРАВИТЕЛ НА „МЕКОА" ООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН НИКОЛАЙ ИВАНОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „ЗГП БЪЛГАРИЯ" АД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН ЕРДОГАН САНДЖАР
УПРАВИТЕЛ НА „ЕКОГРАДИНА" ООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г. 

ДО ГОСПОДИН СВИЛЕН МАРИНСКИ
УПРАВИТЕЛ НА „ВИГОР" ЕООД
Относно: Инвентаризация на разчетите на БДЧР - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН ПЕТКОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ПЕТКОВ ПРОПЪРТИС ГРУП АЛФА" ЕООД
Относно: Заявление за издаване на разрешително - ТУК.
Публикувано на 21.07.2020 г.