Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Непотърсени писма

ДО ГОСПОДИН АЛИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА "НОТЕР" ООД
Относно:Заявление за продължаване срок  ... - ТУК.
Публикувано на 09.06.2022 г.

ДО ГОСПОДИН СТЕФАНОВ

ДО ГОСПОДИН ИСМАИЛ
УПРАВИТЕЛ НА "БАКАЛИЯ ЕН-ДЖИ" ЕООД
Относно:Заявление за издаване на разрешително  ... - ТУК.
Публикувано на 09.06.2022 г.

ДО ГОСПОДИН СТЕФАНОВ
ПРЕДСТВИТЕЛ НА "СТРАНД" АД
Относно:Преиздаване на разрешително  ... - ТУК.
Публикувано на 09.06.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ "ВОДОПОЛЗВАНЕ В МЕСТНОСТ КЕМЕР ДЕРЕ"
Относно:Издаване на разрешително за  ... - ТУК.
Публикувано на 01.06.2022 г.

ДО ГОСПОДИН СТОЯНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "БАМБУА" ЕООД
Относно:Извършване на действия ... - ТУК.
Публикувано на 27.05.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА "БУЛСЕВЪН" ЕООД
Относно:Възстановяване и почистване на ... - ТУК.
Публикувано на 27.05.2022 г.

ДО ГОСПОДИН СПАСОВ
УПРАВИТЕЛ НА "АУТО ФАКТОР" ЕООД
Относно:Необходимост от спешни и   ... - ТУК.
Публикувано на 18.05.2022 г.

ДО ГОСПОДИН УЗУНОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ГЕРГАНА-ДЕНИЦА" ЕООД
Относно:АУПДВ   ... - ТУК.
Публикувано на 09.03.2022 г.

ДО ГОСПОДИН МЕХМЕДОВ
РЕГИСТРИРАН ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Относно:ПРОЦЕДУРА ПО ИЗДАВАНЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 25.02.2022 г.

ДО ГОСПОДИН СЮЛЕЙМАНИ
УПРАВИТЕЛ НА "ВОДЕН ШАНС" ЕООД
Относно:ОТЕГЛЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 09.02.2022 г.

ДО ГОСПОДИН СЪБЕВ
УПРАВИТЕЛ НА  "ИТ МАРИНА БРЯГ" ЕООД
Относно:НЕОБХОДИМОСТ ПРЕДПРИЕМАНЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 27.01.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА  "БУЛСЕВЪН" ЕООД
Относно:НЕОБХОДИМОСТ ПРЕДПРИЕМАНЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 27.01.2022 г.

ДО ГОСПОДИН УЛАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА  "ОРХИ" ЕООД
Относно:НЕОБХОДИМОСТ ПРЕДПРИЕМАНЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 27.01.2022 г.

ДО ГОСПОДИН ЯНЧЕВ
Относно:РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 20.12.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ЯНЧЕВ
Относно:РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ВОДОВЗЕМАНЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 20.12.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ВАСИЛЕВ
Относно:ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОЖА ДИМИТРОВА
УПРАВИТЕЛ НА НА "АНАКСИМАНДРОС ТРЕЙДИНГ БЪЛГАРИЯ" ООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "АКАДЕМИКА ГРУП ИНВЕСТ" АД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН КИРОВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "ВАЛЕКС 3" ЕООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН КОЛЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "ГАЛИАНС Г.Б." ЕООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ДИМИТРОВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "ДИВЕДА ТУР" ЕООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОЖА АТАНАСОВА
УПРАВИТЕЛ НА НА "КИТАН 2010" ЕООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОЖА НОВИКОВА
УПРАВИТЕЛ НА НА "НАСТАСО ЕНД АЛЕКС 2003" ООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ИВНОВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "СЛЪНЦЕ НИКОЛАЙ ИВАНОВ" ЕТ
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН УШЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "СИЙТЕХ" ЕООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ТОДОРОВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "ТОНФА" ЕООД
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН МАДЖУРОВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "РЕМО 55 РУМЕН МАДЖУРОВ" ЕТ
Относно:ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ТОШЕВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "ДАРРИКОМ" ЕООД
Относно:ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ЯНКУЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА НА "ЯНКУЛОВ И КО" ЕООД
Относно:ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА РАЗЧЕТИТЕ   ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН ЙОЛИАН КИРОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛН ДИРЕКТОР НА "БУЛМЕТАЛ" АД
Относно:ПРЕКРАТЯВАН РАЗРЕШИТЕЛНО   ... - ТУК.
Публикувано на 23.11.2021 г.

ДО ГОСПОДИН РАДОСТИН КИРЯКОВ
УПРАВИТЕЛ НА "РАМАР ФИШ" ООД
Относно: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКАЗ   ... - ТУК.
Публикувано на 22.11.2021 г.

ДО ГОСПОЖА ДЕСИСЛАВА ТОШЕВА
СОБСТВЕНИК НА ЕТ"ДЕСИСЛАВА ТОШЕВА"
Относно: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ... - ТУК.
Публикувано на 22.11.2021 г.

ДО ГОСПОЖА ВАСИЛКА МАРИНОВА
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА "ПРИМА МАГНАГРУП" АД
Относно: ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ДЕЙСТВИЕ  ... - ТУК.
Публикувано на 19.07.2021 г.

ДО ГОСПОДИН АЛИ ХАМЗОВ
УПРАВИТЕЛ НА "БИЛДИНГ- ЗАХ" ЕООД
Относно: Договор за покупко-продажба на инертни материали свързани с концесия ... - ТУК.
Публикувано на 30.11.2020 г.

ДО ГОСПОЖА ДИАНА БАНКОВА
СИНДИК НА „С.В. ПРОПЪРТИ ИНВЕСТ" ООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН ИВАНОВ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН ИВАНОВ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН ЙОРДАНОВ
ГР. КАБЛЕШКОВО, П.К. 8210
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОЖА ШЕРБАН
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОЖА МАРИЯ ГЕОРГИЕВА
УПРАВИТЕЛ НА „ЮРОЛИНК ПАРТНЕРС" ООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН БОХОС КЕВОРКЯН
СИНДИК НА „ХЕЛТ ЕНД УЕЛНЕС" АД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОЖА ДОБРИНКА КУРТЕВА
УПРАВИТЕЛ НА „РОСИКА" ООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН КОСТАДИН ЧОЛАКОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ" АД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН ЖИВКО КРЪСТЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЕНЕРЖИ КОНСУЛТ - 2001" ООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОЖА МАРИЯ ПАВЛОВА
УПРАВИТЕЛ НА „ДРУЖБА-4" ООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН КИРИЛ КИРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ВАЛЕКС 3" ЕООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „АКАДЕМИКА ГРУП ИНВЕСТ" АД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН ТОДОР ТОДОРОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ТОПФА" ЕООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН ХАСАН ДЕЛИАХМЕДОВ
УПРАВИТЕЛ НА „НОВИНВЕСТ" ЕООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОЖА ЕКАТЕРИНА АПОСТОЛОВА
УПРАВИТЕЛ НА „МЕКОА" ООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН НИКОЛАЙ ИВАНОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА „ЗГП БЪЛГАРИЯ" АД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН ЕРДОГАН САНДЖАР
УПРАВИТЕЛ НА „ЕКОГРАДИНА" ООД
Относно: ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА РАЗЧЕТИ - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г. 

ДО ГОСПОДИН СВИЛЕН МАРИНСКИ
УПРАВИТЕЛ НА „ВИГОР" ЕООД
Относно: Инвентаризация на разчетите на БДЧР - ТУК.
Публикувано на 27.11.2020 г.

ДО ГОСПОДИН ПЕТКОВ
УПРАВИТЕЛ НА "ПЕТКОВ ПРОПЪРТИС ГРУП АЛФА" ЕООД
Относно: Заявление за издаване на разрешително - ТУК.
Публикувано на 21.07.2020 г.