Басейнова дирекция Черноморски район

Световния ден на околната среда

     Световният ден на околната среда е ден, в който всеки трябва да стане „зелен” и да предприеме действия за запазване на планетата за бъдещите поколения – от децата в училище до населението на дадена община и от всеки отделен човек до многонационалните корпорации.

     Световният ден на околната среда 2010 г. е посветен на неотложната нужда от по-добро управление на световното биоразнообразие и екосистеми.