Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Малки природолюбители почистиха плажната ивица

Възпитаници от Детска градина „Малкият принц”, ученици от екоклуба на Основно училище „Христо Ботев“, заедно с експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ – Варна събраха отпадъци по плажната ивица на кв. „Аспарухово“. Инициативата е във връзка с кампанията „Да изчистим България заедно“. Малките природолюбители научиха как може да бъдат ограничени вредите от замърсяването с пластмаси, за да запазим чистотата на морето, на околната среда и здравето си. На морския бряг децата раздадоха информационни материали как да се намали използването на пластмаса и начините за рециклирането й.  11 септември 2018

Конкурс за държавен служител

10.09.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10 „а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ПЛАНОВЕ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“
за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

10.09.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ – ГР. ШУМЕН за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Басейнова дирекция и РИОСВ ще се включат в кампанията „Да изчистим България заедно“

На 11 септември, от 10.30 часа, Басейнова дирекция „Черноморски район“ и РИОСВ-Варна, заедно с деца от Детска градина „Малкият принц” и ученици от ОУ „Христо Ботев“ ще се включат в събиране на отпадъци, изхвърлени по плажната ивица на кв. „Аспарухово“ във Варна - инициатива от кампанията  „Да изчистим България заедно“. На морския бряг малките природолюбители ще научат от експертите за последствията върху морската околна среда, причинени от пластмасовите отпадъци и начините за тяхното рециклиране. В парка децата ще раздадат информационни материали. На 15 септември служителите ще почистят около сградите на двете институции. 10 септември 2018

Конкурс за държавен служител

07.09.2018 г.
СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ – гр. Шумен в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Без съществени изменения на речните нива, на места са възможни поройни наводнения

Черноморски басейн: днес речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, утре повишения на водните нива ще има в реките, по-съществени в горните части от водосбора на р. Камчия и във водосборите на южночерноморските реки. На 6 и 7 септември речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения през нощта срещу 6 септември във водосбора на р. Камчия (горните части от водосбора на р. Камчия и на притока ѝ р. Луда Камчия). 4 септември 2018 https://www.moew.government.bg/bg/bez-sustestveni-izmeneniya-na-rechnite-niva-na-mesta-sa-vuzmojni-porojni-navodneniya/

 

страница 4 от 174

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>