Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Министър Димов представи законодателни промени за намаляване на административната тежест

Министърът на околната среда и водите Нено Димов представи днес пред депутатите от парламентарната Комисия по околната среда и водите Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда и предложените във връзка с това изменения в Закона за водите, с които се цели облекчаване на административната тежест за гражданите и бизнеса. 05.07.2018

... За повече информация

Възможни са поройни наводнения заради повишена почвена влажност и интензивни валежи

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните понижения в басейна са до - 6 см. Водните количества на реките са около и над праговете за  средни води. Повишения днес ще има във водосборите на Северночерноморските реки (Добруджанските реки, Батова, Провадийска река и Камчия) в резултат на валежи. На 4 юли речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. В резултат на валежи през деня на 5 юли повишения на водните нива ще има в реките от целия басейн, по-значителни ще бъдат повишенията във водосборите на Провадийска река, Камчия и в планинските части от водосборите на Севернобургаските реки,  Русокастренска и Средецка. На 6 юли речните нива в басейна ще се понижават. 03.07.2018

Водните нива в повечето речни басейни се понижават

Анализът хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) и според информация на Басейновите дирекции към МОСВ. Черноморски басейн-През последното денонощие речните нива в басейна са се понижавали с до  -8 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за  високи води.Днес (30.06) в резултат на валежи във вечерните часове ще има повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Провадийска и р. Камчия. На 01,02 и 03.07 речните нива в целия басейн ще се понижават или ще са без съществени изменения, като на 01.07 повишения ще има в долните течения на р. Провадийска и р. Камчия, в резултат на оттичане. В резултат на повишена почвена влажност и интензивни валежи са възможни поройни наводнения вечерта на 30.06.2018 г. и през нощта на 30.06.2018 г. срещу 01.07.2018 г. – в горното течение на р. Камчия над яз. Тича. 30.06.2018
Очакват се значителни повишения на речните нива след валежите

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са се повишили. Регистрираните повишения са от - 21 см до + 18 см. Водните количества на реките са около и над праговете за  високи води. Днес и през следващите два дни, в резултат на валежи ще има значителни повишения на речните нива в целия басейн. Най-значителни ще бъдат повишенията на 28 юни следобед във водосбора на Добруджанските реки, реките Батова и Русокастренска, както и на 30 юни в следобедните часове в горното течение на р. Луда Камчия (в притока ѝ Голяма река) и във водосбора на р. Двойница. На 29, 30 юни и 1 юли речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане повишения все още ще има в долните течения на основните реки. 28.06.2018Конкурс за държавен служител

28.06.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ЗАМЕСТВАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит превод от и на английски език и интервю.

... За повече информация

Речните нива ще се повишават и през следващите три дни

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие-Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива в басейна са се повишили. Регистрираните повишения са до +44 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за средни води. В периода до 30.06. в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия басейн. Най-значителни ще бъдат повишенията: на 27.06. във водосборите на Добруджанските реки и в реките южно от р. Камчия; сутринта на 28.06. във водосборите на Добруджанските реки и водосборите на р. Батова, р. Провадийска и р. Камчия, а в следобедните часове във водосборите на Севернобургаските реки, Мандренските реки, Южнобургаските реки, р. Велека и р. Резовска; на 29.06. в следобедните часове във водосборите на южночерноморските реки (р. Ропотамо, р. Дяволска, р. Узунджийска, р. Велека). Сутринта на 30.06. ще започне процес на понижение на речните нива, като в резултата на валежи отново краткотрайни повишения са възможни в следобедните часове на 30.06. и преди обед на 01.07. От следобедните часове на 01.07. водните нива в басейна ще се понижават, като в резултата на оттичане повишения все още ще има в долните течения на основните реки. 27.06.2018
страница 6 от 169

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>