Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Конкурс за държавен служител

20.08.2018 г.
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА МЛАДШИ ЕКСПЕРТ В ДИРЕКЦИЯ „КОНТРОЛ“ – ГР. ШУМЕН за държавен служител - чрез решаване на тест и интервю.

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

17.08.2018
ОБЯВЛЕНИЕ БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“ на основание чл. 10„а”, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ПО ЗАМЕСТВАНЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ в ОТДЕЛ „ОПАЗВАНЕ НА МОРСКИТЕ ВОДИ И МОНИТОРИНГ“, ДИРЕКЦИЯ „ПЛАНОВЕ И РАЗРЕШИТЕЛНИ“ за държавен служител - чрез решаване на тест, практически изпит превод от и на английски език и интервю

... За повече информация

Няма замърсяване на морската вода край Созопол според проби от 9 август

Няма замърсяване на морската вода край Созопол според проби, взети на 9 август по сигнали за наличие на мазутни петна по морската повърхност, преди да стане известно за разлива от потъналия кораб „Мопанг“.  Анализирани са две проби от морската вода в района на „Созопол централен плаж“ и плаж „Хармани“. Те са изследвани от Регионална лаборатория-Бургас към Изпълнителна агенция по околна среда за наличие на нефтопродукти, полихлоробифенили, бензен, аценафтен, аценафтилен, флуорен, фенантрен и флуорантен.  Резултатите от изпитването са сравнени с нормите на Наредба Н-4/ 2012 г. за характеризиране на повърхностните води и Наредбата за стандарти за качество на околната среда за приоритетни вещества и някой други замърсители. Анализите показват, че в момента на проверката няма замърсяване на морската вода в района на двата плажа на Созопол. 16 август 2018

... За повече информация

Конкурс за държавен служител

16.08.2018 г.
СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Младши експерт в дирекция „Контрол“ – гр. Шумен
в Басейнова дирекция „Черноморски район“

... За повече информация

Няма опасност за туристите и екологията от разлива край Созопол

Ситуацията с изпускане на гориво в района на Созопол е овладяна, няма опасност нито за екологията, нито за туристите. Това заявиха министрите на околната среда и водите Нено Димов и на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски на брифинг след заседание на Оперативния щаб към Областната администрация в Бургас, в което те участваха по разпореждане на премиера Бойко Борисов. Двамата министри увериха, че мерките са навременни и продължават и към момента. „Няма никаква опасност за околната среда и туристическия сезон“, категоричен беше министър Димов. Той съобщи, че вчера са взети проби от ИА „Морска администрация“ от твърдата фракция на самото място на разлива. Днес те са изпратени в лаборатория на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) в Плевен, която има необходимото оборудване и апаратура, за да направи анализ на веществото. „Около 5-7 дни е технологичното време за получаване на резултатите“, обясни министър Димов. Днес  са взети проби от Басейнова дирекция „Черноморски район“  (БДЧР) от морската вода в непосредствена близост и до разлива, и от тази на морския бряг, за да се види какво е качеството на водата непосредствено извън ограждението на разлива и до морския плаж, каза министър Димов. „Проверяват се извънредно и плажовете, като на този етап не е установено не е установено замърсяване. Концесионерите са инструктирани да почистват и да сигнализират, в случай, че открият замърсявания.  Ще продължим да взимаме регулярно проби, за да държим всички в течение за чистотата на морето в региона“, увери министър Димов. 13.08.2018 г.

... За повече информация

Басейнова дирекция и РИОСВ-Бургас проверяват сигнали за замърсяване на плажовете на Созопол

Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ – Бургас и Регионалната лаборатория в Бургас провериха плажовете на Созопол, Черноморец и къмпингите в района във връзка със сигнали за замърсяване с мазут. Проверките са на плажовете „Созопол централен“, „Хармани“, къмпинг „Смокиня“, къмпинг „Делфин“ и къмпинг „Градина“ – Черноморец. В момента на проверката морето е бурно, водата в района на централен плаж и плаж „Харманите“ е видимо чиста, без опалесценция. По бреговата ивица не са наблюдавани катранени топчета. Спасителите на плаж „Харманите“ и летовници съобщават, че вчера сутринта вълнението е донесло мазутни петна по крайбрежието, които до вечерта са навлезли навътре в морето. Водите са с естествен цвят и мирис, без нефтен филм на повърхността или опалесценция, не са установени замърсители от сушата. По заявка на Басейнова дирекция от лабораторията са взети две проби от морската вода в района на двата плажа, които ще бъдат анализирани по показатели: нефтопродукти, полихлоробифенили, бензен, аценафтен, аценафтилен, флуорен, фенантрен и флуорантен.Дадени са предписания на концесионерете на морските плажове за предприемане на незабавни действия за почистване на плажната ивица до пълно отстраняване на замърсяването. 09.08.2018 г.

... За повече информация

страница 6 от 174

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>