Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

В резултат на валежи се очакват повишения на речните нива

Черноморски басейн: Днес от обедните часове до 29 юни в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия басейн. Най-значителни ще бъдат повишенията през вечерта на 26 и през нощта срещу 27 юни във водосборите на р. Камчия, Севернобургаските реки, Мандренските реки, Южнобургаските реки, р. Велека и р. Резовска; на 28 юни във водосборите на Черноморските Добруджански реки, р. Провадийска, р. Камчия, р. Айтоска, р. Чукарска и р. Русокастренска. В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения в следобедните часове на 26 юни -във водосборите на реките Велека и Резовска; във вечерните часове на 26 юни и  нощта срещу 27 юни – в средното течение на р. Провадийска, в средното течение на р. Камчия, средното течение на р. Луда Камчия (между яз. Камчия и яз. Цонево), във водосборите на р. Хаджи дере, р. Ахелой, р. Айтоска, р. Русокастренска, и долните течения на р. Средецка, р. Ропотамо, р. Дяволска и р. Караагач.26.06.2018

... За повече информация

България ще получи подкрепа от Световната банка в управлението на реките

Световната банка ще предостави аналитични услуги, подпомагащи подготовката и изпълнението на плановете за управление на речните басейни и на риска от наводнения в България. Договор за предоставяне на аналитично-консултантски услуги срещу заплащане беше подписан днес от министъра на околната среда и водите Нено Димов и Тони Томпсън, постоянен представител на Световната банка (СБ) за България, Чехия и Словакия. 26.06.2018

... За повече информация

Министър Димов ръководи последния за Българското председателство Съвет по околна среда

Проведе се последното заседание на Съвета по околна среда в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Дневният ред включваше теми от изключителна важност за опазването на околната среда и здравето на европейските граждани, а именно кръговата икономика и рециклирането на пластмасови продукти, качеството на питейните води и емисионните стандарти за леките и лекотоварни моторни превозни средства. 26.06.2018

... За повече информация

Значителни повишения на речните нива в резултат на валежи през следващите три дни

За 26 юни 2018 г. НИМХ-БАН обявява предупреждение от втора степен за опасно време (оранжев код) в 9 (девет) области от Югоизточна и Централна България. В 15 (петнадесет) области е в сила първа степен на предупреждение (жълт код). Очакват се интензивни валежи и гръмотевични бури, главно в следобедните часове, вечерта и през нощта срещу сряда.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ. Черноморски басейн: речните нива са се повишили незначително или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -2 см до +2 см. Водните количества на реките са около праговете за средни води. Днес и утре речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В периода от следобедните часове на 26 до 29 юни, в резултат на валежи се очакват значителни повишения на речните нива в целия басейн, най-значителни ще бъдат повишенията вечерта на 26 юни във водосборите на Южночерноморските реки; през нощта на 26 срещу 27 и през деня на 28 юни във водосборите на Северночерноморските реки.В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения във вечерните часове на 26.06 и през нощта срещу 27.06.2018 г. в горните части от водосбор на р. Камчия и във водосборите на южночерноморските реки.

В Берлин се проведе среща за климата на високо равнище

В рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС делегация, ръководена от зам.-министъра на околната среда и водите Атанаска Николова, участва в Петерсбергския диалог за климата. Срещата се проведе от 17 до 19 юни в Берлин и в нея участваха министри от 35 държави.20.06.2018

... За повече информация

Среща на Генералните директори по околна среда на ЕС се проведе в София

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова откри Неформалната среща на Генералните директори по околна среда на държавите-членки на Европейския съюз. Форумът се провежда на 14 юни в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. На срещата присъстваха и представители на Европейската комисия и на Европейската агенция по околна среда.14.06.2018

... За повече информация

страница 7 от 169

<<< по-нови    2 3 4 5 6 7 8 9 10    По-стари >>>