Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

БДЧР - ВАРНА

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Министерството на околната среда и водите обявяват обществени обсъждания на актуализираните програми за мониторинг, изготвени съгласно чл. 11 от Рамкова директива за морска стратегия - тук

 Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  проект на национален доклад на България за Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8, чл. 9 и чл. 10 (2012-2017) – тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморски район - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения - тук.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува проект на Картите на заплахата и на риска от наводнения - тук.

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Световен ден на водата

Какво е световен ден на водата?Ден на водата

Световният ден на водата се отбелязва ежегодно на 22 март от 1993 г. насам под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Световният ден на водата насочва вниманието към 2 млрд. души, живеещи без достъп до питейна вода. Поставя фокус върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Основен акцент на Световния ден на водата е да се подпомогне постигането на цел 6 за устойчиво развитие на ООН: чиста вода и санитарно-хигиенни условия за всички до 2030 г.

Тема на световният ден водата:

ПОДЗЕМНИ ВОДИ – ДА НАПРАВИМ НЕВИДИМОТО ВИДИМО

Електронна брошура - тук.

Инициативи - тук.

Информация - тук.

10.03.2022 г.

РИОСВ – Варна извършиха съвместна проверка с Басейнова дирекция

Днес експерти от РИОСВ – Варна извършиха съвместна проверка с Басейнова дирекция "Черноморски район" по сигнал за кафяво оцветяване на водите в дере Налбанка, преминаващо през Западна промишлена зона в гр. Варна. При огледа е установено, че в резултат на свлачищни процеси е пропаднала част от западния скат на дере Налбанка. Вследствие от пропадането е скъсан канализационен колектор и отпадъчните води са заустени в дерето. Взета е водна проба от потока отпадъчни води, която ще бъде анализирана в Регионална лаборатория – Варна при ИАОС. 

От „ВиК – Варна“ ООД незабавно са предприети аварийно-възстановителни дейности. 

На „ВиК – Варна“ ООД е дадено предписание в срок до 21.02.2021 г. да възстанови колектора и да преустанови изпускането на отпадъчни води в дере Налбанка.

10.02.2022г.

Световен ден на влажните зони

Ден влажни зониСветовният ден на влажните зони се чества всяка година на 2-ри февруари като целта е повишаване на глобалната осведоменост за значението на влажните зони.

Тази година за първи път Световният ден на влажните зони ще се отбелязва официално под егидата на ООН – с резолюция на Общото събрание на ООН от 30 август 2021 г., 2 февруари е обявен за международен ден на влажните зони.

С темата всяка година се акцентира на разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Темата за 2022 година е „Влажните зони за хората и природата“.

 

... За повече информация

Басейнова дирекция провери сигнал за наличие на мъртва риба в яз. „Сейдол-1“ , край с. Сейдол, общ. Лозница

На 07.01.2022 г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР), РИОСВ – Русе, Регионална лаборатория – Шумен и община Лозница извършиха проверка и пробовземане по сигнал за мъртва риба в язовир „Сейдол -1“ (Русалка), в землището на с. Сейдол, общ. Лозница, обл. Разград.

При проверката на място се констатира, че язовира е общински, отдаден на концесия. Извършен е оглед в присъствието на представители на Община Лозница, концесионера не присъства на проверката. Установени са множество мъртви екземпляри риба: сом, толстолоб и амур в близост до стената на язовира и по източния му бряг. В района има млекопреработвателна мандра, която зауства във водоплътна приемна шахта. При направеният оглед не е констатирано нерегламентирано изтичане на отпадъчни води и суроватка към язовира. Няма брегови източници на замърсяване.

По заявка на БДЧР е взета една водна проба от повърхностните води от левия бряг на язовира. Резултатът от анализа на водната проба ще бъдат оповестен допълнително.

07.01.2022г.

... За повече информация

ВАЖНО

Басейнова дирекция „Черноморски район” напомня на титулярите с предоставени разрешителни за водовземане, издадени по реда на Закона за водите, за задължението им за определяне и деклариране на таксите за водовземане, ползване на воден обект и за замърсяване за 2021 г.

... За повече информация

Басейнова дирекция „Черноморски район“ отличи с индивидуални грамоти

KartichkiБасейнова дирекция „Черноморски район“ отличи с индивидуални грамоти  и предметни награди участниците в конкурса за коледна и новогододишна картичка „Весела Коледа край морето“. Включиха се ученици от областите Варна и Бургас с 61 изработени картички и 2 електронни. Към състава на журито се присъедини и Преслава Павлова, студент IV курс „Плакат и визуална комуникация“ в Националната художествена академия в град София.

I-во място – Деница Георгиева, ОУ „Д-р Петър Берон“ с. Царевци, общ. Аврен; Назан Нурула и Атанас Янаков от ЦПЛРСО „Михаил Колони“ гр. Варна.

II-ро място – Александра Никифорова от ОУ „Стоян Михайловски“ гр. Варна и Доника Александрова, ОУ „Йордан Йовков“ гр. Варна.

III-то място – Радостин Савов и Мая Атанасова от ОУ „П.Р. Славейков“ гр. Варна

Поощрителни награди: Жанета Иванова, Рая Торинацова, Симона-Ирен Николова от ОУ „Христо Ботев“ гр. Варна

 Екипът на Басейнова дирекция „Черноморски район“  благодари на всички участници в конкурса, като им пожелава здраве и творческо вдъхновение!

... За повече информация

страница 8 от 216

<<< по-нови    3 4 5 6 7 8 9 10 11    По-стари >>>