Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

БДЧР - ВАРНА

Морска стратегия Р България 2016-2021 г. - тук.

План за управление на речните басейни в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 -2021 г. - тук.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление на водите 2016 - 2021 г. - тук.

Актуално състояние на водите-тук

Министър Димов: Инвестициите във водния сектор ще подобрят качеството на живот

Оперативното споразумение за изпълнение на Финансов инструмент за развитие на водния сектор ще спомогне за повишаване на качеството на живот на българските граждани и ще допринесе за подобряване състоянието на околната среда. Това каза днес   министърът на околната среда и водите Нено Димов на церемонията по подписването на споразумението между Фонда на фондовете (ФнФ) и Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). 04 октомври 2018

... За повече информация

Започна подготовката на новите планове за управление на речните басейни и риска от наводнения

Зам.-министърът на околната среда и водите Николай Кънчев откри семинар по изготвяне на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН). Форумът е встъпителен и е организиран от МОСВ съвместно със Световната банка (СБ) в рамките на подписаното тази година споразумение за предоставяне на консултантски услуги в подкрепа на изготвянето на тези планове. 03 октомври 2018

... За повече информация

Речните нива се понижават или остават без съществени изменения

Черноморски басейн: водните нива на реките в басейна през последното денонощие са се повишили вследствие на валежи. Регистрираните повишения на водните нива са до + 22 см. Водните количества в реките от басейна са около и под праговете за средни води. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще са без съществени изменения. Днес все още са възможни повишения на водните нива в долните течения на основните реки, в резултат на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 02 октомври 2018

Интензивни валежи може да повишат нивата на реките

Черноморски басейн: През последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните повишения на водните нива са до +4 см. Водните количества в реките от басейна са под праговете за средни води. Днес речните нива във водосборите на Южночерноморските реки ще се повишават значително. От следобедните часове ще започнат значителни повишения и във водосборите на Северночерноморските реки. Най-значителни ще са повишенията във водосборите на реките: р. Батовска, р. Провадийска река, р. Русокастренска, р. Средецка, р. Факийска река, р. Изворска, р. Маринка, р. Отманли, р. Ропотамо, р. Дяволска, р. Караагач, р. Велека, р. Силистар, р. Резовска, където са възможни и локални разливи. От 02.10 ще започне процес на понижение на речните нива в целия басейн, като в резултат на оттичане са възможни повишения в долните течения на основните реки. Според Европейската система за предупреждение от наводнения, в резултат на валежи, вечерта на 01.10 и през нощта на 01 срещу 02.10 ще има значителни повишения на речните нива в района на Бургас и Варна. В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения: в сутрешните и обедни часове на 01.10.2018 г. във водосборите на р. Камчия (горното течение на р. Луда Камчия; в обедните и следобедни часове на 01.10.2018 г. във водосборите на р. Фандъклийска, р. Панаир дере, р. Двойница (в долното течение), р. Вая и р. Дращела; във вечерните часове на 01.10.2018 г. и през нощта на 01 срещу 02.10.2018 г. във водосборите на р. Батова и Добруджанските реки. 01 октомври 2018

В резултат на валежи ще има повишения на речните нива

Черноморски басейн: По-значителни повишения на речните нива и опасност за възникване на поройни наводнения, вследствие на интензивни валежи, са възможни през нощта на 30 септември  срещу 1 октомври, както и в сутрешните часове на 1 октомври  в Южночерноморските реки (южно от Бургас). Според Европейската система за предупреждение от наводнения, в резултат на интензивни валежи през нощта срещу 1 октомври  ще има значителни повишения на речните нива и вероятност за наводнения в района на  Бургас и във водосбора на р. Камчия. В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения на 30 септември във вечерните часове и през нощта срещу 1 октомври във водосбора на р. Резовска. 30 септември 2018

Конкурс за държавен служител

27.09.2018 г.
СПИСЪК на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжност Началник отдел „Планове“, дирекция „Планове и разрешителни“, в Басейнова дирекция „Черноморски район“.

... За повече информация

страница 2 от 174

<<< по-нови    1 2 3 4 5 6 7 8 9    По-стари >>>