Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР - ВАРНА


Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  проект на актуализирана програма от мерки - трета част от Морска стратегия 2022-2027 – тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Министерството на околната среда и водите обявяват обществени обсъждания на актуализираните програми за мониторинг, изготвени съгласно чл. 11 от Рамкова директива за морска стратегия - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  проект на национален доклад на България за Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8, чл. 9 и чл. 10 (2012-2017) – тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморски район - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения - тук.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува проект на Картите на заплахата и на риска от наводнения - тук.

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Басейнова дирекция чества Международния ден на Черно море

Във връзка с Международния ден на Черно море по традиция Басейнова Дирекция „Черноморски район“(БДЧР) ще отвори врати за обществеността.

 На 1 ноември/вторник/ от 10.00 часа до 14.00 часа, гражданите ще имат възможност да разговарят с експерти по въпроси свързани с чистотата и качеството на морските води, както и да се запознаят с мерките по опазване на акваторията, залегнали в Плана за управление на речните басейни.

27.10.2022 г.

... За повече информация

БДЧР напомня, че срокът за регистрация на кладенци изтича на 28 ноември 2022г.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ напомня на собственици на водовземни съоръжения за подземни води – кладенци, сондажи и др., че в срок до 28 ноември 2022 г. имат възможност да подадат заявление в БДЧР за вписване на съоръженията, разположени в собствения им имот, които не са вписани в регистъра, съгласно изискванията на Закона за водите. Заявлението (попълнено, подписано и сканирано) може да бъде изпратено и на електронната поща на дирекцията: bdvarna@bsbd.bg.

 

20.10.2022 г.


... За повече информация

Номиниране на младежки доброволчески инициативи в рамките на Европейската година на младежта 2022

nominirane

МОСВ подкрепя дейностите на Министерство на младежта и спорта (ММС), посветени на Европейската година на младежта 2022 и като партньор съдейства за популяризиране на младежките доброволчески инициативи.

Една от дейностите, които ММС осъществява, е изготвяне и публикуване на Бяла книга за младежко доброволчество. Целта на Бялата книга е да популяризира доброволчеството сред младите хора и ползата от доброволчески дейности за младите, обществото и страната. В тази връзка ММС е изготвило покана за номиниране на доброволчески инициативи, които да бъдат включени в книгата и формуляр за номинация.

Няма ограничения по отношение на целите и мисиите на младежките доброволчески инициативи, както и в броя на номинациите.

Крайният срок за номиниране е 10 октомври 2022 г.

30.09.2022 г.

Басейнова Дирекция и РИОСВ – Варна проведоха съвместни инициативи по повод Европейската седмица на мобилността

    mobilnost 

Басейнова Дирекция „Черноморски район” и РИОСВ – Варна отбелязаха със съвместни инициативи Европейската седмица на мобилността – 16-22 септември, която тази година се провежда под мотото „По-добри връзки“. Темата е избрана, за да отрази желанието на хората от цяла Европа отново да осъществят връзка помежду си след месеци на изолация, забрани и ограничения. Хората могат да осъществяват връзка при среща на площада в градска среда и да останат свързани помежду си чрез обществения транспорт.

23.09.2022 г.

... За повече информация

Проверки за осигуряване на проводимост на речни легла

Във връзка с очакваните есенни валежи за предотвратяване на локални поройни наводнения, които биха довели до аварийни ситуации, в резултат на скъсани диги или нарушена цялост на укрепителни съоръжения и на участъци с установена нарушена проводимост, БДЧР предприе следните мерки:

Планирани са дейности по изпълнение на заповед на директора на Басейнова Дирекция „Черноморски район“, за извършване на проверки на място на дадени предписания от страна на БДЧР за поддържане на проводимостта на речните легла, чиито срокове са изтекли.

  В момента се извършват проверки с междуведомствени комисии на Областните управители за осигуряване на проводимостта на речните легла, преминаващи извън регулационните граници на населените места. Издават се нови предписания за установени проблемни участъци по тях в териториалния обхват на БДЧР или се предприемат административно-наказателни действия при установяване на стари неизпълнени предписания.

Всички участъци с нарушена проводимост, с издадени предписания, се планират за извършване на проверки на място от експерти на БДЧР с цел предприемане на мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, които могат да бъдат нанесени от природните наводнения.

26.09.2022 г.

БДЧР провери сигнали за умряла риба в язовир Мандра

21.09.2022 г.

 Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ - Бургас и Регионалната лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда - Бургас днес извършиха  проверка във връзка с публикации в електронни медии за  умряла риба в язовир „Мандра“.

... За повече информация

страница 12 от 226

<<< по-нови    7 8 9 10 11 12 13 14 15    По-стари >>>