Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР - ВАРНА


Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  проект на актуализирана програма от мерки - трета част от Морска стратегия 2022-2027 – тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Министерството на околната среда и водите обявяват обществени обсъждания на актуализираните програми за мониторинг, изготвени съгласно чл. 11 от Рамкова директива за морска стратегия - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  проект на национален доклад на България за Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8, чл. 9 и чл. 10 (2012-2017) – тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморски район - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения - тук.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува проект на Картите на заплахата и на риска от наводнения - тук.

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

БДЧР и РИОСВ-Варна извършиха проверка по сигнал за замърсяване на Южен плаж- гр. Варна

19.09.2022 г.

На 18 септември около 18.00 ч. в Басейнова дирекция „Черноморски район“ постъпи сигнал, касаещ замърсяване с хигиенни материали- мокри кърпички в района на Южен плаж, гр. Варна. Извършена е незабавна съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Варна, БДЧР и Регионална лаборатория- Варна към ИАОС, в района от вълнолома, посока север- до плаж „Варна-север”.

... За повече информация

Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров се включи в кампанията “Да изчистим България заедно”

Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров, заедно с 60 души от Регионална инспекция по околна среда и води- Варна, Басейнова дирекция “Черноморски район” и Института по океанология към БАН се включиха днес в кампанията “Да изчистим България заедно”. Представителите на институциите почистиха около 30 дка от плажната ивица на плажове “Камчия- Север” на територията на община Аврен. Събраните отпадъци са предимно от битов характер-пластмасови бутилки, цигарени кутии, фасове и др. Доброволците събраха общо 25 чувала с отпадъци.

minis2

minis3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17.09.2022 г.

Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров извърши проверка на р. Камчия

Заместник-министърът на околната среда и водите Петър Димитров днес извърши проверка в територията на р. Камчия и защитена местност “Лонгоза”, общ. Аврен.
Зам.-министърът провери проводимостта на коритото на реката съвместно с ръководителите и експерти на регионалната инспекция по околна среда и води и Басейнова дирекция “Черноморски район”.
Местността е бивша буферна зона на резерват “Камчия”. По време на проверката е установено, че коритото на р. Камчия е с нормална проводимост. Не са констатирани нарушения на режимите в защитената местност.
mini
17.09.2022 г.

БДЧР, ИО-БАН Варна и РИОСВ Варна се обединяват в името на кампанията „Да изчистим България заедно“

iniciativaНа 17.09.2022 г. Басейнова дирекция „Черноморски район“, Института по океанология към БАН във Варна и Регионалната инспекция по околна среда се присъединяват към Националната кампания „Да изчистим България заедно“.

... За повече информация

БДЧР, РИОСВ-Варна и „ВиК-Варна“ ООД провериха сигнал за изхвърлени медицински отпадъци на Офицерски плаж- гр. Варна

На 17 август около 19:00 ч. в РИОСВ- Варна по Зелен телефон постъпи сигнал за голямо количество бинтове и марли по плажната ивица и във водата на Офицерски плаж- гр. Варна. Извършена е съвместна проверка от РИОСВ-Варна, БДЧР и „ВиК Варна“ ООД по протежението на коригирано дере „Шокъров канал“, както и в района на вливането му Черно море.

19.08.2022 г

... За повече информация

Басейнова дирекция – Варна провери сигнал за мазутно петно във Варненското езеро

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда извършиха проверка по сигнал за мазутно петно в южната част на Варненско езеро, преди с. Константиново, общ. Варна.
При извършен оглед в района на рибарското пристанище е констатирано, че по цялото протежение на бреговата ивица, на около 50-100 метра по пясъка и във водата, има силна опалесценция, усеща се силна задушлива миризма от нефтопродукти. На места е установена концентрация на утайки от фини тъмнокафяви частици, а по бреговата ивица – черна пяна с ширина 50 сантиметра
При проверката не е открит брегови източник на замърсяване, поради което се предполага, че най-вероятно става въпрос за замърсяване от плавателен съд. Взети са две водни проби от водите на езерото, които ще бъдат изследвани по физикохимични показатели. Резултатите ще са готови през следващата седмица.
Уведомена е Изпълнителна агенция „Морска администрация“, която съгласно правомощията си, упражнява държавен екологичен контрол на корабоплаването за предотвратяване замърсяването на околната среда от кораби.
Басейнова дирекция – Варна ще продължат действията по случая съгласно правомощията си.

13.08.2022 г.

страница 13 от 226

<<< по-нови    8 9 10 11 12 13 14 15 16    По-стари >>>