Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР - ВАРНА


Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  проект на актуализирана програма от мерки - трета част от Морска стратегия 2022-2027 – тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Министерството на околната среда и водите обявяват обществени обсъждания на актуализираните програми за мониторинг, изготвени съгласно чл. 11 от Рамкова директива за морска стратегия - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  проект на национален доклад на България за Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8, чл. 9 и чл. 10 (2012-2017) – тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморски район - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения - тук.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува проект на Картите на заплахата и на риска от наводнения - тук.

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

Експерти на Басейнова дирекция, Регионалната екоинспекция и Регионалната лаборатория - Варна отново провериха Варненско езеро след сигнал за наличие на розово петно

 

На 23.07.2022 г. експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“, РИОСВ - Варна и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда - Варна отново провериха Варненско езеро след сигнал за наличие на розово петно. Проверката е извършена в участък от крайбрежието на езерото, в района на ресторант „Тримата мускетари“, землище на с. Константиново. 

сигнал25.07.2022 гsignal

... За повече информация

Проверен е сигнал за замърсяване на Варненското езеро

Експерти на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда - Варна извършиха незабавна проверка по сигнал за мазно петно във водите на Варненско езеро, в района на ресторант „Тримата мускетари“.

14.07.2022 г.

... За повече информация

Басейнова дирекция „Черноморски район” и РИО Шумен обявяват победителите в традиционния конкурс „Мисли зелено – пази природата“

Тридесет и осем мултимедийни проекта участваха в традиционния конкурс „Мисли зелено-пази природата“. В него се включиха групи от ученици и деца от школи и екологични кръжоци, които представиха свои еко инициативи, осъществени  през изминалата учебна година.

17.07.2022 г.

... За повече информация

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ЗАПОВЕДИ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА, ПУБЛИКУВАНО НА 01.07.2022 Г.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0001500 „Аладжа банка“, разположена в морските пространства на Република България;

- защитена зона BG0001501 „Емона“, разположена в морските пространства на Република България;

- защитена зона BG0001502 „Отманли“, разположена в морските пространства на Република България.

... За повече информация

БДЧР и РИОСВ-Варна отбелязоха със съвместни инициативи Световния ден на околната среда

svetoven den 

БДЧР и РИОСВ-Варна отбелязоха със съвместни инициативи Световния ден на околната среда- 5 юни, който тази година се проведе под мотото „Само една планета“.

08.06.2022г.

... За повече информация

Отбелязваме Световния ден на околната среда 5 юни с посланието „Само една планета“

den na okolnata sreda
Тази година Световният ден на околната среда – най-значимият международен ден за действия, насочени към опазване на околната среда, ще премине под мотото „Само една планета“ с акцент „Да живеем устойчиво в хармония с природата“.
05.06.2022г
... За повече информация

страница 14 от 226

<<< по-нови    9 10 11 12 13 14 15 16 17    По-стари >>>