Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР - ВАРНА


Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  проект на актуализирана програма от мерки - трета част от Морска стратегия 2022-2027 – тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Министерството на околната среда и водите обявяват обществени обсъждания на актуализираните програми за мониторинг, изготвени съгласно чл. 11 от Рамкова директива за морска стратегия - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  проект на национален доклад на България за Актуализация на първа част от Морската стратегия, съгласно чл. 8, чл. 9 и чл. 10 (2012-2017) – тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува Междинен преглед на значимите проблеми при управлението на водите в Черноморски район - тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува  Актуализирана предварителна оценка на риска от наводнения - тук.

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува проект на Картите на заплахата и на риска от наводнения - тук.

СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

МОСВ дава начало на своята програма “Политики за младежта в сферата на околната среда”

Mladeji

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) обявява своята Програма “Политики за младежта в сферата на околната среда” („Младежи за околна среда“). Тя ще бъде изпълнена чрез регионалните структури на министерството на територията на цялата страна (Изпълнителна агенция по околната среда, регионални инспекции по околната среда и водите, дирекции на националните паркове и басейнови дирекции) в партньорства с местни и национални неправителствени организации. Целта на Програмата е повече млади хора да се включат в дейности, свързани с опазването на околната среда. Насърчава се максимално широк териториален обхват на дейностите и включване на младежи от малките населени места в страната.

02.06.2022 г.

... За повече информация

Басейнова Дирекция „Черноморски район” и РИОСВ – Шумен обявяват традиционния конкурс „Мисли зелено – пази природата“

По повод Световния ден на околната среда – 5 юни, Басейнова Дирекция „Черноморски район”и РИОСВ – Шумен обявяват своя традиционен конкурс „Мисли зелено – пази природата“. В него могат да се включат групи от ученици и деца от школи и екологични кръжоци, които да презентират по най – оригинален начин екологична инициатива, проведена през учебната 2021 г. – 2022 г.
1.06.2022г.
... За повече информация

28 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от първа фаза в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.

28 проекта на ученици от 1-ви до 12-ти клас от цялата страна са класирани от първа фаза в XIV-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”.

 

27.05.2022 г.


... За повече информация

РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи по повод 30- годишния юбилей на Европейския ден на „НАТУРА 2000“

РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“  проведоха съвместни инициативи по повод предстоящия на 21 май Европейски ден на „НАТУРА 2000“.

На 11 май експерти от двете институции бяха гости на тържество и музикален концерт, изнесени от  ученици от ОУ „Стоян Михайловски“ и деца от ДГ „Приказка“. След празника младите природолюбители засадиха дръвче в двора на училището. Малчуганите получиха и информационни материали,  разясняващи целите и функциите на мрежата от защитени зони „НАТУРА 2000“.

РИОСВ-Варна

БДЧР

20.05.2022

... За повече информация

РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи за Световния ден на Земята

През изминалата седмица РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“  проведоха съвместни инициативи по повод предстоящия на 22 април Световен ден на Земята.

22.04.2022 г.

... За повече информация

Експерти на БДЧР и РИОСВ-Шумен извършиха проверка в района на езерото “Борово око“, гр.Търговище по сигнал за замърсяване и неприятна миризма

Във връзка с постъпил сигнал на 15.04.2022 г. за замърсяване и неприятна миризма на територията на градски парк в района на езерото „Борово око“, гр.Търговище, експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“, Регионалната инспекция по околна среда и водите-Шумен  и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда, в същия ден извършиха проверка на място.

18.04.2022 г.

... За повече информация

страница 15 от 226

<<< по-нови    10 11 12 13 14 15 16 17 18    По-стари >>>