Басейнова дирекция Черноморски район

БДЧР - ВАРНА


Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува за консултации проект на Морска стратегия на Република България и Програма от мерки за периода 2022-2027 тук

Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува за консултации Задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка (ДЕО) на Морска стратегия на Р България 2022-2027 - тук

План за управление на риска от наводнения на Черноморски район за басейново управление 2022 - 2027 г.                                                              Басейнова дирекция „Черноморски район“ публикува План за управление на риска от наводнения на Черноморски район за басейново управление 2022 – 2027 и национална програма за изпълнението му, приет с Решение №944/29.12.2023 г. на Министерски съвет.


СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ

РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи по повод 30- годишния юбилей на Европейския ден на „НАТУРА 2000“

РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“  проведоха съвместни инициативи по повод предстоящия на 21 май Европейски ден на „НАТУРА 2000“.

На 11 май експерти от двете институции бяха гости на тържество и музикален концерт, изнесени от  ученици от ОУ „Стоян Михайловски“ и деца от ДГ „Приказка“. След празника младите природолюбители засадиха дръвче в двора на училището. Малчуганите получиха и информационни материали,  разясняващи целите и функциите на мрежата от защитени зони „НАТУРА 2000“.

РИОСВ-Варна

БДЧР

20.05.2022

... За повече информация

РИОСВ-Варна и БДЧР със съвместни инициативи за Световния ден на Земята

През изминалата седмица РИОСВ – Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“  проведоха съвместни инициативи по повод предстоящия на 22 април Световен ден на Земята.

22.04.2022 г.

... За повече информация

Експерти на БДЧР и РИОСВ-Шумен извършиха проверка в района на езерото “Борово око“, гр.Търговище по сигнал за замърсяване и неприятна миризма

Във връзка с постъпил сигнал на 15.04.2022 г. за замърсяване и неприятна миризма на територията на градски парк в района на езерото „Борово око“, гр.Търговище, експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“, Регионалната инспекция по околна среда и водите-Шумен  и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда, в същия ден извършиха проверка на място.

18.04.2022 г.

... За повече информация

Рисковете за българската Черноморска акватория заради войната в Украйна обсъдиха министър Борислав Сандов и компетентните институции


sreshtaПо инициатива на вицепремиера по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов днес в Областна администрация – Варна се проведе кръгла маса с представители на Българските военноморски сили (ВМС), Гранична полиция – Варна, Институт по океанология към БАН, Национален институт по метеорология и хидрология – филиал Варна (НИМХ), Изпълнителна агенция „Морска администрация” (ИАМА), Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ), Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна (РИОСВ-Варна), Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионална лаборатория – Варна (РЛ-Варна) към Изпълнителната агенция по околна среда.

15.04.2022г.

... За повече информация

Mинистърът на околната среда и водите инициира провеждане на кръгла маса във Варна

По инициатива на вицепремиера по климатични политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов, на 14 април 2022 от 10:00 часа в Заседателната зала на Областна администрация – Варна, ще се проведе кръгла маса на тема „Чистотата и безопасността на Черно море в контекста на военните действия в Югоизточна Украйна“.

13.04.2022 г.

... За повече информация

РИОСВ - Шумен и Басейнова дирекция “Черноморски район” провериха сигнал за замърсяване на дере, приток на река Камчия

SignalПоредна съвместна проверка направиха експертите на РИОСВ - Шумен с представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и Регионалната лаборатория (РЛ) в Шумен на депото за неопасни отпадъци (РДНО) в кв. Дивдядово и района около него. Подаденият сигнал е за замърсяване на дерето, приток на р. Камчия в участъка до „Строителни изделия“ АД в с. Хан Крум.

При обхода е констатирано черно оцветяване на водите на дерето и слабо изтичане на инфилтрат в охранителната канавка на депото. Инфилтратът е бил с малък дебит и е постъпвал подпочвено от пукнатини и компрометирани места на отводнителната канавка и поради малкия му отток не са взети водни проби от отпадъчни води.

13.04.2022 г.

... За повече информация

страница 16 от 226

<<< по-нови    11 12 13 14 15 16 17 18 19    По-стари >>>