Басейнова дирекция Черноморски район

Министър Нона Караджова

    В рамките на заседанието ще бъдат представени доклади за напредъка на работата по изменението на Директивата относно контрол на риска от големи аварии с опасни вещества, както и ходът на работата по новото Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета на министрите по околна среда за изменение на Директива 2001/18/ЕО по отношение на възможността на държавите-членки да ограничават или забраняват отглеждането на ГМО на своя територия.