Басейнова дирекция Черноморски район

В отговор на запитвания от граждани БДЧР предоставя информация за мониторинга на крайбрежните морски води