Басейнова дирекция Черноморски район

ПРЕССЪОБщЕНИЕ

   Басейновият съвет подпомага дейността на Басейнова дирекция за Черноморски район при провеждането на политика по управление на водите. Целта е осигуряване на балансирано разпределение и съхранение на водните ресурси в интерес на обществото, както и за защита на здравето на населението.
   Съставът на съвета включва 30 титуляри и 30 заместници, разпределени както следва: по 6 представителя от държавната администрация и нестопански организации (научни институти) и по 9 - от териториална администрация и  водоползватели, ползватели на водни обекти и собственици на водностопански системи и съоръжения.
    Редовното заседание ще започне от 13.30 ч. в заседателна зала “Миро” на Голдън Тюлип – Варна.

За допълнителна информация:
тел. 052/ 687 431 и 687 462
e-mail: bdvarna@bsbd.org
ПРЕСЦЕНТЪР на Басейнова дирекция - Варна