Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Басейнова дирекция Варна провери Централния плаж в Созопол по сигнал

Експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) днес извършиха проверка по сигнал от медиите за изградена дига на плаж Созопол – Централен и констатираха, че на плажа има изградена пясъчна дига на около 20 м от морето по протежение на цялата плажна ивица. Към момента на проверката няма хора и техника, извършващи дейности по изграждане на дигите, както и следи от изземване и изнасяне на пясък от морето и извършване на дейности във водния обект.

Концесионерът на плажа през октомври е уведомил Министерство на туризма, Община Созопол и БДЧР за необходимостта от извършване събиране на пясъка извън заливаемата ивица и формиране на пясъчни диги на морския плаж „Созопол – Централен“ и „Созопол – Харманите“ с цел посрещане зимния сезон и предпазването на пясъчното покритие на морския плаж. От страна на БДЧР са дадени указания за спазване на общите ограничения за опазване на водите и водните обекти.   

Дейността по изграждане на пясъчни валове на морските плажове попада в обхвата на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Затова БДЧР не е компетентна по отношение упражняването на контрол по изграждането на предпазните пясъчни насипи и в тази връзка констативният протокол от днешната проверка е препратен по компетентност до отговорните институции по ЗУЧК.

08.12.2020 г.