Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

От днес БДЧР започва допълнителен мониторинг в района на заседналия кораб „Vera Su“

По разпореждане на министъра на околната среда и водите Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) – Варна започва допълнителен  площен мониторинг на морските води в района на заседналия кораб „Vera Su“, който да служи като база за сравнение за последствията върху околната среда при следващи спасителни действия.

Планът за мониторинга е разработен съвместно с експерти от Института по океанология – БАН. Пунктовете са избрани според отстоянието от кораба, посоката на преобладаващото течение и прогнозираната метеорологична обстановка през следващите 10 дни. Това ще позволи проследяване на потенциално въздействие върху морската околна среда в случай на попадане на карбамид в морските води при повторно стартиране на дейностите по разтоварване на кораба.

Първо пробовземане започва от днес, 04 октомври, с кораб на Гранична полиция. Пробонабирането ще се осъществи с вземане на регулярни водни проби в 7 пункта в района южно и югоизточно от кораба. Първата проба ще бъде последвана от ежеседмични моделирани изследвания на крайбрежните морски води през целия месец. 

Ще се измерват показателите pH, соленост, разтворен кислород, наситеност с кислород, азот амониев, азот нитритен и азот нитратен.

Паралелно с допълнителния площен мониторинг БДЧР продължава всекидневно да следи състоянието на водите в Черно море в непосредствена близост до заседналия  кораб. 

04.10.2021 г.