Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

РИОСВ – Варна извършиха съвместна проверка с Басейнова дирекция