Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Проверени са сигнали за замърсяване два плажа в Поморие

На 19.07.2020 (неделя) експерти от Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) и представители на Община Поморие извършиха проверки по два сигнала, получени на зеления телефон и тел. 112, за наличие на  пластмасови отпадъци в крайбрежните морските води на плаж „Северен плаж“ и за наличие на отпадъци и замърсяване с битово-фекални води на плаж „Поморие – изток“ в гр. Поморие.

По време на първата проверката бе извършен обход на плаж „Северен плаж“ и прилежащата му плажна ивица, който е със свободен достъп, не е отдаден на концесия и се стопанисва от Община Поморие. Констатирано е наличие на единични бройки пластмасови и дървени отпадъци, изхвърлени от морето, за което на общината е направено предписание за почистване в еднодневен срок.

По-късно същия ден бе  извършена проверка и по втория сигнал на плаж  „Поморие – изток“, отдаден под наем на фирма „Ауто фактор“ ЕООД, която осигури свой представител. При извършения оглед се констатира, че плажната ивица е почистена от концесионера, не е констатирано оцветяване или специфичен мирис на морските води.

При проверките и на двата плажа експертите на БДЧР не са установили  изтичане на битово-фекални води, налична техника и хора, осъществяващи дейности на плажната ивица и във водния обект.
21.07.2020 г.