Басейнова дирекция Черноморски район
Мониторинг на водите

Отчетено е постепенно понижение на стойностите на наблюдаваните показатели във водата край Камен бряг