Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район
Контакти

Плановете за управление ще подобрят качеството на водите и живота в страната

В момента, в който новите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) влязат в сила през 2016 г., те ще станат задължителни за общините и бизнеса в страната. Това стана ясно на пресконференция в Пловдив на 6 ноември, с участието на директора на Дирекция „Управление на водите“ към МОСВ - Асен Личев и директорите на четирите Басейнови дирекции. Поводът на събитието беше официалният старт на информационна кампания, свързана с новите ПУРБ, които към момента са на етап обществено обсъждане на Междинния преглед на значимите проблеми в управлението на водите по места, на базата на който се изграждат и самите Планове.
Директорът на Басейнова дирекция за Черноморски район Явор Димитров подчерта важната роля за вземане на правилните решения от всички икономически сектори и обществеността в Черноморския басейнов район. „Идентифицираните проблеми ще доведат до определянето на реалистични дългосрочни цели за подобряване състоянието на повърхностните, подземни и крайбрежни морски води, както и за оценка на разходите, необходими за тяхното постигане” – допълни Димитров. 

 

Покана за откриване на Националната информационна кампания

Информационна брошура

Заместник-министър Владимир Дончев: "С мерки в новите Планове за управление на
речните басейни ще се решават проблеми с водите, ще се подобрява качеството на живот в населените места"