Басейнова дирекция Черноморски район

Европейския ден на морето

    Европейският ден на морето цели да насърчи  благополучието на европейската общност. Комисията се надява, че гражданите в морските райони ще се възползват от възможността да демонстрират приноса си към ЕС, както и да дискутират предизвикателствата, пред които са изправени.

   Морската директива влезе в сила на 15 юли 2008 г. Тя е първият всеобхватен правен инструмент на ЕС, насочен специално към опазването на морската среда, който предвижда регионален подход в прилагането на разпоредбите си. Директивата „установява рамка, в границите на която държавите-членки предприемат необходимите мерки, за да се постигне и поддържа добро състояние на околната среда в морската среда най-късно до 2020 г.”.  

20.05.2011 г.