Басейнова дирекция Черноморски район

Първа национална конференция на общините

    Тя се организира от Министерство на околната среда и водите и Българската асоциация по подземни води и има за цел да подобри взаимодействието между местната и централната власт за управлението и стопанисването на минералните води, както и да подпомогне общините, получили безвъзмездно правото да стопанисват находища на своите територии.

    Участват експерти от МОСВ и четирите басейнови дирекции на територията на страната, кметове и представители на общо 37 общини от цялата страна и на Националното сдружение на общините в Република България

ПРЕСЦЕНТЪР на Басейнова дирекция